2021-06-16: Abortus pandemie leidt tot Gods eindoordeel. Vaderdag met anderhalf miljoen vermoorde baby's

2021-06-16: Abortus pandemie leidt tot Gods eindoordeel. Vaderdag met anderhalf miljoen vermoorde baby's

Abortus pandemie leidt tot Gods eindoordeel 
Vaderdag met anderhalf miljoen vermoorde baby's

De Wet afbreking zwangerschap breekt zwangerschappen af. Was doodslag volgens het Wetboek van Strafrecht artikel 296 lid 1 verboden totdat lid 5 werd toegevoegd waarbij abortus wel werd toegestaan volgens de Wet afbreking zwangerschap. Dat is een juridische onmogelijkheid. Abortus moet dan ook afgeschaft worden. Nu de regering afgetreden is en er een nieuw kabinet moet komen na de verkiezingen in maart j.l. is er alle reden om aan te dringen om deze wet die tegen de Grondwet en het Wetboek van Strafrecht in gaat, af te schaffen. Het kan niet zo zijn dat wij kunnen leven met de moord op 30.000 ongeboren medemensen nu al 40 jaar lang.

Als we het hebben over het afbreken van zwangerschappen omdat het kindje ongewenst en ongepland is de verwarring groot. In onze Hulpverlening  blijkt dat bijna alle abortus gevallen te maken hebben met, om het netjes te zeggen, een instabiele seksuele relatie. Het met elkaar naar bed gaan is meestal de snelste vanzelfsprekende zaak. En is zwangerschap het resultaat dan is eveneens de meest vanzelfsprekende zaak dat een abortus wordt aangeraden, overwogen en uitgevoerd. Het meisje de vrouw is daarbij degene die uitmaakt of een abortus wordt uitgevoerd. De jongen heeft geen enkel recht en zeggenschap.

En in een kwart van de gevallen is het zelfs vaak de jongen die zijn vriendin dringt of dwingt tot een abortus over te gaan, onder het verwijt dat hij anders de relatie uitmaakt. Vaak na de abortus wordt de relatie toch verbroken omdat vaak bij het meisje doordringt dat hij toch niet voor haar is gegaan en omdat de jongen ervaart dat zijn relatie na de abortus niet meer dezelfde is omdat zij onderbewust of soms zeer bewust ontdekt dat zij hun kind het leven niet heeft gegund of zoals ze vaak ervaart, het kind heeft vermoord. Abortus wordt van alle kanten met grote nadruk gepropageerd als een oplossing van een probleem. Vandaar dat men spreekt over abortushulpverlening en het oplossen van een probleem, zodat je je leven niet met een ongewenst kind zit. Dat vrouwen na hun abortus te kampen hebben met problemen is nog steeds nagenoeg een taboe of het wordt ontkend. 

Steeds meer wordt bekend dat veel vrouwen te kampen hebben met min of meer duidelijke psychische problemen van spijt en depressie tot zelfmoordpogingen toe. Het kan wel eens zijn dat het grootste probleem waar vrouwen mee te kampen hebben het feit is dat ze hun eigen kind hebben gedood. Hun ene kind het licht niet in de ogen gegund hebben en het andere wel. En als de andere kinderen weten dat hun ouders hen wel geboren hebben laten worden, maar hun broertje of zusje niet, dan is logisch dat de gedachte opkomt, waarom zij dan wel geboren zijn geworden. De dood is dan in dat gezin een vriend geworden. Ingehaald om een probleem op te lossen. Waarom is het ene kind wel gewenst en het andere niet. Waarom wordt het ene kind gediscrimineerd en het andere niet. Hebben dan niet alle kinderen het recht om geboren te worden. 

Waarom is het ene kind wel gewenst en het andere niet. En als als reden overblijft een onveilige seksuele relatie dan is dat voor de wel geboren kinderen een schamele reden om op de wereld gezet te worden. De enige reden die zij kunnen bedenken is dat zij bij toeval abortusoverlevenden zijn. Als dat dan de zin van hun leven wordt is het geen wonder dat steeds meer jongeren geen zin meer in het leven zien en in drank, drugs, criminaliteit en porno en vaak zelfmoord ondergaan. De relatie tussen seksualiteit en abortus en de jeugdcriminaliteit is nog nauwelijks ter sprake en onderzocht. Met de toenemende jeugdproblematiek is er alle reden om dat met grote haast te gaan doen.

Vader van een dood kindje 

De tweede zondag van mei vieren we Moederdag en de derde zondag van juni vaderdag. Dan denken anderhalf miljoen moeders en ook anderdalf miljoen vaders terug aan hun kindje dat ze in de abortuskliniek hebben achtergelaten. Hoeveel vaders en moeders worden terwijl ze door hun andere kinderen met Moederdag en Vaderdag met cadeaus worden overladen denken dan stiekem met weemoed terug aan hun kindje dat nu zo en zo oud geweest zou zijn. En hoeveel moeders kunnen met droge ogen niet aanzien dat andere moeders in verwachting zijn of als ze op kraamvisite zijn moeten denken aan hun eigen kindje dat ook kraaiend in de wieg had kunnen liggen. De derde zondag van juni vieren we als Vaderdag. De anderhalf  miljoen vaders die vader zijn van hun dood kindje omdat ze het hebben laten aborteren zullen niet of nauwelijks terugdenken aan hun geaborteerd kindje. Maar onderbewust zijn ze wel hun vader. Hoe kun je een vader zijn als je één of soms meer van je kinderen hebt gedood. En als een kwart van die vaders hun vrouw of relatie naar de abortuskliniek hebben geduwd of gedwongen dan zijn zij dus bewuste moordenaars. Want één ding is wel heel duidelijk verboden, dat je een ander aanzet tot moord. We hebben het dan over 250.000 vaders die tot een moord hebben aangezet en die op hun geweten hebben. 

En elke dag komen daar 25 bij omdat er elke dag honderd abortussen plaatsvinden in ons land. Dag in dag uit. We hebben het dus niet over een klein probleem. Maar over een maatschappelijk probleem van grote importantie. Maar terwijl deze feiten en cijfers genoegzaam bekend zijn, zijn het de hoge heren die deze problematiek niet aan de orde willen stellen, vaak ook gesteund door de linkse liberale vrouwenlobby die nog steeds denkt dat abortus een feministisch een mensenrecht is. Maar als 250.000 vrouwen de afgelopen 30 jaar door mannen naar kliniek gedreven zijn om hun kindje te laten doden en verwijderen is van feministische vrijheid in het geheel geen sprake. Het is onbegrijpelijk dat de vrouwen lobby niet in het geweer komt en een einde maakt aan de abortus dictatuur van de mannen.

Prostitutie is een mannenzaak

 We denken Vaderdag te kunnen vieren in een van perversie en porno overgoten land. En het zijn toch de perverse, vieze mannen, die hun hoofden en hun harten laten vullen met woorden gedachten en daden die de eer van de vrouw tot in het diepst van hun ziel aantast. Het is de mannencultuur die deze ondergang van ons land veroorzaakt. Als je ze ziet hoogdravend in hun mooie pakken en hun eigenwijze manier van doen en denken dan doet je dat denken aan de vroegere keizers en koningen met hun hofbordelen en vrouwen verkrachtende en vernederende praktijken. Alhoewel je hoeft er niet eens voor naar het verleden als je denkt aan de hedendaagse vrouwenhandel waar onze grote steden van zijn vergiftigd. En het zijn toch die vieze mannen van hoog en laag allooi die hun geld en hun bonussen daar besteden. Wie zijn het anders die deze groei industrie op de been houden. En wie zou de kost willen geven aan de orgiën die plaatsvinden in de rijkeluis huizen die in staat zijn om de meest gruwelijke en vunzige praktijken er op na te houden. En dan hebben we het nog niet eens over de niet bij name te noemen occulte praktijken waarbij zelfs kinderen geofferd worden die enkel en alleen verwekt zijn om te worden geofferd. En wie een beetje thuis is in de Bijbelse geschiedenis weet wat de profeten als oordeel van God aankondigden over de kinderoffers aan de afgod Moloch en de  seksuele uitspattingen waarmee dat gepaard ging. Heel Israël ging als straf in ballingschap en is tot op vandaag verstrooid over de volkeren. Welke straf zal ons treffen. 

Apocalyptische vaderdag van het oordeel

Er is niets veranderd. We hollen naar het einde der tijden. De wereld gaat in ontucht en zonde ten onder. Met een abortus bij elke hartslag, vijftig miljoen per jaar en nu al meer dan anderhalf miljard totaal (www.numberofabortions.com). En een vrouwenhandel groter dan de slavernij ooit geweest is. En kinder prostitutie in de miljoenen en een kapitalistische welvaart ten koste van de rest van de wereld zal leiden tot het ingrijpen van God de Schepper zelf. Hij duldt deze afgoderij niet. De Bijbel spreekt heel duidelijk over het herstel van alle dingen. Eén keer eerder heeft God de wereld gestraft door de zondvloed. Noach en zijn acht zielen zijn gered. De mensen namen zich vrouwen en gingen in ontucht met elkaar om. God nam het niet. Ook nu lijkt het als in de dagen van Noach, zoals Jezus zegt. Ze aten en ze dronken. Ze bekommerden zich niet om de ander. En dan maakt God er een einde aan om zijn eeuwig Koninkrijk van recht en gerechtigheid te grondvesten. Dan zal dat op het grote Babylon van de afval gebaseerde bolwerk van de perverse van God afgeweken mens in één uur vallen, zegt God in het laatste Bijbelboek Openbaring 18 en 19. De in weelde badende kooplieden staan dan bij hun ineengestorte bouwwerken en rijkdom dat in één uur vervlogen is.

De wereld schudt door pestilentiën, rampen en oorlogen

 Als het hele bouwwerk instort is het einde in zicht. De wereld schudt door rampen en oorlogen. Het Midden Oosten schudt  in zijn voegen. De Islam staat steeds agressiever op. De haat tegen Israël neemt schrikbarend toe. De apocalyptische ontwikkelingen richten zich steeds meer op Jeruzalem, de stad van God. Het is aan te bevelen dat wij maar zeker ook de groten der aarde de profeten in de Bijbel gaan lezen. Dat geeft een glashelder zicht op wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren. Als  met deze voortgaande vervunzing, verloedering van de man, de mens, het gezin, de samenleving, de wereld dan wordt het einde der tijden verhaast. Abortus is een misdaad tegen God. God haat het vergieten van onschuldig bloed. Dat bloed zal van de hand worden geëist die het bloed vergiet (Genesis9:6). Nog klinkt het: Bekeer je, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De tijd is vervuld. Marcus 1:15.

Artikel 296 wetboek van Strafrecht

1.
Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
2.
Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd of geldboete van de vierde categorie.
3.
Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.
4.
Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens haar dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.
5.
Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht.
Naar alle artikelen