2021-06-06: D-Day, 6 juni 2021: Derde eind(st(r)ijd Wereldoorlog woedt in de moederschoot met Jeruzalem in het centrum

2021-06-06: D-Day, 6 juni 2021: Derde eind(st(r)ijd Wereldoorlog woedt in de moederschoot met Jeruzalem in het centrum

D-Day, 6 juni 2021: Derde eind(st(r)ijd Wereldoorlog woedt in de moederschoot met Jeruzalem in het centrum

Morgen is het weer D-Day,  6 juni 2021, we herdenken dat op  het strand van Normandië in Frankrijk deze invasie en de daarop volgende enorme overwinningsstrijd die ten koste van miljoenen levens ons in Europa nu 77 jaar vrede heeft gegeven en een enorme, mede door het Marshallplan, wederopbouw en welvaart. Europese leiders met ook Duitsland richtten eerst de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op en daarna de Europese Gemeenschap tot nu de Europese Unie.

President Roosevelt spreekt voor heel het Amerikaanse volk in de nacht naar 6 juni 1944 een gebed uit om zijn 100 miljoen landgenoten vurig op te roepen om te bidden en te blijven bidden voor het immense invasie leger van hoofdzakelijk Amerikanen, Engelsen en Canadezen die op dat moment gestart zijn om vanuit Engeland het Kanaal over te steken om vanaf de stranden van Normandië de aanval te openen om de nazi’s uit Europa te verdrijven. ‘Alleen gebed kan ons vandaag nog redden’.

In het Neurenberg Tribunaal van 20 oktober 1945 tot 1 oktober 1946 werden de hoofddaders in deze Tweede Wereldoorlog veroordeeld en ter dood veroordeeld.  En op 10 december 1948 werd de Internationale Verklaring van de Rechten vastgesteld met als Artikel 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon, zonder enige vorm van discriminatie in welke vorm dan ook (artikel 2). Vooral werd gedacht aan de moord op 6 miljoen Joden in de Holocaust.

God geeft de profeet Jeremia  in hoofdstuk 19 (zie www.kiesdanhetleven.nl) opdracht om met de leiders van het volk met een pottenbakkerskruik naar het dal Ben Hinnom te gaan en hen op te roepen tot terugkeer naar God en niet langer hun kinderen te offeren aan de Moloch afgod. Hij breekt de pottenbakkerskruik voor hun ogen aan gruzelementen en zegt dat het hen zo zal vergaan als ze zich niet bekeren. Ze worden zo boos en verhardden hun harten en willen Jeremia uit de weg ruimen. Maar Jeruzalem wordt verwoest en Juda is tot op vandaag in ballingschap gevoerd naar Babel.

God houdt zijn uitverkoren volk in Deut. 29 en 30 de zegen en de vloek voor, het leven en de dood in een opsomming van wanneer de zegen komt en welke vloeken er op afval en Moloch  afgods offers komen. Bij de inwijding van de tempel herhaalt koning Salomo deze oproep met de krachtige aanbeveling ‘KIES DAN HET LEVEN’ opdat je leeft. Met steeds de belofte dat als het volk zich verootmoedigt en bekeert en bidt, God vergeeft en hen weer zal zegenen zal terugkeren. (2 Kron 7:14) 

Bij weer de herdenking van de D-Day 2021  pakken donkere wolken zich samen nu een derde wereldoorlog ons al in alle hevigheid teistert. Moeder Teresa sprak bij de uitreiking van haar Nobelprijs voor de Vrede uit dat de Derde Wereldoorlog in de moederschoot woedt en nu al anderhalf miljard kinderen in hun moederschoot zijn vermoord en elke hartslag één meer (www.numberofabortions.com). In ons land al anderhalf miljoen kinderen sinds de Wet afbreking(!) zwangerschap in 1980 en 1981. Vervolging begint in de moederschoot.

Profeten roepen op tot bekering, maar ook vandaag wordt niet geluisterd. Het oordeel raast over de wereld. De spanning is om te snijden. God roept met krachtige stem: bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De tijd is vervuld. Ga met spoed uit het Babel van vandaag  (Openb. 18) waarvan de zonden tot aan de hemel reiken. God zal dat Babel van vandaag om hun perverse zonden in één uur vernietigen en ook  het bloed van alle geboren en ongeboren martelaren wreken.   

Geen wonder dat de wereld schudt nu sinds 9/11 2001 met de Islam aanval op de Twin Towers in New York de wereld in een apocalyptische stroomversnelling is gekomen. Met de haat tegen Israël en de agressie van de Islam in het Midden-Oosten centraal en het weer opkomend anti semitisme. De Bijbel spreekt duidelijk over de tekenen der tijden zoals in Mattheüs 24 en de Openbaring. De wereldwijde corona pandemie en de laatste Gaza Hamas strijd met Israël strijd moeten ons wakker schudden voor de wederkomst van Messias Jezus.

God haat het vergieten van onschuldig bloed. Het bloed van Abel en alle Moloch kinderoffers in de Bijbel roepen om wraak van de aardbodem zegt God evenals de martelaren die nu door abortus vermoord zijn (Openb. 6:9-11). Met Abortus wordt Gods eind(s)(r)tijd oordeel verhaast met Israël en Jeruzalem in het centrum.

 

Zie ook www.eenvrijenatie.nl door drs. A.C.F. van Vuuren

We lezen vandaag  Jeremia 19:1-20:6 Handelingen 4:32-5:11

www.woonbijbel.nl www.knierevolutie.nl www.brinktv.com  dorenbos@kiesdanhetleven.nl

drs. L.P. Dorenbos, Kam. Onnesweg 171, 1223 JE Hilversum  06 51199125
Naar alle artikelen