2021-09-21: Aan: "Koning, Kabinet en Kamers" -  Zo spreekt de HEERE

2021-09-21: Aan: "Koning, Kabinet en Kamers" - Zo spreekt de HEERE

Prinsjesdag, Loofhuttenfeest  dinsdag 21 september 2021

Aan: "Koning, Kabinet en Kamers"

 

 Zo spreekt de HEERE 

 

Doe dat en je zult leven

Kom niet aan het heilige

Ik schiep al de kinderen

Ze zijn allemaal gewenst

 

Verhindert kinderen niet

zij mogen tot Mij komen

U maakte ze bijna goddelijk 

en U hebt ze allemaal lief

 

Voor U zijn ze heilig

kom niet aan kinderen

want dan zul je sterven

bloedschuld komt op je

 

Geboren aan Gods hart

Hun moeder draagt het

als een wonder geweven

in zijn veiligste plaats

 

Zeg niet, ik wist het niet

je zag toch ook de echo

met het spartelende kind

we waren vol blijdschap

 

wie doodt er nu een kind

niet in zijn moederschoot

is dan de barmhartigheid

nu martelende wreedheid

 

Zie toch je lachende baby

en je uiteen gerukte kind

daar kun je niet mee leven

want het was ook je kind

 

het ongeboren kind sterft

het geboren kindje lacht

wie kiest wie mag leven

geweld roept geweld op

 

Abortus roept geweld op

en kinderen mishandeld

als de moederliefde sterft

Ontferm U over kinderen

 

Mijn huis is voor gebed

Maar het is een moordhuis

Onschuldig bloed vergoten

Zal eens gewroken worden

 

Naar het bevel des HEEREN

Denk erom dat je doet wat Ik zeg

Je kunt het allemaal steeds lezen

Ik vertelde het Mozes op de berg

Als je ze onderhoudt zul je leven

 

Vertel het al heel jong je kinderen

want de boze krachten vallen aan

want de dood kwam in het leven

maar zo was de schepping niet

 

We zijn geboren en moeten sterven

gedood soms in de moederschoot

Voor God heeft leven grote waarde

Zijn Zoon gaf zijn leven voor ons

 

Wie kan er ooit groter liefde geven

wie zijn leven geeft voor de ander

zijn grootste offer der verzoening

overwon de dood tot eeuwig leven

 

God legt zijn liefde in de kinderen

ze zijn ook bijna goddelijk gemaakt

laat de kinderen tot Jezus komen

hun is het koninkrijk der hemelen

 

Als wij aan onze kinderen komen

bloedschuld aan de handen kleeft

dan zullen oordelen ons treffen

als wij ons eigen kind vermoorden

 

De wereld grondvesten schudden

want de grondslagen zijn vernield

recht en gerechtigheid gebogen

de liefde slaat om tot het kwaad

 

Maar er is hoop voor de toekomst

laat de kinderen tot ons komen

en koester hen in je eigen liefde

want liefde doet hen geen kwaad

 

Kinderen lachen weer in de straten

het geluid van de citer weerklinkt

en de vrede heerst in de gezinnen

en de zon schijnt weer in je hart

 

Lees het handboek van het Leven 

Je leest goed en kwaad: kies leven

eerlijker kom je je zelf niet tegen

heb elkaar lief, want God is liefde

 

Waarom zou je het niet eerst lezen 

want je hebt zo'n negatieve mening

maar gelezen heb je het nog nooit

dan moet je er ook niet op schelden

 

Als het toch eens allemaal waar is

dan komt je leven op hoger niveau

Waarom zou je die kans missen

keer je om een eeuwigheid wacht

 

Elk kind bij de HEERE heilig

Wat je beloofd hebt moet je doen

Doe het zolang je beloofd hebt

Zolang ben je de HEERE heilig

We zetten ons in voor het leven

 

Zolang onze kinderen sterven

en zij schreeuwend om leven

in hun moederschoot sterven

strijden wij tegen hun moord

 

Wie heeft ooit zoiets bedacht

om de kinderen al martelend

uit de baarmoeder te snijden

zo wreed kan je toch niet zijn

 

Kijk het kindje op zijn echo

Hoe teer zijn beide armpjes

kijk, je ziet het hoofdje ook

het zwemt heel vredig rond

 

Het zal toch niet waar zijn

daar komt een ijzeren priem

en trekt het kindje in stukken

zij heeft een gat in haar leven

 

Wij willen elkaar beschermen

alle mensen hebben rechten

wij zullen nooit discrimineren

de waardigheid van elk leven

 

Zelfbeschikking van de vrouw

is een groot recht te koesteren

zij zal haar leven verdedigen

als men haar vrucht bedreigt

 

Baar betekent barmhartigheid

wat zwak is krijgt beschutting

s.o.s. Je redt een mens in nood

Baarmoeder de veiligste plaats

 

Moord in de moederschoot

is de kop in de ochtendkrant

de hele wereld vol afschuw

als een kind wordt vermoord

 

Spartelend gemarteld gedood

dat is wat met abortus gebeurt

je kunt het op de foto's zien

en een slagveld is er niets bij

 

Het kindje bij ons rechteloos

engelen nemen het teder op

het zingt nu in Gods hemel

bij de gebrokenen van hart

 

Zij bidden voor hun moeders

die door leugen zijn gepakt

alle kinderen mogen leven

niemand is toch ongewenst

 

Abortus is een groot kwaad

zinloos geweld en terrorisme

abortus is huiselijk geweld

geen kind is er meer veilig

 

Landgenoten en majesteit

kabinet en beide Kamers

Zij, die in hoogheid zitten

laat leven weer leven zijn

 

Gedicht: dorenbos@kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen