2021-06-18: Vaderdag 20 juni 2021 in een pervers en van porno overgoten land als in de dagen van Noach

2021-06-18: Vaderdag 20 juni 2021 in een pervers en van porno overgoten land als in de dagen van Noach

Vaderdag 20 juni 2021 in een pervers en van porno overgoten land als in de dagen van Noach

HEERE, wat een afgodendienst. De vreemde vrouw. Spreuken staan daar vol van. Daar gaan de mannen op af. Wat een verleiding. Hele hoerententen in je broekzak. Moest je er vroeger voor naar de wallen in Amsterdam, vandaag één klik op je smartphone en je hebt alles wat je lust begeert. HEERE, dank U voor uw handboek seksualiteit. U windt er geen doekjes om. U  noemt man en paard. U weet hoe lust de liefde probeert te verdrijven. U geeft vanaf het begin uw regels. En U haat de ontrouw. U zag hoe de mannen uit de voortijd zich vrouwen zochten en in wellust, ontucht en goddeloosheid met elkaar omgingen. U veegde de toenmaals bekende wereld weg door de  zondvloed. HEERE, wij buigen ons voor U neer. U hebt alle reden om een einde te maken  aan de orgie die wij er van maken. Het is één grote beestenboel. De media staan daar bol van. En niemand die daar een hand naar uitsteekt. Het is een beestenboel, een zwijnenstal. We hebben er een rovershol van gemaakt. Terwijl U het een bedehuis voor de volken wilde laten zijn, maar nu is het een rovershol. Vaderdag 20 juni 2021 in een pervers en van porno overgoten land als in de dagen van Noach

En alles wat verboden is dat laten we toe. 

De kranten stonden vol toen een topman van het IMF een kamermeisje in een hotel in New York probeerde aan te randen. Terecht. Maar wie tegenwoordig in wat duurdere hotels logeert vindt een uitgebreid aanbod van porno tv kanalen en films op zijn kamer. En de vieze mannen verlustigen zich ermee. En wat een ontzetting over de verkrachting van een jonge vrouw in een bus in India. Maar het komt elke dag vele malen voor. En als we het hebben over het afbreken van zwangerschappen omdat het kindje ongewenst en ongepland is dan wordt de verwarring nog groter. Het blijkt dat bijna alle abortus gevallen te maken hebben met, om het netjes te zeggen, een seksuele instabiele relatie. Het met elkaar naar bed gaan is meestal de snelste en vanzelfsprekende zaak. En is zwangerschap het resultaat dan is eveneens de meest vanzelfsprekende zaak dat een abortus wordt aangeraden, overwogen en uitgevoerd.

Porno vrouwenhandel groter dan ooit de slavernij

 De derde zondag van juni vieren we als Vaderdag. Dit jaar 2021 20 juni.. De anderhalf miljoen vaders in ons land die vader zijn van hun dood kindje, omdat ze het hebben geaborteerd, zullen misschien niet of nauwelijks terugdenken aan hun geaborteerd kindje, maar onderbewust zijn ze wel hun vader. Hoe kun je vader vader zijn als je één of soms meer van je kinderen hebt gedood. En als een kwart van die vaders hun vrouw of relatie naar de abortuskliniek hebben geduwd of gedwongen dan zijn zij dus bewuste moordenaars. We denken Vaderdag te kunnen vieren in een van perversie en van porno overgoten land. En het zijn toch de perverse, vieze mannen, die hun hoofden en hun harten laten vullen met woorden gedachten en daden die de eer van de vrouw tot in het diepst van haar ziel aantasten. Het is deze mannencultuur die de ondergang van ons land, de wereld, veroorzaakt.

Het wordt weer als in de dagen van Noach en dan komt het oordeel

Er is niets veranderd. We hollen naar het einde der tijden. De wereld gaat in ontucht en zonde ten onder. Met een abortus bij elke hartslag, vijftig miljoen per jaar en nu al meer dan anderhalf miljard totaal(www.numberofabortions.com). En vrouwenhandel groter dan de slavernij ooit geweest is. En kinder prostitutie in de miljoenen en een kapitalistische welvaart ten koste van de rest van de wereld zal leiden tot het ingrijpen van God de Schepper zelf. Hij duldt deze afgoderij niet. Als het hele bouwwerk instort is het einde in zicht. De wereld schudt door rampen en oorlogen. Het Midden Oosten schudt in zijn voegen. De Islam staat steeds agressiever op. De haat tegen Israël neemt schrikbarend toe. De apocalyptische ontwikkelingen richten zich steeds meer op Jeruzalem, de stad van God. Het is aan te bevelen dat wij, maar zeker ook de groten der aarde de profeten in de Bijbel gaan lezen. Dat geeft een glashelder zicht op wat er moet gebeuren en wat er gaat gebeuren. Als deze Vaderdag opnieuw bijdraagt tot de aantasting van het (ongeboren) leven en de voortgaande verloedering van de man, het gezin, de samenleving, de wereld, dan wordt het einde der tijden verhaast. Wie de schoen past trekke hem aan. God roept,: bekeer je. De tijd is kort.
Naar alle artikelen