2021-08-30: Bij Gender: Kies voor het LEVEN en niet voor de DOOD:  Leviticus 18

2021-08-30: Bij Gender: Kies voor het LEVEN en niet voor de DOOD: Leviticus 18

www.kiesdanhetleven.nl/Bijbelleesplan

Leviticus 18:1-30 (sv) 29 augustus(oneven leesjaar) 

18:2

Ik ben de HERE, uw God.

18:3

gij zult niet doen, zoals men doet in het land Kanaän,…

18:5

de mens die ze doet, zal daardoor leven: Ik ben de HERE.

18:6

Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant,…

18:17

bloedschande is het.

18:19

En tot een vrouw in haar maandelijkse onreinheid zult gij niet naderen,…

18:20

En met de vrouw van uw naaste zult gij geen vleselijke gemeenschap hebben, zodat gij u met haar verontreinigt.

18:21

En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE.

18:22

En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

18:23

En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben,… schandelijke ontucht is het.

18:28

opdat het land u niet uitspuwe,…

18:29

Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.

18:30

Ik ben de HERE, uw God.

notities L.P. Dorenbos bij Leviticus 18

Kortom: bij Gender: Kies voor het LEVEN en niet voor de DOOD:  Leviticus 18

Het staat er toch. Wat voor discussie hebben we dan nog nodig. Geen ontucht. Blijf af van uw bloedverwant. Het wordt met naam en toenaam genoemd. De hele opsomming. Als je het zo leest dan denk je bij jezelf: waarom moet het allemaal zo precies benoemd worden? Het spreekt toch vanzelf. Blijkbaar niet, want het komt tot op vandaag voor. Ook binnen christelijke families. Dit hoofdstuk zou veel vaker gelezen moeten worden. Want er wordt wat gemar­chandeerd met seksualiteit. Het druipt van de hele samenleving af. Je kunt niet kijken of er hangt wel weer ergens een smerige poster. Je wordt van alle kan­ten seksueel verleid. Het is een enorm gevaar. De duivel weet daar gretig ge­bruik van te maken. Ik ben de HERE uw God. Dus je doet dat niet. Begrepen. Houd je er dan ook aan. Zo dat is duidelijke taal. Begrepen!

Houd je aan de verordeningen van de HERE, dan zul je daardoor leven. Dus er is ook een hoge prijs aan verbonden. Doe je het niet, dan zul je daardoor niet leven. Wie wil er nu niet leven? Dus houd je aan de geboden van God. Kies voor het leven opdat je leeft. Prijs de HERE. Je mag leven.

En dan volgt er, alsof het er een onderdeel van is, offer je kinderen niet aan de Moloch. Dat is een vreselijke zaak. Je kinderen offeren aan de Moloch. Wie haalt het in zijn hoofd, maar het kwam voor onder de heidenvolken. Je offert je kind aan de Moloch, opdat jij er beter van wordt. Het is verschrikkelijk. Je kind offeren. Levend gooien in de brandende armen van het afgodsbeeld, waar ze gillend verbranden. Wie haalt het in zijn hoofd? Dat doe je toch niet? Maar het gebeurt. De heidenvolken doen het allemaal, maar ook Israël verviel keer op keer tot die zonde. En de straf van God is vreselijk. Het rijk wordt gesplitst, ze gaan in ballingschap, ze hebben oorlogen.

Daarop volgt dan dat je als man geen gemeenschap met een andere man. Het is een gruwel. Nou daar is ook geen speld tussen te krijgen. Daar hoef je ook geen discussie over te hebben. Dat doe je niet. Het is een gruwel. Het is schan­delijke ontucht. Punt uit. En dan kan de hele samenleving van alles vinden, maar mannen hebben geen gemeenschap. Daar moet je elkaar voor behoeden. God is er heel duidelijk over. Doe je het toch, dan zul je daar de gevolgen van ondervinden. Dan moet je daar ook niet van opkijken. Je moet je ervan bekeren, wil je tenminste leven. Horen we het goed? Aan deze ontucht zijn rampen verbonden. Het kost je je leven.

Omgang met een dier is ook uit de boze. Dat doe je niet. Wie haalt het in zijn hoofd? Hoe durven we? Het is vreselijk. Kortom, verontreinig je niet op deze wijze. God vertelt het duidelijk. Hij heeft de volken, die in het land woonden er met sterke hand uit gedreven, omdat ze deze dingen deden. Pas dus op, dat jullie niet hetzelfde overkomt, dat het land ook jullie uitspuwt om deze zon­den. Want waarom zou het jullie niet overkomen? En het is ze ook overko­men. Want de tien stammen zijn vanwege hun afgoden en de offerdienst aan de Moloch uit het land verjaagd en in ballingschap gebracht. Tot vandaag zijn ze nooit teruggekomen en leven ze nog verspreid onder de volkeren. Dat is me nog al een oordeel. Als God zijn eigen uitverkoren volk niet heeft gespaard, dan moeten we zeker niet denken dat Hij ons spaart. Wat een zonde. Wat een hemeltergende afval. Wat een verslapping. Het oordeel hangt ons boven het hoofd. Bekeert u!

www.kiesdanhetleven.nl/Bijbelleesplan

Leviticus 18:1-30 (sv)

29 augustus(oneven leesjaar) 

18:2

Ik ben de HERE, uw God.

18:3

gij zult niet doen, zoals men doet in het land Kanaän,…

18:5

de mens die ze doet, zal daardoor leven: Ik ben de HERE.

18:6

Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant,…

18:17

bloedschande is het.

18:19

En tot een vrouw in haar maandelijkse onreinheid zult gij niet naderen,…

18:20

En met de vrouw van uw naaste zult gij geen vleselijke gemeenschap hebben, zodat gij u met haar verontreinigt.

18:21

En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE.

18:22

En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

18:23

En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben,… schandelijke ontucht is het.

18:28

opdat het land u niet uitspuwe,…

18:29

Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.

18:30

Ik ben de HERE, uw God.

notities L.P. Dorenbos bij Leviticus 18

Kortom: bij Gender: Kies voor het LEVEN en niet voor de DOOD:  Leviticus 18

Het staat er toch. Wat voor discussie hebben we dan nog nodig. Geen ontucht. Blijf af van uw bloedverwant. Het wordt met naam en toenaam genoemd. De hele opsomming. Als je het zo leest dan denk je bij jezelf: waarom moet het allemaal zo precies benoemd worden? Het spreekt toch vanzelf. Blijkbaar niet, want het komt tot op vandaag voor. Ook binnen christelijke families. Dit hoofdstuk zou veel vaker gelezen moeten worden. Want er wordt wat gemar­chandeerd met seksualiteit. Het druipt van de hele samenleving af. Je kunt niet kijken of er hangt wel weer ergens een smerige poster. Je wordt van alle kan­ten seksueel verleid. Het is een enorm gevaar. De duivel weet daar gretig ge­bruik van te maken. Ik ben de HERE uw God. Dus je doet dat niet. Begrepen. Houd je er dan ook aan. Zo dat is duidelijke taal. Begrepen!

Houd je aan de verordeningen van de HERE, dan zul je daardoor leven. Dus er is ook een hoge prijs aan verbonden. Doe je het niet, dan zul je daardoor niet leven. Wie wil er nu niet leven? Dus houd je aan de geboden van God. Kies voor het leven opdat je leeft. Prijs de HERE. Je mag leven.

En dan volgt er, alsof het er een onderdeel van is, offer je kinderen niet aan de Moloch. Dat is een vreselijke zaak. Je kinderen offeren aan de Moloch. Wie haalt het in zijn hoofd, maar het kwam voor onder de heidenvolken. Je offert je kind aan de Moloch, opdat jij er beter van wordt. Het is verschrikkelijk. Je kind offeren. Levend gooien in de brandende armen van het afgodsbeeld, waar ze gillend verbranden. Wie haalt het in zijn hoofd? Dat doe je toch niet? Maar het gebeurt. De heidenvolken doen het allemaal, maar ook Israël verviel keer op keer tot die zonde. En de straf van God is vreselijk. Het rijk wordt gesplitst, ze gaan in ballingschap, ze hebben oorlogen.

Daarop volgt dan dat je als man geen gemeenschap met een andere man. Het is een gruwel. Nou daar is ook geen speld tussen te krijgen. Daar hoef je ook geen discussie over te hebben. Dat doe je niet. Het is een gruwel. Het is schan­delijke ontucht. Punt uit. En dan kan de hele samenleving van alles vinden, maar mannen hebben geen gemeenschap. Daar moet je elkaar voor behoeden. God is er heel duidelijk over. Doe je het toch, dan zul je daar de gevolgen van ondervinden. Dan moet je daar ook niet van opkijken. Je moet je ervan bekeren, wil je tenminste leven. Horen we het goed? Aan deze ontucht zijn rampen verbonden. Het kost je je leven.

Omgang met een dier is ook uit de boze. Dat doe je niet. Wie haalt het in zijn hoofd? Hoe durven we? Het is vreselijk. Kortom, verontreinig je niet op deze wijze. God vertelt het duidelijk. Hij heeft de volken, die in het land woonden er met sterke hand uit gedreven, omdat ze deze dingen deden. Pas dus op, dat jullie niet hetzelfde overkomt, dat het land ook jullie uitspuwt om deze zon­den. Want waarom zou het jullie niet overkomen? En het is ze ook overko­men. Want de tien stammen zijn vanwege hun afgoden en de offerdienst aan de Moloch uit het land verjaagd en in ballingschap gebracht. Tot vandaag zijn ze nooit teruggekomen en leven ze nog verspreid onder de volkeren. Dat is me nog al een oordeel. Als God zijn eigen uitverkoren volk niet heeft gespaard, dan moeten we zeker niet denken dat Hij ons spaart. Wat een zonde. Wat een hemeltergende afval. Wat een verslapping. Het oordeel hangt ons boven het hoofd. Bekeert u!

www.kiesdanhetleven.nl/Bijbelleesplan

Leviticus 18:1-30 (sv)

29 augustus(oneven leesjaar) 

18:2

Ik ben de HERE, uw God.

18:3

gij zult niet doen, zoals men doet in het land Kanaän,…

18:5

de mens die ze doet, zal daardoor leven: Ik ben de HERE.

18:6

Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant,…

18:17

bloedschande is het.

18:19

En tot een vrouw in haar maandelijkse onreinheid zult gij niet naderen,…

18:20

En met de vrouw van uw naaste zult gij geen vleselijke gemeenschap hebben, zodat gij u met haar verontreinigt.

18:21

En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE.

18:22

En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

18:23

En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben,… schandelijke ontucht is het.

18:28

opdat het land u niet uitspuwe,…

18:29

Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.

18:30

Ik ben de HERE, uw God.

notities L.P. Dorenbos bij Leviticus 18

Kortom: bij Gender: Kies voor het LEVEN en niet voor de DOOD:  Leviticus 18

Het staat er toch. Wat voor discussie hebben we dan nog nodig. Geen ontucht. Blijf af van uw bloedverwant. Het wordt met naam en toenaam genoemd. De hele opsomming. Als je het zo leest dan denk je bij jezelf: waarom moet het allemaal zo precies benoemd worden? Het spreekt toch vanzelf. Blijkbaar niet, want het komt tot op vandaag voor. Ook binnen christelijke families. Dit hoofdstuk zou veel vaker gelezen moeten worden. Want er wordt wat gemar­chandeerd met seksualiteit. Het druipt van de hele samenleving af. Je kunt niet kijken of er hangt wel weer ergens een smerige poster. Je wordt van alle kan­ten seksueel verleid. Het is een enorm gevaar. De duivel weet daar gretig ge­bruik van te maken. Ik ben de HERE uw God. Dus je doet dat niet. Begrepen. Houd je er dan ook aan. Zo dat is duidelijke taal. Begrepen!

Houd je aan de verordeningen van de HERE, dan zul je daardoor leven. Dus er is ook een hoge prijs aan verbonden. Doe je het niet, dan zul je daardoor niet leven. Wie wil er nu niet leven? Dus houd je aan de geboden van God. Kies voor het leven opdat je leeft. Prijs de HERE. Je mag leven.

En dan volgt er, alsof het er een onderdeel van is, offer je kinderen niet aan de Moloch. Dat is een vreselijke zaak. Je kinderen offeren aan de Moloch. Wie haalt het in zijn hoofd, maar het kwam voor onder de heidenvolken. Je offert je kind aan de Moloch, opdat jij er beter van wordt. Het is verschrikkelijk. Je kind offeren. Levend gooien in de brandende armen van het afgodsbeeld, waar ze gillend verbranden. Wie haalt het in zijn hoofd? Dat doe je toch niet? Maar het gebeurt. De heidenvolken doen het allemaal, maar ook Israël verviel keer op keer tot die zonde. En de straf van God is vreselijk. Het rijk wordt gesplitst, ze gaan in ballingschap, ze hebben oorlogen.

Daarop volgt dan dat je als man geen gemeenschap met een andere man. Het is een gruwel. Nou daar is ook geen speld tussen te krijgen. Daar hoef je ook geen discussie over te hebben. Dat doe je niet. Het is een gruwel. Het is schan­delijke ontucht. Punt uit. En dan kan de hele samenleving van alles vinden, maar mannen hebben geen gemeenschap. Daar moet je elkaar voor behoeden. God is er heel duidelijk over. Doe je het toch, dan zul je daar de gevolgen van ondervinden. Dan moet je daar ook niet van opkijken. Je moet je ervan bekeren, wil je tenminste leven. Horen we het goed? Aan deze ontucht zijn rampen verbonden. Het kost je je leven.

Omgang met een dier is ook uit de boze. Dat doe je niet. Wie haalt het in zijn hoofd? Hoe durven we? Het is vreselijk. Kortom, verontreinig je niet op deze wijze. God vertelt het duidelijk. Hij heeft de volken, die in het land woonden er met sterke hand uit gedreven, omdat ze deze dingen deden. Pas dus op, dat jullie niet hetzelfde overkomt, dat het land ook jullie uitspuwt om deze zon­den. Want waarom zou het jullie niet overkomen? En het is ze ook overko­men. Want de tien stammen zijn vanwege hun afgoden en de offerdienst aan de Moloch uit het land verjaagd en in ballingschap gebracht. Tot vandaag zijn ze nooit teruggekomen en leven ze nog verspreid onder de volkeren. Dat is me nog al een oordeel. Als God zijn eigen uitverkoren volk niet heeft gespaard, dan moeten we zeker niet denken dat Hij ons spaart. Wat een zonde. Wat een hemeltergende afval. Wat een verslapping. Het oordeel hangt ons boven het hoofd. Bekeert u!
Naar alle artikelen