2021-06-09: Valse profeten in de kerk?

2021-06-09: Valse profeten in de kerk?

Wij lezen vandaag 8 juni 2021i:

Jeremia 23-9-32 

Inhaaldag

www.kiesdanhetleven.nl

'In twee jaar de Bijbel door'

met elke dag notities van L.P. Dorenbos

Dus: Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Gedicht Bijbel 8 juni 2007/21 Dagboek L.P. Dorenbos

 Lees Jeremia 23-9-32 

Ik zál die profeten!

Wat? Valse profeten in de kerk

Ze spreken woorden van leugen

Ze zeggen van God te spreken

maar ze volgen hun eigen hart

 

U hebt uw woord gesproken

weg met hun woordenkramerij

U zult die leugen profeteerders

ze zijn als Sodom en Gomorra

 

U hebt tot hen niet gesproken

U hebt hen niet zelf gezonden

toch hebben zij geprofeteerd

mijn volk niet teruggeroepen

 

op het hoofd der goddelozen

stort Gij uw gramschap uit

Uw toorn wendt zich niet af

te zien in het laatst der dagen

 

Jeremia 23-9-32 Inhaaldag

 

Woord voor de dag 8 juni 2007/21 L.P. Dorenbos

 

Jeremia 23:24

Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? Luidt het woord des HEEREN. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? Luidt het woord des HEEREN.

Inhaaldag

 

Jeremia 23-9-32 Inhaaldag

 

Gebed 8 juni 2011/21 L.P. Dorenbos

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

Luidt het woord des HEEREN

 

Als het woord des HEEREN luidt, bekeert u. Want God heeft gesproken en als God spreekt luister met je hart. Verhard je niet, maar laat je leiden. God spreekt van recht en gerechtigheid. Hij wil het goede voor de mensen. Luister niet naar de valse profeten en predikers. Gods woord is de waarheid. Het staat geschreven, dus is het zo. God is goed en nooit genoeg te prijzen. Luister naar zijn woord. Laat je niet afleiden. Weet je het niet, vraag het de HEERE God. Lees in zijn woord. Leef zijn woord. Je hoeft er geen moeilijke toeren voor uit te halen. Zijn woord is in je hart en in je mond. Dank U wel voor deze dag. De dag kan niet stuk. Wat er ook gebeurt. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons wacht. HEERE ontferm U over ons. Doe uw genezende kracht naar lichaam ziel en geest over ons komen. U kent de verlangens van ons hart. Wij zijn uw eigendom. Wij willen met U leven. Houd ons staande. Houd ons dicht bij U. Doe de boze van ons wijken. Geef ons moed en volharding.

Amen

 
Naar alle artikelen