2021-09-09: 9/11 Afghanistan in apocalyptisch geo politiek perspectief

2021-09-09: 9/11 Afghanistan in apocalyptisch geo politiek perspectief

9/11 Afghanistan in apocalyptisch geo politiek perspectief

Het is 8 september 2021 19.44. Rosh Hashanah is voorbij, het Hebreeuws nieuwe jaar 5782 is begonnen. De sjofar heeft geklonken. Een begin van de Joodse najaarsfeesten door God ingesteld in Leviticus 23. We zitten nu in de 10 ontzagwekkende dagen naar Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, van 15 september tot 16 september, de dag dat de Hogepriester eenmaal per jaar in het Heilige der Heiligen mocht binnengaan om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Op het moment dat Messias Jezus aan het kruis riep; Het is volbracht an de geest gaf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Het nieuwe verbond. En door het bloed van Messias Jezus dat onze zonden vergeeft kunnen wij vrijmoedig toegaan tot de troon van zijn genade, de weg die ons gewezen wordt in Hebreeën 4:16 ( Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

11 september 2021 is het 20 jaar geleden dat onder donderend geraas de twee Twintowers in New York inzakten omdat boven in elk van de torens een vol passagiersvliegtuig bemand met tot piloot opgeleide islam terroristen was binnengevlogen. Ook zaaide een vliegtuig dood en verderf in het ministerie van defensie het Pentagon in Washington D.C. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers de terroristen aanvielen omdat ze begrepen dat hun vliegtuig ook ergens  heen zou moeten vliegen om dood en verderf te zaaien. 3.000 mensen kwamen om. De terroristen waren tot fundamentele moslims opgeleid in Hamburg tot zelfmoordterroristen en aangestuurd door Osama Bin Laden die zijn hoofdkwartier in Afghanistan had en met zijn groeiend aantal Taliban strijders de macht in Afghanistan wilde overnemen. Eerder had hij met Amerikaanse steun de Russen uit Afghanistan verdreven die eerder probeerden om Afghanistan in de Russische invloedssfeer te krijgen.

Binnen de kortst mogelijke tijd besloot Amerika om een ministerie van Binnenlandse Zaken op te richten nu ze begrepen dat Amerika tussen de oceanen niet langer veilig was voor buitenlandse vijanden en om Osama Bin Laden met militair geweld uit te roken uit Afghanistan. Na twintig jaar strijd en een enorme militaire operatie heeft Amerika  per 31 augustus 2021 met de regering Biden-Harris op een zeer chaotische wijze de meeste van zijn militairen teruggetrokken nadat de Taliban in een korte periode kans zag om bijna heel Afghanistan te veroveren. Velen die met Amerika samenwerkten en streden moesten achterblijven  ondanks de belofte van Biden dat ze ook mochten vertrekken. Iedereen vreest dat de Taliban weer de stringente sharia wetten zal invoeren en geen pardon zal hebben met iedere tegenstander waaronder ook de christenen. 

President Trump had met de Taliban ook een agreement dat Amerika voor 1 mei 2021 zijn troepen zou terugtrekken onder goede afspraken geordend zou terugtrekken. Door grove stemmen fraude is zijn absoluut zekere overwinning bij de president verkiezingen van 3 november 2020 gestolen door een crimineel door democraten geleide beïnvloedde president verkiezing waardoor Biden 20 januari 2021 valselijk kon worden beëdigd. Het beleid van Biden over Afghanistan is echter desastreus ook voor de geopolitieke ontwikkelingen. Was het beleid Trump gebaseerd op 'peace with strength' de Biden-Harris regering denkt door overleg de vrede te dienen en draait het beleid Trump op alle vlakken terug, met als gevolg dat de vijanden van Amerika vanuit Amerika's zwakte oprukken zoals China, Iran, Rusland en andere Islam gevaren. 8 november 2022 zijn de Amerikaanse mid-term verkiezingen voor 1/3 van de 100 leden van de Senaat en alle 435 leden van het Congres. Er is alle mogelijkheid dat de Republikeinen zowel het Congres als de Senaat heroveren. Het gonst van geruchten dat President Trump zich dan voor herverkiezing aangeeft voor de president verkiezing op 5 november 2024. Hij heeft dan 270 van de 538 kiesmannen nodig om te winnen. Op dit moment staat het belijd van Biden zwaar onder druk, waaronder ook is zijn aanpak van het corona beleid.
Naar alle artikelen