2021-07-14: Abortus en het Oordeel

2021-07-14: Abortus en het Oordeel

Abortus en het Oordeel 

Zoals apen hun eigen jongen doden, zo doodde de mens een miljard van zijn nakomelingen. Sinds de jaren ’70  vond dit plaats in de Westerse wereld  – in ruim een generatie tijd - met de zegen van overheden en het grotendeels stilzwijgen van de kerk, gelegaliseerd en gerelativeerd. 

Áls het ongeboren kind een Ziel heeft, geschapen is door God, bestemd om voor Zijn Glorie te leven, dan is hier sprake van een gruwel die zijn weerga niet kent sinds de dagen voor de zondvloed. En alleen de Noachs die het zien.

De kerken hebben het allen ooit beleden. Althans met de mond: het ongeboren kind is een menselijke persoon.

Uitgerekend de kerken laten nu, één voor één, dat kind vallen. Waar de kerk voorheen nog profetisch sprak, is zij nu meer bezorgd over het klimaat. Het dier krijgt nu de aandacht. Het dier moet verdoofd geslacht worden, terwijl de foetus aantoonbaar vanaf de 12e week pijn lijdt zonder verdoving. Het uitsterven van één of andere gorillasoort gaat de kerkmens meer aan het hart dan het welhaast uitsterven van mensen met Down Syndroom. Hiertegen hoor je althans nauwelijks protest.

In het Oude Testament staan kinderoffers (aan de Moloch) en infanticide (door Farao en in het NT ook Herodes) voor het ul-tie-me kwaad.

Wanneer is deze maat vol?

Zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in” (Openb. 18:6).  

Wie de bijbel leest, erkent dat er maar één zaak is die het verschil maakt tussen schaap en bok:

“Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan” (Matth. 25)

MINDER DAN ‘MINST’ KAN NIET? WIE ZIJN DIE MINSTEN? 

In het profetische document Het Evangelie van het Leven, staat het antwoord dat we allemaal verstandelijk leerden, maar dat nooit landde in het hart:

“Hier wordt een menselijk wezen gedood, dat net pas het leven binnengaat, dat wil zeggen, het absoluut onschuldigstewezen dat men zich kan voorstellen” (EV58)

Er is niets dat minder is, minder aanzienlijk, minder vertrapt dan het ongeboren kind. Het is niets. Het is minder dan een dier. Het dier heeft nog een intrinsieke waarde (Wet Dieren), met recht op verdoving. Het ongewenste kind niet. Het lijdt pijn als het gecuretteerd wordt. 

O Heer, wees ons genadig. Spaar ons, als Christus met deze ‘minsten’ de ongeborenen op het oog had. Zij ontvingen een Ziel, een Naam geschreven in de palm van Zijn hand. De Schepper fluisterde ooit een naam… Sem, Dana, Ik heb een plan voor jou. Zijn kostbaren, een molensteen voor wie ze schendt.

Maar bij de kerkmens zakte dit weg tot een vraagstuk, in plaats van wat het is: een relatie. Waarom keken we het ongeboren kind niet in het gelaat? Gaan we na onze dood - of eerder al - deze vraag krijgen?

Waarom heb je weggekeken? Voorwaar, Ik zeg u: voor zover je niets voor de ongeboren kinderen hebt gedaan, hebt u niets voor Mij gedaan.

Maar dit kán helemaal niet, een ernstige vergissing! Het ging er toch om of je Jezus in je hart liet? Of je hebt gelofprijsd, in tongen gesproken, om bevrijding hebt gebeden? Bijbelstudie deed, evangeliseerde? Zo is het ons toch door de grote consensus geleerd?

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ga weg van Mij, Ik heb u nooit gekend” 

Waarom keken wij weg? Waarom landde dit niet in ons hart? Waarom deed ‘Cowspiracy’ dat wel? 

En waarom profiteren we nu van hun nier en hun netvlies?

Er is een genocide gaande, een holocaust, nu niet uitgerold door één Hitler, Stalin of één Mao maar door honderden miljoenen vrouwen, hun partners, hun artsen, hun scholen en … hun kerken als collectieve metgezellen. Het gaat hier om Bezielde personen, zoals diezelfde kerken ons leerden. Hun namen staan genoteerd tot in de eeuwigheid. 

Gaan we ze ooit opgelezen krijgen, die namen? Kan het zijn dat die menigte, die miljard zielen, behoort tot ‘de vervolgden’ en ons ooit opwacht en toeroept: ‘Wie heeft naar ons omgekeken?’

En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. (Openb 6).

EN DÁT KOMT NU ÍN IEDERS LICHAAM 

Het is in dit totaalperspectief dat het vaccin een gruwel is. Meer nog: een sacrament, een afgod. Een Teken dat in ons wordt gekerfd. Geen ideologie, geen beïnvloeding komt dichter bij de mens dan in de mens. Een afgod die ons, als een verlosser, van het virus bevrijdt, een offer dat ons pijn mag doen. En een gruwel, waarbij we – allemaal - profiteren van de NIER en een NETVLIES van een 18 weken ongeboren kind[1]. Met de injectie verbinden we ons in zekere zin met haar, via ons lichaam.

De straf zelf duwt God ons door de strot. U zult het vlees van uw kinderen eten (Lev. 26:29). Abortus is de sleutel tot begrip van al wat gaande is in deze tijd.

De beker met vuil wordt leeggedronken, door ieder mens, iedereen, de hele planeet. Maakt dit het vaccin tot het Teken van het Beest? En als dit het nog niet is, kan het dat maar zo worden - met al die miljarden vaccins die ons nu jaarlijks te wachten staan. Dit verzint niemand. “Eerder was de maat van de ongerechtigheid niet vol” (Genesis 15: 16). Nu is hij vol. 

Ineke van Arnhem

 

[1] De cellijnen PER-293 en PER.C6. ‘Moderna’ werd er initieel op getest, ‘Pfizer’ in batches. Bij AstraZeneca  is onderzocht of het recente falen erdoor veroorzaakt werd, hier zitten honderden soorten menselijke eiwitten in, zelfs gefragmenteerd menselijk DNA dat in het lichaam wordt geïnjecteerd. Zie: http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Abortus_en_vaccins.html
Naar alle artikelen