2021-06-12: De wereld in je broekzak: pornografisch besmet gebied

2021-06-12: De wereld in je broekzak: pornografisch besmet gebied

De wereld in je broekzak: pornografisch besmet gebied​

HEERE, wat een afgodendienst. De vreemde vrouw. Spreuken staan daar vol van. Daar gaan de mannen op af. Wat een verleiding. Hele hoerententen in je broekzak. Moest je er vroeger voor naar de wallen in Amsterdam, vandaag één klik en je hebt alles wat je lust begeert. En vooral niet te preuts om er een safe slot of kinderslot of wat op te zetten. Kun je gewoon omheen en vertel kinderen dat iets niet mag of ze doen alles om het toch te doen. En zijn ouderen nog maar een beetje technisch, het lijkt of een kind tegenwoordig in de wieg geboren wordt met de handigheid om de meest ingewikkelde smartphone te laten dansen. Er kan niet iets nieuws op internet gebied ontwikkeld worden of de wereld jeugd met hun vaders hollen er achteraan. Ze moeten het hebben. Ze staan er voor in de rij. En geld is geen probleem. Voor een paar honderd euro heb je de hele wereld op zak. Je bent in één klap verbonden met de hele wereld. Er is niets meer onbereikbaar. Je hebt in één klap je eenzaamheid opgeheven. Was je vroeger nog jaloers omdat zij wel iets nieuws hadden en konden en jij niet, nu ben je gelijk aan alle anderen. Jij kunt doen wat je wilt. Je bent bereikbaar en je kunt iedereen bereiken. En via Facebook, Twitter en alle social media ontwikkelingen kun je je hele hebben en houden uitwisselen met iedereen die je wilt. En daar wil je toch ook bij horen. En je haalt de meest vreemde fratsen uit om maar een beetje op te vallen. En voor je het weet zit je in de fuik van je social media groep. En als je niet meedoet hoor je er niet bij. En je wilt je toch zeker niet (b)uit(en)gesloten voelen. De wereld in je broekzak. De wereld in je hoofd. Wat zit er nu nog in je hart?

Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, pleegt reeds echtbreuk

 HEERE, dank U voor uw handboek seksualiteit. U windt er geen doekjes om. U noemt man en paard. U weet hoe lust de liefde probeert te verdrijven. U geeft vanaf het begin uw regels. En U haat de ontrouw. U zag hoe de mannen uit de voortijd zich vrouwen zochten en in wellust, ontucht en goddeloos met elkaar omgingen. U veegde de toenmaals bekende wereld weg door de zondvloed. Alleen Noach en zijn acht zielen werden gered. Zo haat U ontrouw en ontucht. Wie het ook betreft. Denk maar aan David en zijn ontucht met Bathseba. En Messias Jezus waarschuwt voor de eindtijd, dat het wordt zoals in de dagen van Noach. Mattheüs 23 en 24. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, pleegt reeds echtbreuk. Wat wordt er vandaag aan de dag dan een echtbreuk gepleegd! HEERE, wij buigen ons voor U neer. U hebt alle reden om een einde te maken aan de orgie die wij er van maken. Het is één grote beestenboel. De media staan daar bol van. En niemand die daar een hand naar uitsteekt. Het is een beestenboel, een zwijnenstal. We hebben er een rovershol van gemaakt. Het zou een bedehuis voor alle volken moeten zijn.

Elke smartphone: pornografisch besmet gebied

En alles wat verboden is dat laten we toe. We doen er niets aan. We zijn er tegen, zeggen we. Maar dat is het dan ook. De vunzigheid druipt van erotieke, lustopwekkende billboards af, maar we laten ons er door beïnvloeden en zorgen niet dat onze straten, huizen, hoofden pornovrij worden. We zijn hevig pornografisch besmet. Op elke smartphone moet een sticker pornografisch besmet gebied. En we hoeven niet vroom te doen en zeggen dat het ons niets doet. De Spreukendichter waarschuwt genoeg dat we ons moeten afwenden van elke erotische dreiging. En niet voor niets wordt hoererij steeds als één van de eerste werken van het vlees genoemd in het Nieuwe Testament. En zo laten we onze eigen kinderen opgroeien in een van lust vergeven samenleving en omgeving. En hoe zijn ouders er zelf al door aangetast. Ook zij hebben hun hoerenkast op zak en in huis en op hun computer. Zeker de mannen. En hoe is actieve porno niet doorgedrongen als een speeltje in de handen van de dominee, ouderling, huisvader en man. Het is toch algemeen bekend. En hoe kan een vader zijn kind seksueel gezond opvoeden als hij zelf meestal in het geniep zich zit te verlustigen en bevredigen met zijn mobieltje en laptop. En hoe moeten moeders niet lijden om met hun van lust verziekte echtgenoot nog echte liefde te bedrijven. We kunnen wel schijnheilig denken dat dit overdreven is, maar de cijfers liegen er niet om. Zo is de hoererij ook in het echtelijk bed doorgedrongen. Je begrijpt niet dat de vrouwen en moeders in het land niet de barricaden opgaan, voor zichzelf, voor hun kinderen, hun mannen en het volgende geslacht hun dochters. 

Seks in je hoofd en hart

Eén click en porno vliegt je hoofd en je hart en je denken binnen. Wie tegenwoordig in wat duurdere hotels logeert vindt een uitgebreid aanbod van porno tv kanalen en films op zijn kamer. En de vieze mannen verlustigen zich ermee. Hoeveel mannen worden dan in verleiding gebracht om het ook in praktijk te brengen. En hoeveel hotels houden er niet een heuse escort porno service op na. En hoeveel christelijke mannen weerstaan de verleiding. We waren betrokken bij een grote mediaconferentie van christelijke media in Amerika waarvoor het grootste hotel was afgehuurd, de National Religious Broadcasters, NBR.  Tot grote ontsteltenis van de leiding kwam men tot de ontdekking dat ook de christelijke medialeiders breed gebruik hadden gemaakt van de porno kanalen service. Ze zijn geen haar beter. En op een predikanten conferentie werd de anonieme enquête gehouden wat hun grootste probleem was. Nummer één voor de predikanten was de internet porno.

Demonische aanval op exclusieve relatie

Hoeveel voorgangers en leidinggevenden vermaken zich in het geniep met hun pornokanaal zich voordoend dat ze met geestelijke studie bezig zijn. We leven in een dubbelzinnige maatschappij. Enerzijds de preutse schijnheilige ontzetting als er sprake is van aanranding en anderzijds een door de overheid en de VN gestimuleerde vrije seksmentaliteit die onze jeugd en ook hun ouders kapot maakt. Seksualiteit is een mensenrecht en je moet vooral geen beperkende waarden en normen eraan verbinden. En dat seksualiteit thuishoort in een exclusieve relatie binnen een huwelijk klinkt vandaag aan de dag alsof je uit de vorige eeuw stamt. Als je het onderwerp onthouding ter sprake brengt bij jongeren dan zitten ze je aan te kijken dat we het hebben over iets dat onmogelijk is. En als een lerares op een christelijke vwo uitlegt dat zij nog geen relatie heeft en ook nog nooit met iemand naar bed geweest is dan kijken de leerlingen verbaasd en ongeloofwaardig, want zelf hebben ze bijna allemaal al één of meer seksuele relaties gehad. Voor jongens, ook op christelijke scholen, is het een sport waarbij je niet buiten de boot wilt vallen om toch in ieder geval meisjes te hebben versierd. En de overheidsvoorlichting op scholen gaat dan ook uit van het normaal zijn van deze situatie en put zich alleen nog uit om zogenaamd veilig te vrijen met condoom of pil. Over de mogelijkheid van een exclusieve relatie heeft men nog nooit gehoord. Geen wonder dat jongeren nog nauwelijks kans zien om een exclusieve relatie op te bouwen. Geen wonder dat steeds minder tot een huwelijk overgaan. Geen wonder dat er sprake is van het uiteengaan van relaties en huwelijken, waarbij zo er al sprake is van kinderen steeds meer kinderen opgroeien in éénouder gezinnen met al of niet bezoekregelingen. Deze kinderen komen dan helemaal verknipt, verward in hun fase van relatievorming en seksualiteit.

 
Naar alle artikelen