2021-08-26: Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende (1Petrus 3:17)

2021-08-26: Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende (1Petrus 3:17)

Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende (1Petrus 3:17)

Wat kunnen de mensen tekeer gaan. Wat is er een haat tegen alles wat God zegt. Als je maar even probeert de waarheid van God te proclameren, dan komt er een agressie los, waar je van schrikt. Je bent dan een moraalridder. Je bent dan een fundamentalist. Je moet je mond houden en je moet niet te dicht bij komen want anders dan zwaait er wat. En als je dan de e-mails leest waarmee ze hun gal spuwen, slaat de schrik je om je hart. Hoe is het mogelijk dat er dan zo’n haat bij hen opkomt. Je kunt het vaak niet eens lezen, zo erg is het wat ze menen te kunnen en moeten zeggen. Je wordt met mededogen gevangen en draagt al deze mensen aan de Heere God op. Als ze dat weten dan worden ze nog vuriger, want daar willen ze helemaal niets mee te maken hebben. Je wordt zelf ook weer bepaald dat we ons nog veel meer moeten vernederen voor de HEERE, opdat Hij ons kan verhogen. We hebben vaak nog veel te veel een grote mond. We moeten spreken van Hem. We moeten niet opkijken dat ze zo tegen je te keer gaan. Want ze gaan helemaal niet tegen jou te keer. Het is de haat tegen God. En zij hebben die haat niet, maar de boze, de tegenstander van God heeft ze te pakken en zet hen aan tot deze de meest agressieve uitingen.

Hier in ons land blijft het in de regel tot verbale social media achtige scheldpartijen. En soms een steen door je ruit, je banden door gesneden, spuug in je gezicht, maar dat zijn al extreme uitingen. We hebben het allemaal meegemaakt in ons werk bij Schreeuw om Leven. We zien dat de roep om te stoppen met het doden van ongeboren kinderen uit de moederschoot steeds meer weerstand oproept. Het is moord in de moederschoot. Het is inderdaad de derde Wereldoorlog die in de moederschoot woedt. Maar ook in onze huidige kabinetsformatie weigert men in te zien dat abortus de ergste misdaad is tegen de menselijkheid. En ook wereldwijd zoals in Amerika met de huidige democratische regering van President Biden wordt abortus tot de geboorte met hand en tand gepropageerd. Onzin om dat vervolging te noemen. Het is een mensenrecht!

Onze broeders en zusters in vele landen elders op de wereld lijden in steeds meer landen onder vervolging. Ze zitten in gevangenissen. Worden gediscrimineerd. Vervolgd, tegengewerkt, gemarteld en zelfs gedood. En het lijkt erop dat de geloofsvervolging alleen maar toeneemt. De wereld schudt. Na 9/11, 11 september 2001 toen Islam vliegtuigen de Twintowers in New York invlogen, is de wereld radicaal veranderd. De radicale Islam rukt op. Nu de Taliban de macht overneemt in Afghanistan is het leven van alle christenen en tegenstanders in gevaar. Maar Petrus schrijft in 1 Petrus 3:17; het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.

Hoe lang zal het duren voordat in ons land het zout van het evangelie zo verwaterd is dat de godloze en goddeloze krachten die nu nog tegengehouden  worden losbarsten en de vervolging ook in ons land ernstiger vormen aanneemt. Het is daarom zo belangrijk dat we op onze knieën gaan en schuld belijden en opstaan om zijn naam groot te maken te midden van de mensen. Bewapend met de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6.

Het is een zegen en een wonder dat er nog overal mensen zijn die samenkomen in gemeenten. Het is een wonder dat overal gebedsgroepen van de grond komen. Nu de corona pandemie op zijn retour lijkt te zijn komen er weer activiteiten op velerlei gebied dat je elk weekend weer kunt kiezen.  Wat ook een bladen en kranten en media en social media. Er is hoop voor de toekomst. 

 Daarom is ons land nog zo gezegend. En het zijn ook vandaag de kleinen in den lande die het doen. Het zijn de ootmoedigen, het zijn de bidders. Het zijn zij die omzien naar weduwen en wezen in hun druk. Het zijn de dappere strijders die het woord van God hoog houden in den lande. Glorie voor uw naam. God is goed. En nooit genoeg te prijzen. Daarom bemoedigen wij elkaar. En roepen elkaar op om sterk en moedig te zijn en niet te schromen om staande te blijven in deze geestelijke strijd. We gaan niet mee met alles wat God verboden heeft. We staan op onze post, waar Hij ons geroepen heeft. En we hebben allemaal die verantwoordelijkheid. Niemand uitgezonderd. En het geheim is dat overal waar de liefde en de vrede van God doordringt blijdschap en vrede ontstaat.  En de eerste zegen ontvang je zelf. Glorie voor zijn naam. Dat is opwekking. En opwekking begint bij je zelf. "Wie volhardt tot het einde zal behouden worden" (Mattheüs 24). "Ik ben met u tot de voleinding der wereld" (Mattheüs 28)

 L.P. Dorenbos
Naar alle artikelen