2021-06-23: De 'abortus lobby' met hun 'buffer zones' bij abortuscentra opnieuw in de aanval om ongeborenen van hun leven te beroven

2021-06-23: De 'abortus lobby' met hun 'buffer zones' bij abortuscentra opnieuw in de aanval om ongeborenen van hun leven te beroven

De 'abortus lobby' met hun 'buffer zones' bij abortuscentra opnieuw in de aanval om ongeborenen van hun leven te beroven

We zijn nu 2 jaar verder. Ik stuur u mijn Dagboek notitie van 20 juni 2019 nog een keer. Toen konden we een punt zetten achter het gekrakeel van de abortusklinieken tegen onze hulpverleners, die  vrouwen informeren wat er gebeurt als ze hun kindje laten aborteren. De regering was tot de conclusie gekomen dat deze hulpverlening volgens de regels van de wet gebeurde zodat de regering niet hoeft in grijpen. Dat is vandaag nog precies hetzelfde.  Maar de abortuslobby met het Humanistisch Verbond in de leiding is opnieuw in de aanval en zag kans om wakers van een Duitse pro life organisatie bij de late abortussen kliniek in Heemstede aan te klagen met als gevolg dat de rechter uitsprak dat zij niet meer dichtbij deze kliniek mogen waken maar op een van de kliniek verwijderde plek moeten gaan staan. De andere klinieken zagen hun kans schoon om ook zogenaamde 'bufferzones' in te stellen. Maar juridisch gaat dit echter in tegen het in onze wetgeving verankerde recht op 'demonstratie' in. Het is dus weer hoog tijd dat we de handhaving en bescherming van dit recht juridisch onder aandacht de aandacht brengen van de betreffende gemeenten. In Almere is dit inmiddels gebeurd en de 'bufferzone' beslissing is  teruggedraaid en terecht. Kennelijk is de strijd om het recht op 'ongestoorde' abortus zo hevig dat zelfs de EUROPESE UNIE het MATIC wetsvoorstel bij het Europese Parlement heeft ingediend om één dezer dagen te stemmen om abortus tot een 'mensenrecht' te verklaren. Gekker kun je het niet maken. Een kindje bij een miskraam kun je wettelijk als een 'persoon' in laten schrijven, maar een niet-gewenste ongeboren 'persoon' kun je ongestraft door abortus van zijn leven beroven! Klopt ook, want wij doen dat met de Wet 'afbreking' zwangerschap. Wat is 'afbreking van een zwangerschap' anders dan beëindigen, van het van het leven beroven van een ongeboren medemens 'persoon'. Hoog tijd om ons gezond verstand en onze liefde voor alle kinderen juridisch te stroomlijnen zodat er geen enkele vorm van discriminatie meer is tussen geborenen en ongeborenen. Daar past abortus dus niet bij.    

 

Vandaag Bijbelplan 20 juni 2019 Dagboek L.P. Dorenbos 

Ach HEERE ontferm U over ons land. De Tweede Kamer kwam bijeen om haar gram te halen over de mislukking van de poging om onze wakers en bidders bij de abortusklinieken op grotere afstand te houden dmv een bufferzone zodat ze de vrouwen en meisjes niet meer kunnen aanspreken om hen te informeren om geen abortus te doen. Abortuscentra en het Humanistisch Verbond hadden de Minister de Jonge hierom verzocht. De minister maakte een rondgang langs de abortuscentra en de burgemeesters in de steden waar een abortuscentra is en Schreeuw om Leven als één van de organisaties die al jaren deze gebeds wakes houdt, om te concluderen dat nauwelijks klachten binnenkomen bij de politie al zouden de wakers en bidders agressief optreden. De minister en de regering zien dan ook geen reden om op te treden en achten de gemeentes capabel om zelf zorg te dragen voor de handhaven voor ordelijke gebeds wakes. Een meerderheid van de Tweede Kamer inclusief twee partijen die deel uit maken van de coalitie, te weten de VVD en D66 voor de ene motie en plus het CDA voor de andere motie om te benadrukken dat zijn pal staan achter de vrijheid van abortus in ons land. Een motie van de SGP en de CU om abortuscentra te verplichten om ook andere alternatieven als abortus aan te bieden zoals de Wet afbreking zwangerschap zegt kreeg alleen steun van deze partijen.

Een zielige vertoning in de Tweede Kamer. De moord op de ongeboren kinderen zal en moet doorgaan. De strijd vóór het leven gaat door. God haat het vergieten van onschuldig bloed en zal al dat onschuldig vergoten bloed op de jongste dag wreken. Als wij ons verharden om voor de dood te blijven kiezen dan halen we zelf het oordeel over ons. God houdt on het leven en de dood voor de vloek en de zegen en Hij roept ons keer op keer krachtig op: KIES DAN HET LEVEN opdat jij en je kinderen leven. De wereld schudt en zijn oordeel is nabij. Bekeer je dan en schaf abortus af. Abortus is niet één van de issues waar je je druk over kunt maken. Abortus is gelegaliseerde moord. Zolang je dat politiek laat doorgaan zijn de grondslagen van de democratie vernield en vragen terecht steeds meer jongeren zich af wat de zin van hun leven is. Ze zijn immers door abortus abortusoverlevenden.

Op de noodkreet van moeders die lijden ten gevolge van een miskraam die hun ongeboren kindje willen kunnen aangeven werd na een petitie van deze moeders unaniem in de Tweede Kamer en unaniem in de Eerste Kamer een wet aangenomen dat ieder ongeboren kind dat in de moederschoot overleed vanaf de conceptie officieel kan worden geregistreerd. Tot die tijd was dat alleen mogelijk bij een miskraam van een ongeboren kindje van 24 weken en ouder. Ook moeders die hun ongeboren kindje hebben laten doden door abortus en later dat kindje toch willen laten registreren kunnen dat doen. Met deze erkenning werd erkend dat vanaf elke conceptie een ongeboren kind een persoon is in de geest der wet.

Alle internationale verdragen hebben als een van de eerste artikelen vastgelegd dat ieder persoon recht heeft op de absolute bescherming van zijn persoon en leven zonder welke vorm van discriminatie dan ook. Een absolute noodzaak omdat door de geschiedenis heen keer op keer bepaalde categorieën mensen zijn getroffen zoals de slaven, de Joden, zigeuners, homoseksuelen en andere etnische groepen en nu dus ongeboren ongewenste kinderen. Elke hartslag één. Vijftig miljoen per jaar. Nu al wereldwijd meer dan anderhalf miljard. Www.numberofabortions.com

In Nederland zijn meer dan anderhalf miljoen moeders en meer dan anderhalf miljoen vaders ouder van een in de moederschoot van de vader en de moeder vermoord kindje. Jaarlijks worden 33.000 kinderen geaborteerd. Eén op acht zwangerschappen wordt door een abortus afgebroken.

Wij lezen vandaag

Jeremia 35:1-19, 

Handelingen 11:19-30

www.kiesdanhetleven.nl

dorenbos@kiesdahetleven.nl

 

 
Naar alle artikelen