2021-06-29: 1 juli afschaffing slavernij: Slavernij vandaag groter dan ooit tevoren

2021-06-29: 1 juli afschaffing slavernij: Slavernij vandaag groter dan ooit tevoren

1 juli afschaffing slavernij: Slavernij vandaag groter dan ooit tevoren

1 juli herdenken wij de afschaffing van de slavernij. Vandaag is er een grotere slavernij dan ooit te voren. Trafficking. Pornoslavinnenhandel. Ook Nederland zit daar vol van. Hoe halen we het in ons hoofd om dat toe te laten. Hoe is het mogelijk dat de politiek weigert om daar paal en perk aan te stellen. Daar ga je toch meteen voor aan de slag. En wereldwijd gun je je toch ook geen rust. Maar de criminele pooiers gaan gerust hun gang. Zonder mededogen worden meisjes en vrouwen over de wereld gesleept en als weerloze slavinnen misbruikt en onteerd. De politiek is te beroerd om paal en perk te stellen aan publieke oproepen tot verkeerd gaan. Ze geven een schijnheilig antwoord dat we dit soort dingen aan de Reclame Code Commissie moeten voorleggen. Je zou toch eens het gevaar lopen dat je je politiek tegen vrije seksualiteit zou uitspreken. We zijn geroepen om met verve op te komen voor de gezonde waarden en normen als het over relatievorming en seksualiteit gaat. Heeft alles te maken met abortus. Want abortus heeft bijna in alle gevallen te maken met een “instabiele” seksuele moraal. In meer dan 30.000 gevallen per jaar wordt dan gekozen voor abortus. HEERE, wijs ons de weg, hoe we vanuit de problematiek van abortus ons ook kunnen inzetten op het terrein van de seksuele moraal. Doe vaders en moeders ontwaken om zelf en hun kinderen te leren en terug te keren naar gezonde relatievorming en seksualiteit. Het bolwerk van deze zonde is zo sterk dat we op de knieën moeten om onze eigen zonden te belijden, ons te verootmoedigen om ons onder uw leiding krachtig in te zetten tot heil voor ons land en volk. O HEERE, ontferm U over ons.

Waar zijn  de Vaders?

HEERE, dank U wel. U bent groot en nooit genoeg te prijzen. Uw woord is de waarheid. Wij buigen ons voor U. Wij roepen U aan. Wij buigen ons voor U neer. U wilt ons verhogen. U geeft ons kracht. Met U lopen wij op een legerbende in. Met U springen wij over een muur. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw o HEERE. Uw ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen op U gericht is. Thans zijn uw ogen en uw oren hier om te zien en te horen naar het gebed te dezer plaatse. Dank U wel. Het leven is mij Christus het sterven gewin. Dank U wel. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Zelfs de dood niet. Wij hebben in Hem het eeuwige leven. Dat bazuinen wij uit. Wij danken U voor zoveel broeders en zusters die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen. Dank U wel. Heilig uw woord aan de harten van de vaders. Waar zijn de vaders. Reinig hun harten en handen. Wat een ontucht in ons land. Wat een ellende. Wat een echtscheiding. Doe de porno weg. Voedt de kinderen op in de heilige vreze des HEEREN. Doe ons bidden voor de schone media. HEERE, heilig uw woord aan onze harten. Doe ons de weg van de Bijbelse relatie en seksualiteit gaan. Wij belijden onze schuld en zonde.
Naar alle artikelen