2021-07-19: Het is als in de dagen van Noach. ​Als de geest van Izebel het land en de wereld teistert

2021-07-19: Het is als in de dagen van Noach. ​Als de geest van Izebel het land en de wereld teistert

Het is als in de dagen van Noach
Als de geest van Izebel het land en de wereld teistert

We lezen Klaagliederen uit. Na Jeremia. Wat een hardnekkige ongehoorzaamheid van het volk. Hoofdstuk na hoofdstuk. Jarenlang riep Jeremia op tot bekering. Maar zij bekeerden zich niet. Dat staat ook in de Openbaring. Als de plagen komen hoe erg ook, dan volgt er, maar zij bekeerden zich niet. De Joden kenden hun geschiedenis, ze waren trots en riepen; ‘wij hebben Mozes en de profeten, weg met die nieuwlichter Jezus’. En ze kruisigden Hem binnen drie jaar. En toen Stephanus hun geschiedenis verhaalde en aankwam bij Jezus als vervulling, knersten zij hun tanden en hadden hem in de kortste tijd gestenigd. En Saulus moest door Jezus zelf op de weg naar Damascus aangesproken met ‘Saul, Saul waarom vervolgt gij Mij?’ en wordt aangewezen tot evangelist voor de volkeren. De Joodse leiders hebben het op hem gemunt, lezen we in Handelingen. Beschermd door de Romeinse bezetter, zich beroepend op de keizer, vertrekt hij naar Rome.

Vandaag gaat de gesel van de demonie over de wereld. Israël en Juda gaan in ballingschap vanwege hun afgodendienst aan de kindermoordenaar Moloch en de porno godin Astarte. We lezen het keer op keer. Vandaag offeren wij aan de godin Abortus. Elke hartslag een martelaar meer. Meer dan anderhalf miljard. God tartend in het hart van zijn schepping. Net als toen wordt het onschuldig bloed gewroken. De afgod Astarte slaat haar vleugels uit. God schiep man en vrouw naar zijn beeld opdat zij één zijn, maar de demonen maken er een beestenboel van door jonge kinderen al seksueel te verleiden. Met de gender hype, te beginnen met homoseksualiteit die voor God een gruwel is, maar nu gruwelijk aangevuld met zowat alle letters van het alfabet is de Izebel geest weer opgestaan. Profeet sta op, klinkt het. Laat de bazuin klinken. Roept een plechtige samenkomst bijeen. God houdt ons de zegen en vloek voor, het leven en de dood. Kies dan het leven, want Gods geboden zijn niet moeilijk en zwaar, ze zijn in je hart. Lees het zelf. Net als toen in Israël haal je zelf het oordeel over je heen.

God wil dat niemand verloren gaat. Hij is liefde. Het is nooit te laat om je te bekeren. De oprichting van de EO was een geloofswonder: EO blijf weg van ieder compromis. Schreeuw om Leven is uit geloof ontstaan. De strijd wordt heviger want de Izebel afgod als mensenmoorder van den beginne doet alles om het werk aan te vallen. Nederland, gezegend door de eeuwen heen met het huis van Oranje let op uw saeck; hijs de stormvlag want het water van de god- en goddeloosheid staat tot aan de lippen. Gods ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Opwekking ligt om de hoek. De afval en de goddeloosheid stijgen ten hemel. Zoals in de tijd van Elia met koning Achab en Izebel. Jacobus schrijft: Elia was een mens zoals wij en hij bad een krachtig gebed en het regende drie en een half jaar niet en hij bad weer en het regende weer. Thans zijn de ogen en de oren van God op deze plaats om te zien en te horen naar het gebed te dezer plaatse. HEERE, dank U wel voor deze heldere en simpele marsroute om op juist koers te blijven en de boze te kunnen weerstaan. Het is immers niet onze strijd maar de strijd des HEEREN. Wij mogen in gehoorzaamheid gaan. We hebben een God van wonderen.
Naar alle artikelen