2021-07-29: Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof

2021-07-29: Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof

Door inSeksuele gerichtheidop23 juli 2021

We Cannot Be Silent’, zo luidt de titel van het boek van de Amerikaanse theoloog dr. Albert Mohler.1 Gedrongen door de nood van de tijd moet ds. A. Kort van de Mieraskerk te Krimpen aan den IJssel hetzelfde gedacht hebben toen hij een brief schreef naar de gemeenteraad van Krimpen. In de brief schreef Kort onder andere dat ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’ te worden.2 Hoewel de brief geen open brief was en het woord ‘homo’ niet in de brief voorkomt, reageerde LHBTIQ+-organisatie COC en homo-activist Leon Houtzager als in de wiek geschoten. Het gevolg was dat de predikant gestalkt werd door Tim Hofman met zijn televisieprogramma #BOOS3, 400 mensen aanwezig waren op een anti-Kort-demonstratie4, de predikant allerlei ongewenste en soms vulgaire dingen door de brievenbus kreeg én zelfs meerdere keren bedreigd werd (soms zelfs met de dood)5. Alsof dit alles nog niet genoeg is heeft Leon Houtzager een topadvocaat ingehuurd en moet ds. Kort nog dieper door het stof. Houtzager en de zijnen vergeten echter dat de Heere regeert. ‘God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden’ (Psalm 46:2, SV).

De Stormvloedkering in de Hollandse IJssel met een geopende Algerabrug. Zou deze storm die is opgestoken ook ten goede gekeerd kunnen worden? Bron: Wikipedia.

Homo-activist Leon Houtzager uit Krimpen aan den IJssel heeft topadvocaat Gerard Spong aan boord weten te krijgen om ds. Kort de mond te snoeren. In ieder geval de mond te snoeren op het gebied van LHBTIQ+. Houtzager is het oneens met de uitspraken van het Openbaar Ministerie (OM). OM wilde ds. Kort namelijk niet strafrechtelijk vervolgen. Volgens het OM valt de uitspraak van ds. Kort onder artikel 6 van de grondwet over vrijheid van godsdienst en zal deze daarom niet tot vervolging overgaan. Advocaat Spong wil echter het besluit van het Openbaar Ministerie aanvechten. Spong wil het OM juridisch dwingen tot vervolging. Volgens Houtzager en Spong gaat het hier om groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Houtzager: “Dat betekent dat ook een predikant zich aan de wet heeft te houden dus niet mag haatzaaien, geen groepen mag beledigen of discrimineren (artikel 137c en 137d Sr). Tegen deze uitspraak van het OM ben ik daarom in bezwaar gegaan (artikel 12 Sv) en dat heeft geholpen. Het gerechtshof in Den Haag heeft mij nu uitgenodigd voor een zitting en daar ben ik heel blij mee.” Spong meent ook dat de toelatingsmethode waarmee discriminatie, groepsbelediging en haatzaaien wordt vastgelegd al 20 jaar oud is en daarmee aan vernieuwing toe is.

5000 euro

Spong binnenboord krijgen kost Houtzager meer dan een gemiddeld maandsalaris. De advocaat wil helpen voor een ‘vriendenprijs’ van 5000 euro. LHBTIQ+-belangenorganisatie COC heeft hiervoor een crowdfundingsactie opgezet. Het benodigde bedrag van 5000 euro is al ruimschoots overschreden. Houtzager geeft aan dat je door te steunen ook een statement maakt: “Je laat hiermee zien dat óók jij gaat voor gelijke monikken gelijke kappen. Een dominee mag niet boven de wet staan. Religie mag nooit als excuus gebruikt mag [sic] worden om haat te zaaien richting de LHBTI-gemeenschap, vrouwen, mensen met een andere huidskleur of wie dan ook.” Op 28 juli is de raadkamerzitting in het Haagse gerechtshof. Houtzager heeft alle vertrouwen in Spong: “Als het Spong niet lukt, dan weet ik het ook niet meer.” Als de juridische weg mislukt wil Houtzager een veroordeling via politieke weg voor elkaar krijgen. Hij geeft aan steun te genieten van VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP.

Mascotte

Deze zaak staat niet op zichzelf. Houtzager: “Als ik in het gelijk wordt gesteld, dan zou dat een enorme verandering voor Nederland betekenen. Dan kunnen we het haatzaaien vanuit dominees richting LHBTI’s echt stopzetten.” Het geld dat overblijft uit de crowdfundingsactie wil Houtzager besteden aan ‘LHBTI-acceptatie’ in de biblebelt. Houtzager: “Dominee Kort is één voorbeeld, maar er zijn meerdere plekken waar dit speelt.” Topadvocaat Spong heeft vertrouwen in deze zaak: “Ik denk dat Houtzager het grootste gelijk van de wereld aan zijn zijde heeft. Vrijheid van godsdienst hééft beperkingen. Religie is geen vrijbrief om homo’s te beledigen. Het is strafbaar.” Volgens Houtzager gaat het om een principekwestie: “Ik heb niks tegen christenen, maar wil wél dat ze gelijk behandeld worden. Het lijkt nu alsof dominees meer mogen zeggen dan anderen.” Dat klinkt een beetje als de titel van het boek van prof. Kinneging: ‘Je mag zeggen wat je denkt. Als je maar hetzelfde denkt als iedereen’.6 COC Nederland geeft aan dat discriminatie tegen LHBTI’s ‘zelden leidt tot een veroordeling’.7 De beweging wil met deze zaak daar verandering in brengen. COC: “Ook hebben meerdere partijen in de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP, aangegeven met interesse naar deze zaak te kijken en te willen praten met Leon Houtzager, Tim Hofman en COC Nederland over deze situatie”. Houtzager hoopt ook dat rechters dit als een kans zullen zien. “Dit is een kans voor een rechter om hier duidelijkheid over te scheppen en jurisprudentie te schrijven. Hoever mag een dominee gaan in het discrimineren en haatzaaien richting LHBTI’s?” Hiermee zijn Spong en Houtzager de mascottes van de LHBTIQ+-beweging.

Hetze

Wat begon met de wens tot een gesprek met ds. Kort is uitgegroeid tot een hetze die z’n weerga niet kent. In de brief van ds. Kort is geen enkel spoor van haatzaaien te bekennen en worden homo’s niet beledigd. We zien een ernstig maar bewogen waarschuwen om als Nederland niet door te gaan met zondigen. Anders roepen we Gods oordeel over ons uit. Gods geboden, die goed zijn voor alle mensen, worden ons voorgehouden. Het lijkt er echter op dat we liever een ‘vrede, vrede en geen gevaar’-preek horen dan dat we berouw tonen over onze zonden, boete doen en ons bekeren tot de levende God. Hier is sprake van een ‘cultureclash’. Het gaat niet meer om Houtzager vs. Kort, maar om macht en tegenmacht.8 Het gaat om een geestelijke strijd. Leon Houtzager draaft door. In de brief is geen sprake van discriminatie en groepsbelediging. Het gaat niet om personen, maar om zonden. Ieder mens zucht onder de gevolgen van de zondeval. Ieder mens moet aangesproken worden op zondige daden. Daarnaast gaat het om een ‘vertrouwelijke’ brief naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. Deze brief had nooit ‘gelekt’ mogen worden, tenzij ds. Kort er zelf een open brief van gemaakt had. Ik hoop dat het Openbaar Ministerie door al het emotionele activisme heen prikt en nuchter naar de feiten blijft kijkt. OM heeft terecht een eerder verzoek tot veroordeling afgewezen.

Tenslotte

Het gedrag van Houtzager en de zijnen mag nooit leiden tot tegengedrag in de vorm van haat of geweld. Praktiserende homoseksualiteit wordt in de Bijbel gezien als zonde. We hoeven hierbij geen meel in onze mond te nemen of daar doekjes om te winden. Gods openbaring is daar duidelijk over. Waar de Bijbel ook duidelijk over is, dat is dat we onze medemensen (ja, zelfs onze vijanden) moeten liefhebben als onszelf. In navolging van Johannes 8, moeten we de homo als mens in liefde omringen, ondersteunen en troosten. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Maar ook een waarschuwend ‘ga heen en zondig niet meer’. Geweld en haat tegen homo’s (of andere LHBTI’ers) moet te allen tijde verboden zijn. De Heere Jezus en Gods volk zijn daar duidelijk over: ‘Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan’ (Mattheüs 26:52, SV) en ‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen’ (Zacharia 4: 6). Deze zaak lijkt op twee zaken die momenteel in Finland spelen. Ook daar worden een voorganger en een politicus vervolgd vanwege enkele uitspraken die zij gedaan hebben in het verleden.9 Wanneer deze zaak een juridische staart krijgt en niet met een sisser afloopt is het goed om hulp van ADF International10 in te roepen of Nederlandse juristen in te schakelen die ds. Kort kunnen bijstaan. Ook dan geldt ‘Ora et Labora‘, bid en werk! Wie weet dat onze Schepper de getuigenissen in deze zaak nog wil gebruiken tot bekering van zondaren. De Heere regeert en Hij heeft het laatste woord!11

Voetnoten

 1. Mohler, R.A., 2015, We Cannot Be Silent. Speaking Truth to a Culture Redefining Sex, Marriage, and the Very Meaning of Right and Wrong (Nashville: Thomas Nelson Publishers).
 2. De brief wordt hier weergegeven: https://regioonline.nl/regio-krimpenerwaard/bizar-krimpense-predikant-voorziet-dood-alle-nederlanders/.
 3. https://www.youtube.com/watch?v=sCynyywldzA.
 4. https://www.ad.nl/rotterdam/zeker-400-mensen-demonstreren-tegen-dominee-bij-zo-n-kerk-moet-je-niet-willen-horen~a8cbf81c/.
 5. https://www.ad.nl/rotterdam/homohatende-dominee-uit-krimpen-krijgt-bedreiging-na-bedreiging-ik-ontvang-plaatjes-van-blote-mannen~ab68d27e/.
 6. Kinneging, A.A.M., 2020, Je mag zeggen wat je denkt. Als je maar hetzelfde denkt als iedereen(Amsterdam: Prometheus),
 7. Houtzager: “Van de ongeveer 1.500 meldingen van LHBTI+-discriminatie die jaarlijks binnenkomen, worden gemiddeld 16 door het OM opgepakt, waarvan gemiddeld 7 leiden tot veroordeling. Vaak is dit een kleine geldboete of een lichte taakstraf.” Bron: https://gayrotterdam.nl/nl/nieuws/item/662-samen-met-gerard-spong-strijden-tegen-willekeur-om-rondom-discriminatie-lhbti%E2%80%99s.
 8. Dit is ook wat Houtzager zelf toegeeft: “Het is niet langer een zaak van Leon Houtzager versus dominee Kort. Het is een zaak die ons allemaal aangaat. Een uitspraak in ons voordeel kan serieuze gevolgen hebben voor de toekomstige rechtspraak in Nederland, in positieve zin.” Bron: .
 9. Zie: https://oorsprong.info/finse-politicus-paivi-m-rasanen-spreekt-zich-uit-tegen-praktiserende-homoseksualiteit-en-riskeert-gevangenisstraf-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-in-het-geding/ en https://oorsprong.info/fins-lutherse-bisschop-dr-juhana-pohjola-nu-ook-beschuldigd-van-homohaat/.
 10. https://adfinternational.org/.
 11. Gebruikte bronnen voor dit artikel zijn: https://www.rijnmond.nl/nieuws/1292370/Topadvocaat-Gerard-Spong-staat-Krimpense-LHBTI-activist-bij-in-zaak-tegen-predikant-Mieraskerk,https://www.rijnmond.nl/nieuws/1292770/Geld-stroomt-binnen-mensen-steunen-massaal-rechtszaak-tegen-dominee-Mieraskerk-in-Krimpenhttps://www.ad.nl/rotterdam/dominee-die-homoseksualiteit-wil-uitbannen-wacht-mogelijk-toch-vervolging-topadvocaat-aan-de-slag~aac39774/https://www.rd.nl/artikel/936697-advocaat-spong-staat-houtzager-bij-in-zaak-rond-ds-korthttps://www.coc.nl/algemeen/tikkie-voor-leon,https://regioonline.nl/binnenland/gerard-spong-in-actie-voor-leon-tegen-willekeur-om-rondom-discriminatie-lhbtis-n-a-v-aangifte-tegen-dominee-kort-mieraskerk/,https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/243301/toch-nog-zaak-tegen-predikant-krimpense-mieraskerk,  https://gayrotterdam.nl/nl/nieuws/item/663-crowdfunding-voor-leon-houtzager-haalt-in-24-uur-al-15-000-euro-binnen-van-2-700-donateurs,https://gayrotterdam.nl/nl/nieuws/item/662-samen-met-gerard-spong-strijden-tegen-willekeur-om-rondom-discriminatie-lhbti%E2%80%99shttps://joop.bnnvara.nl/nieuws/stroom-aan-donaties-voor-rechtszaak-tegen-homofobe-dominee-in-krimpenhttps://asp-politiek.nl/2021/07/22/https://cip.nl/cip+/86649-homoactivist-zet-met-advocaat-gerard-spong-juridische-strijd-tegen-ds-a-kort-voorthttps://www.gofundme.com/f/tikkie-voor-leon en https://www.lokaleomroepkrimpen.nl/rel4/kabelkrant.asp?menuid=31&aid=256750&read=20210723#kk256750.

 

======================================================================================================================================

 

De brief van drs. A. Kort

Om uzelf een mening te laten vormen plaatsen wij opnieuw de gehele inhoud van de brief hieronder:

Van: Drs. A. Kort
Krimpen aan den IJssel

Functie: Predikant van de Oud Gereformeerd Gemeente in Nederland in deze plaats

Aan: Het college Burgemeester & Wethouders en ook aan de Raad van onze Gemeente

Naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus; en in reactie op de rondzendbrief van 16 maart 2020

Onderwerp: de roeping van de kerk en overheid

Geacht gemeentebestuur,

Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus. We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan.

Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden.

Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: “Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?”

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.

Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.

Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners.

Hoogachtend
Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel
Dienaar van Jezus Christus en bedienaar van het Goddelijke Woord

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zie www.kiesdanhetleven.nl

2021-07-14: Abortus en het Oordeel

Abortus en het Oordeel 

Zoals apen hun eigen jongen doden, zo doodde de mens een miljard van zijn nakomelingen. Sinds de jaren ’70  vond dit plaats in de Westerse wereld  – in ruim een generatie tijd - met de zegen van overheden en het grotendeels stilzwijgen van de kerk, gelegaliseerd en gerelativeerd. 

Áls het ongeboren kind een Ziel heeft, geschapen is door God, bestemd om voor Zijn Glorie te leven, dan is hier sprake van een gruwel die zijn weerga niet kent sinds de dagen voor de zondvloed. En alleen de Noachs die het zien.

De kerken hebben het allen ooit beleden. Althans met de mond: het ongeboren kind is een menselijke persoon.

Uitgerekend de kerken laten nu, één voor één, dat kind vallen. Waar de kerk voorheen nog profetisch sprak, is zij nu meer bezorgd over het klimaat. Het dier krijgt nu de aandacht. Het dier moet verdoofd geslacht worden, terwijl de foetus aantoonbaar vanaf de 12e week pijn lijdt zonder verdoving. Het uitsterven van één of andere gorillasoort gaat de kerkmens meer aan het hart dan het welhaast uitsterven van mensen met Down Syndroom. Hiertegen hoor je althans nauwelijks protest.

In het Oude Testament staan kinderoffers (aan de Moloch) en infanticide (door Farao en in het NT ook Herodes) voor het ul-tie-me kwaad.

Wanneer is deze maat vol?

Zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in” (Openb. 18:6).  

Wie de bijbel leest, erkent dat er maar één zaak is die het verschil maakt tussen schaap en bok:

“Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan” (Matth. 25)

MINDER DAN ‘MINST’ KAN NIET? WIE ZIJN DIE MINSTEN? 

In het profetische document Het Evangelie van het Leven, staat het antwoord dat we allemaal verstandelijk leerden, maar dat nooit landde in het hart:

“Hier wordt een menselijk wezen gedood, dat net pas het leven binnengaat, dat wil zeggen, het absoluut onschuldigstewezen dat men zich kan voorstellen” (EV58)

Er is niets dat minder is, minder aanzienlijk, minder vertrapt dan het ongeboren kind. Het is niets. Het is minder dan een dier. Het dier heeft nog een intrinsieke waarde (Wet Dieren), met recht op verdoving. Het ongewenste kind niet. Het lijdt pijn als het gecuretteerd wordt. 

O Heer, wees ons genadig. Spaar ons, als Christus met deze ‘minsten’ de ongeborenen op het oog had. Zij ontvingen een Ziel, een Naam geschreven in de palm van Zijn hand. De Schepper fluisterde ooit een naam… Sem, Dana, Ik heb een plan voor jou. Zijn kostbaren, een molensteen voor wie ze schendt.

Maar bij de kerkmens zakte dit weg tot een vraagstuk, in plaats van wat het is: een relatie. Waarom keken we het ongeboren kind niet in het gelaat? Gaan we na onze dood - of eerder al - deze vraag krijgen?

Waarom heb je weggekeken? Voorwaar, Ik zeg u: voor zover je niets voor de ongeboren kinderen hebt gedaan, hebt u niets voor Mij gedaan.

Maar dit kán helemaal niet, een ernstige vergissing! Het ging er toch om of je Jezus in je hart liet? Of je hebt gelofprijsd, in tongen gesproken, om bevrijding hebt gebeden? Bijbelstudie deed, evangeliseerde? Zo is het ons toch door de grote consensus geleerd?

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ga weg van Mij, Ik heb u nooit gekend” 

Waarom keken wij weg? Waarom landde dit niet in ons hart? Waarom deed ‘Cowspiracy’ dat wel? 

En waarom profiteren we nu van hun nier en hun netvlies?

Er is een genocide gaande, een holocaust, nu niet uitgerold door één Hitler, Stalin of één Mao maar door honderden miljoenen vrouwen, hun partners, hun artsen, hun scholen en … hun kerken als collectieve metgezellen. Het gaat hier om Bezielde personen, zoals diezelfde kerken ons leerden. Hun namen staan genoteerd tot in de eeuwigheid. 

Gaan we ze ooit opgelezen krijgen, die namen? Kan het zijn dat die menigte, die miljard zielen, behoort tot ‘de vervolgden’ en ons ooit opwacht en toeroept: ‘Wie heeft naar ons omgekeken?’

En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. (Openb 6).

EN DÁT KOMT NU ÍN IEDERS LICHAAM 

Het is in dit totaalperspectief dat het vaccin een gruwel is. Meer nog: een sacrament, een afgod. Een Teken dat in ons wordt gekerfd. Geen ideologie, geen beïnvloeding komt dichter bij de mens dan in de mens. Een afgod die ons, als een verlosser, van het virus bevrijdt, een offer dat ons pijn mag doen. En een gruwel, waarbij we – allemaal - profiteren van de NIER en een NETVLIES van een 18 weken ongeboren kind[1]. Met de injectie verbinden we ons in zekere zin met haar, via ons lichaam.

De straf zelf duwt God ons door de strot. U zult het vlees van uw kinderen eten (Lev. 26:29). Abortus is de sleutel tot begrip van al wat gaande is in deze tijd.

De beker met vuil wordt leeggedronken, door ieder mens, iedereen, de hele planeet. Maakt dit het vaccin tot het Teken van het Beest? En als dit het nog niet is, kan het dat maar zo worden - met al die miljarden vaccins die ons nu jaarlijks te wachten staan. Dit verzint niemand. “Eerder was de maat van de ongerechtigheid niet vol” (Genesis 15: 16). Nu is hij vol. 

Ineke van Arnhem
Naar alle artikelen