2021-06-09: De aap uit de mouw.

2021-06-09: De aap uit de mouw.

De biologische en cyber oorlogsvoering van China 

Hoor Jaap Dissels, de directeur van de RIVM,  nog zeggen in het begin 
van de corona explosie dat er geen wetenschappelijke reden is dat het 
dragen van een mondkapje enige zin heeft om de corona tegen te houden, 
alleen al niet omdat de mondkapjes uitermate poreus zijn. Nooit meer 
iets over gehoord, maar wel dat even later in de afgekondigde 
maatregelen dat het dragen van een mondkapje verplicht werd. De 
anderhalve meter afstand kwam ook uit de lucht vallen en tot op heden is 
niet aangetoond dat dat de corona binnen de perken houdt. In de Tweede 
Kamer Commissie vergadering werd Dissels gevraagd  of juist was dat het 
percentage besmettingen onder de kritieke grens bleef waarom dan toch de 
alarmfase bleef; was zijn antwoord dat niet alleen dat percentage een 
rol speelde maar ook de druk op de ziekenhuisbedden en het verplegend 
personeel. We zijn overspoeld met een uit de grond gestampt corona 
vaccin waarmee op de kortst mogelijke termijn iedereen moest worden 
geïnjecteerd, terwijl voordat vaccins worden vrijgegeven enkele jaren 
nodig zijn. De corona explosie werd niet langer als een ernstige vorm 
van griep gezien maar als een pestilentie met niet te overziene gevolgen 
voor de samenleving. Bij grote delen van de samenleving sloeg de angst 
toe. De eerste lock down kwam en een tweede. Grote delen van de 
samenleving gingen op slot. Isolement als de oplossing van het tegengaan 
van besmetting. 

Het virus zou zijn ontstaan in een de stad Wuhan in China vanuit een 
fabriek, laboratoria waarin virussen worden bewerkt. Er zou vanuit een 
vismarkt in Wuhan de besmetting zijn ontstaan. Een klokkenluider uit de 
fabriek riep dat het een lek was vanuit deze fabriek. Hij werd 
disciplinair op het matje geroepen en er kwam een absoluut spraak en 
informatie verbod. De klokkenluider stierf zelf even later aan corona. 
De stad WUHAN ging maanden op slot. Het corona virus sloeg over naar 
andere landen en sloeg vooral in Amerika toe. President Trump sloeg 
alarm, verbood vliegverkeer vanuit China, zag aanvankelijk de ernst niet 
in, maar werd geconfronteerd met uitbarstingen die hem onder leiding van 
de Amerikaanse Jaap Dissels, Anthony Fauci deed overgaan tot verregaande 
maatregelen en de race om een vaccin tegen corona, die er inderdaad vlak 
voor de presidents verkiezingen op 3 november 2020 ook kwam. Vooral vice 
president Mike Pence stond aan het hoofd van de actie. Trump bleef erop 
hameren dat het virus uit China in Amerika was beland en bleef 
opheldering eisen. 

Inmiddels werd duidelijk dat er meer contacten waren tussen de vaccin 
fabriek in WUHAN en het westen en ook de Wereld Gezondheids Organisatie 
WHO  in Parijs en naar later bleek ook met de Amerikaanse Faucci 
organisatie. Inmiddels is uit uitgelekt e-mail verkeer van Anthony 
Fauci, directeur van NIAID,  met de WUHAN leiding dat het corona vaccin 
niet spontaan is ontstaan maar een geprogrammeerd vaccin is dat door de 
WUHAN directie onder directe autoriteit van de Chinese regering is 
gemaakt met een bepaald doel. De opspraak in Amerika is groot en de roep 
om Faucci te ontslaan en te veroordelen neemt toe, die van een naaste 
medewerker om corona te bestrijden blijkt een 'verrader' te zijn en 
waarschijnlijk onderdeel van een groter 'deep state' complot met in 
ieder geval als doel om de conservatieve Republikeinse opmars met Trump 
aan het hoofd goedschiks of kwaadschiks een halt toe te roepen. 
Onderdeel van de officiële corona aanpak is ook de lijn van de Farma 
lobby die besloot dat in ieder het geval de medicijnen Ivermatine en 
Hydroxychlorquiline en werden verboden als geneesmiddel en niet meer in 
de apotheek beschikbaar kwamen, hoe medici en apothekers ook duidelijk 
maakten dat deze medicijnen juist wel een oplossing waren. Het was al 
langer bekend dat de Farma lobby zoveel macht heeft om te bepalen welke 
medicijnen getolereerd worden vaak vanwege voor hen financiële 
voordelen. Nu ook in India en Mexico corona is toegeslagen hebben de 
regeringen in grote nood bovengenoemde medicijnen inmiddels wel 
toegestaan waardoor de epidemie wordt ingedamd. 

Voordat de corona pandemie losbarstte was opmerkelijk dat er met een 
aantal virus wetenschappers, medische specialisten en 
overheidsfunctionarissen, najaar 2019 een bijeenkomst is gehouden om na 
te gaan hoe het uitbreken van een pandemie zou verlopen als die zou 
uitbreken. Hierbij was ook de afdeling van Dr. Fauci betrokken, en ook 
de Bill and Melinda Gates Foundation die op gebied van virus infecties 
en bevolkingsontwikkeling een grote kennis en financiële invloed hebben 
opgebouwd. Voorjaar 2020 breekt de corona crisis uit! 
 

Trum en Biden

2020 is het jaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november 
2020. Bij de presidentsverkiezingen in 2016 tussen Hillary Clinton en 
Donald Trump verliest in de verkiezingsnacht de gedoodverfde winnaar 
Democratische Hillary Clinton met haar 3 % voorsprong als op een gegeven 
moment in de uitslagen nacht de wijzer uitslaat naar Trump waardoor de 
Republikeinen aan de macht zijn. Daarmee is de strijd tegen TRUMP 
begonnen en hebben Obama en de Clintons met nu de Democratische leiding 
in het Congres en de Senaat de strijd aangebonden om Trump weg te 
krijgen opnieuw goedschiks of kwaadschiks. Trump maakt furore op alle 
gebieden niet in de laatste plaats als hij zich ontpopt als de meest pro 
life president ooit. De Democraten kiezen de zwakke vice president Biden 
als hun kandidaat met de links agressieve senator Kamela Harris, als 
vice president. De klinkende campagna van Trump belooft een landslide 
overwinning voor Trump, totdat blijkt dat na hoopgevende uitslagen op 
een bepaald moment de telling wordt stopgezet en daarna alle uitslagen 
het voordeel geven aan Biden die vervolgens met de overwinning aan de 
haal gaat. Trump had al gewezen dat het toezenden van stembiljetten aan 
alle inwoners van een staat fraude in de hand werkt, maar dat  had niet 
geholpen. De klachten daarover werden niet gehonereerd. Al heel spoedig 
werd duidelijk dat de onverklaarbare plotselinge stillegging van de 
telling van de stemmen te maken zou hebben met fraude met de 
stemmachines, wat al eerder bekend was, dat dat mogelijk was. Trump 
besloot zich niet bij de gestolen president verkiezingen neer te leggen 
en bij de overdracht aanwezig te zijn en besloot zich voor te bereiden 
op de volgende mid-term verkiezingen in 2022 en de volgende president 
verkiezingen in november 2024. Inmiddels is overtuigend te bewijzen dat 
er een gigantische door China georchestreerd cyber aanval is gedaan op 
de Amerikaanse verkiezingen. 

De media die zich in alle bochten wrongen om negatief te oordelen over 
de furore van Trump kregen nadat Biden hun man werd om radicaal af te 
rekenen met het Trump tijdperk waar ook de big tech als Twitter. Google  
Facebook en Amazon aan meededen met als gevolg dat vele conservatieve 
republikeinen zich afsplitsten en zich aansloten bij nieuwe kanalen als 
Newsmax en Telegram en Trump inmiddels is gestart met een eigen 
nieuwsdienst. Met de inmiddels dramatisch dalende waarderingscijfers 
voor president Biden en dreigend onheil op vele politieke fronten en 
democratische plannen lijken de mid-termverkiezingen in 2022 voor de 
Republikeinen en Trump hoopgevend. Bij mid-term verkiezingen wordt 
gekozen voor het hele congres waarbij de republikeinen nog maar een 
klein aantal moeten winnen voor de meerderheid. Voor de Senaat wordt een 
derde gekozen waarbij de Republikeinen slechts twee zetels moeten winnen 
om weer de meerderheid te vormen. 


Er woedt een hevige culturele ideologische strijd in Amerika waarbij de 
vlam letterlijk zo maar in de pan kan slaan. Het is een strijd om 
waarden en normen, waar kies je voor voor rechts en de grondwet of links 
en de marxistische richting als Black Lives Matter en de revolutionaire 
Antifa beweging. In de overwegend democratische staten zijn de afgelopen 
jaren gewelddadige rellen uitgebroken en vele brandden aangestoken. 
Vooral wordt de nadruk gelegd op hoe de African Americans, de' Blacks',  
nog steeds worden achtergesteld. In feite is het een aanval op de 
waarden en normen zoals in de Grondwet zijn vastgelegd en met name 
gebaseerd op de Universele Waarden en Normen zoals die in de Bijbel zijn 
vastgelegd. Gelukkig worden velen zich steeds meer  bewust en worden 
kerken en organisaties langzaam wakker en komen meer in beweging, 
hopelijk op tijd. 

Gods apocalyptisch plan

In wereldwijd perspectief gebeurt alles  daarvan in het  Bijbels 
profetisch apocalyptisch patroon zoals in de Bijbel waarbij 80 % van de 
profetie al  letterlijk vervuld is, wachtend op de letterlijke 
vervulling van de laatste 20 % waarbij Israël en vooral Jeruzalem een 
centrale plaats innemen. Jezus roept dan ook op te letten op de tekenen 
der tijden en roept op om te wonen in zijn Woord en in de kracht van de 
Heilige Geest om te kunnen volharden tot het einde der tijden waarbij 
Gods eind oordeel komt en om het paradijs te herstellen. Dat zal door 
strijd vervolging en verdrukking of tegenslag heen gaan. De huidige 
politieke en culturele ontwikkelingen in Amerika en de politieke en 
militaire ontwikkelingen in het Midden-Oosten met Israël en Jeruzalem 
centraal, kondigen de ontvouwing van Gods apocalyptisch plan aan. Dat 
wat de Bijbel daarvan profeteert is essentieel voor gelovige, Joodse en 
niet gelovige militaire strategen. De regenboog is het teken van 
overwinning en het bewijs van het herstel van het paradijs. Dat wil toch 
niemand missen. De Bijbel waarschuwt dat het in het laatst der dagen 
weer zal worden als in de dagen van Noach. Er komt een einde aan Gods 
uitnodiging om de geboden van God te gehoorzamen om te ontkomen aan zijn 
oordeel en Hem te volgen in zijn herstelde paradijs. En wie zou dat nu 
willen missen! 
 
Naar alle artikelen