2021-06-04: Van slavernij naar Holocaust naar abortus en gender vandaag

2021-06-04: Van slavernij naar Holocaust naar abortus en gender vandaag

Van slavernij naar Holocaust naar abortus en gender vandaag
4 juli, fourth of July, Independence day United States of America

Weg naar de vrijheid; Underground Railraod

De Underground railroad was de vluchtroute waar de slaven van de South geholpen werden om de North te bereiken. Het was een hachelijke tocht te voet door bergen en dalen, bossen en rivieren. De strijd tussen noord en zuid was hevig. De strijd tussen de staten voor de afschaffing van de slavernij en zij die er tegen waren. In het zuiden verzetten de plantage eigenaren zich met hand en tand. Maar als de slaven eenmaal de Ohio River in het noorden waren overgestoken waren ze vrij. We re July fourth,  Independence Day. Een nationale feestdag. De vrede werd getekend. Honderdduizenden soldaten aan beide kanten waren gesneuveld. In het beroemde Gettysburg adres werd deze oorlog gememoreerd.

Strijd om afschaffing slavernij ging om al of niet de handel in mensen 

Opvallend is hoe vandaag steeds opnieuw nieuwe boeken verschijnen over deze Amerikaanse Burgeroorlog. Het Amerikaanse patriottisme viert hoogtij. Overal gaan de stars en stripes uit. Overal wordt de eed aan  de vlag afgelegd. Overal worden herdenkingsbijeenkomsten gehouden. We waren getroffen door de kunstenares Janice Hughes die een serie schilderijen heeft gemaakt over de Underground Railroad. Ze heeft er op ons verzoek een indrukwekkende uitleg bij geschreven. We hebben er een aantal exemplaren van laten drukken. Het wordt tijd om deze geschiedenis weer naar voren te halen. Waarom moest er zo'n verschrikkelijke oorlog gevoerd worden voordat men begreep dat het absoluut fout was om deze slaven, deze mensen, als koopwaar te zien, als onmensen, die je kon verhandelen en behandelen naar je eigen goed denken. Je kon eraan verdienen en dan moet je niet aan deze handel komen. Het is als het verhaal van Demetrius, de zilversmid in Efeze. Toen Paulus kwam met het evangelie van Jezus en de oproep om je te bekeren van de afgoderij kwam de stad in oproer. De zilversmeden verdienden aan het verkopen van zilveren afgodenbeelden van Artemis. Je moet niet aan hun handel komen. Daar komt onrust van. Zo was het toen, zo is het nu. 

Nederland verdiende grof aan de vele slaventransporten vanuit Afrika

1 juli 1863was het dat Nederland als één van de laatste landen de slavernij afschafte. Ons land was rijk geworden aan de slavenhandel. Als zeevarende natie waren we er als de kippen bij toen bleek dat er aan zee slaventransport grof te verdienen was. En zo voeren de schepen jaar in jaar uit met vrachten slaven van het fort Zeelandia in Nigeria naar de overkant van de oceaan. Onder erbarmelijke omstandigheden werden de slaven aan elkaar geketend en opgepropt op het onderdek met nauwelijks voedsel als vee vervoerd. Velen stierven onderweg. En zij die aankwamen werden op de slavenmarkten verhandeld. Vrouwen en mannen en kinderen werden gescheiden. De sterksten brachten het meeste geld op. De zwakkeren onverkoopbaren belandden op eilanden als Curacao, Bonaire en Aruba. Wie vandaag de prachtige historische steden als Middelburg en het stadje Veere bezoekt ziet de glorie van de slavenhandel terug in de schitterende historische gemeentehuizen waaraan niets gespaard is. Gebouwd op zweet, bloed en tranen van de slavengezinnen.

Wachten is nu dat Huis van Oranje komt met een openlijke schuldbekentenis over slavernij

In het Sarphatipark in Amsterdam staat het indrukwekkende slavernij monument, waarin de slavernij is uitgebeeld door aan elkaar geketende slaven op transport. Vice premier Asscher sprak in 2013 een toespraak uit in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Voor het eerst sprak hij namens de Nederlandse regering zijn schuld en spijt uit over het Nederlandse aandeel in de slavenhandel van toen. Een geluid waar onze Surinaamse en Antilliaanse medelanders al die jaren op gewacht hebben. Nu is ook de weg vrij dat het Huis van Oranje komt met een openlijke schuldbekentenis, waar het zeer koningsgezinde Suriname ook al jaren op hoopt. De gevolgen van de slavenhandel en het uiteenrukken van gezins- en familieverbanden woekeren nog steeds voort in de sociale en maatschappelijke verhoudingen in deze landen en bevolkingsgroepen. Ook in ons land hebben we daar direct mee te maken. Van de totale bevolking van Suriname woont de helft, dat wil zeggen driehonderdduizend in ons land. We zien een hoog percentage aan echtscheiding en in Suriname is de praktijk van het ‘rondslapen’ nog steeds een verschijnsel, waardoor veel vrouwen kinderen hebben bij meerdere mannen. In de tijd van de slavernij werden vrouwen meer gezien als broederijen voor nieuwe slaven en de man moest het zaad leveren waardoor de opvoeding de taak werd van de vrouw. Nog steeds is daardoor de seksuele en huwelijksmoraal en trouw een bedreigd begrip onder de afstammelingen van de slavernij zowel in Amerika als ook in Suriname en ons land. De slavernij is dan afgeschaft, maar de maatschappelijke, morele en ethische gevolgen woekeren nog steeds voort. Onze nationale Gouden Koets is na enkele jaren gerestaureerd. Ook de panelen die ons aan de slavernij doen denken. De vraag klinkt of het Oranjehuis daarom deze koets nog langer wil gebruiken op Prinsjesdag of dat de Koning en de regering de komende derde dinsdag in september wil aangrijpen om schulp te belijden voor het Nederlandse aandeel in de slavernij. Wellicht draagt de speciale expositie over slavernij die nu in het Rijksmuseum in Amsterdam plaats vindt bij tot de bezinning en bewustwording over de rol van Nederland in deze slavernij.

Europese Spoorwegen reden voor uitvoering eugenetisch uiroeiings programma

In Nazi Duitsland kwam vanuit de rassenpolitiek en het eugenetisch denken opnieuw het gevaar naar voren om rassen die minderwaardig waren en niet bijdroegen aan de ontwikkeling van de gewenste soort uit de weg te ruimen. In Hitler Duitsland begon dat met het euthanaseren in het zogenaamde T4 programma van gehandicapte en psychiatrische patiënten. In korte tijd kregen meer dan 200.000 Duitsers de “Gnadentod” door Hitler persoonlijk goedgekeurd. Inmiddels leidde het antisemitisme ook tot de Wannsee conferentie van 20 januari 1942 waar besloten werd om alle Joden, zigeuners, en homoseksuelen uit de weg te ruimen als zijnde onkruid, een hinderlijke vlieg die je als onmensen zonder meer uit de weg mocht ruimen. Met de beruchte Kristallnacht op 9 en 10 november 1938 kwam een begin aan een systeem waarbij in een gigantische logistieke moordmachine zes miljoen joden, zigeuners en homoseksuelen en alle anderen die het Nazi regiem hinderden uit de weg werden geruimd. Een Holocaust zonder weerga. Behalve éénmaal in België is nooit één van de treinen enkele reis vernietigingskamp gestopt. De Europese Spoorwegen hebben er enorm aan verdiend doordat de Joden zelf de transporten betaalden met hun in beslag genomen bezittingen. In de archieven van de Nederlandse Spoorwegen bevinden zich nog de afrekeningen van deze transporten. Een zwarte bladzij in de geschiedenis van de Nederlandse en Europese Spoorwegen waarvoor kennelijk nog nooit iemand zich geroepen heeft gevoeld om daar eens een historisch onderzoek naar te doen, al zou het alleen maar zijn om kennis op te doen hoe in een totalitaire politieke situatie iets dergelijks gruwelijks kan ontstaan.

Wanneer komt er een beweging om het recht op bescherming van leven te garanderen!

Opnieuw speelt daarbij zeker een rol hoe deze miljoenen Joden voordat ze in de gaskamers verdwenen eerst werden uitgebuit en tewerkgesteld in het gigantische militaire oorlogscomplex om de Duitse Wehrmacht te bewapenen. Naast het concentratie kamp Auschwitz en Birkenau ontstond een enorm industrieel complex waar elke morgen lange rijen gevangenen het kamp verlieten om daar te werk gesteld te worden. En eindelijk na een aan beide zijden van de fronten miljoenen slachtoffers vellende oorlog, waarbij de Amerikaanse Noord Zuid oorlog in het niet valt werd in 1945 de vrede getekend, de wereld achterlatend in een nieuwe fase. In het Neurenberg Tribunaal werden de hoofddaders veroordeeld, ook dr. Brandt die verantwoordelijk was voor het T4 programma en de artsen die meehielpen aan de abortusprogramma's. En op 10 december 1948 besloten de landen van de wereld tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met als uitgangspunt; het absolute recht op de bescherming van zijn leven en dat nooit weer iemand zou mogen worden gedood om welke reden dan ook. De rechten van de mens werd een begrip dat daarna steeds belangrijker werd en waar ieder om welke reden dan ook aanspraak op kan maken. Vandaag hebben we internationale organisaties die daar speciaal voor zijn opgericht. Zo heb je het Hof van Straatburg, dat waakt over de mensenrechten. En het Internationale Strafhof; the International Court of Justice dat is opgericht om misdaden tegen de menselijkheid te berechten. Ieder die zich voelt aangetast in zijn land in het recht op bescherming van zijn leven kan een beroep doen op dit Hof. Naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is er ook een Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de EVRM en ook een United Nations Verdrag van de Rechten van het Kind. Wereldwijd is er een beweging om vooral het recht op bescherming van het leven van het kind te verbeteren en te garanderen. Ontwikkelingen waarover men zich kan verheugen. In een civil society is een dergelijk recht wel het minste wat verwacht kan worden.

Ondergang van de universele moraal van goed en kwaad

Vandaag hebben we de nieuwe slavernij. Trafficking die groter is dan de slavernij ooit geweest is. Vrouwen en meisjes worden gekidnapt en in de prostitutie verhandeld. Achter de ramen in ons eigen land zitten honderden meisjes die geen kant op kunnen. De maffia heeft Amsterdam in wijken verdeeld en zolang ieder zich houdt aan de regel is het vrede, maar gewapende vrede want in de criminele wereld worden geregeld mensen uit de weg geruimd. De vrouwen prostitutie handel gaat vaak gepaard met drugshandel en witwassen van geld. Het is één groot internationaal netwerk van bendes die langs de mazen van de wet heen zeilen en de wettelijke macht weten te omzeilen of af te leiden en zelfs om te kopen. In een land als India is kinderprostitutie verboden maar door de corruptie van hoog tot laag breidt deze zich steeds maar uit. Elke prostitutie groep heeft wel kinderen die je kunt gebruiken. Er is een levende handel tussen deze slachtoffers. En het is haast onmogelijk om eruit te komen. Elke tegenstand of weigering wordt afgestraft met lichamelijke en fysieke en psychologische vernedering. De wereld weet ervan, maar het schijnt dat de autoriteiten nauwelijks enige voortgang schijnen te willen maken om aan de afschaffing ervan te werken. Vrije seks wordt gepromoot. Prostitutie wordt in steeds meer westerse landen als een recht gezien. In ons land zelfs als een beroepsgroep. Homoseksualiteit wordt naast erkenning ook steeds meer als een recht gezien. En steeds meer mannen zijn er mee bezig. Opgefokt als ze worden door de media die op steeds meer niets verhullende wijze hun waar aanbieden zowel via de media als ook in levende lijve. De commerciële en publieke media doen ook niet voor elkaar onder. Zestig procent van de digitale media is porno gedreven en vooral rond jongeren programma’s dringen de seks-sites zich op. En met de moderne digitale gadgets heeft bijna iedereen een bordeel op zak. Je moet van goede huize komen om de aangeboden en aangedrongen zelfs opgedrongen verleiding te weerstaan. Want hoe dan ook iedereen is geïnfiltreerd met de aanhoudende seksuele prikkels die van alle kanten in de samenleving op je afkomen. Het is geen wonder dat een samenleving die steeds meer versekst aan niets anders meer kan denken dan aan seks. De nieuwste seks wave is de gender hype. En niet voor niets is het Romeinse rijk ten slotte ten onder gegaan aan perverse porno en homoseksualiteit. De westerse samenlevingen schijnen nu de seksuele revolutie is toegeslagen de volgende fase in te gaan om alle vormen van seks wettelijk goed te keuren en te etaleren. Homoseksualiteit is een recht waaraan zelfs het Hoge Gerechtshof in Amerika (Supreme Court) slachtoffer is geworden, zodoende de Amerikaanse samenleving naar de sociale en economische ondergang helpend. Tenslotte is de ondergang van de universele moraal van goed en kwaad ook de inleiding en de aanleiding tot de ondergang van de sociale en maatschappelijke en economische moraal.

Trans gender Hype volgende seks wave

InderdaadNu worden we opgeschrikt door een volgende hype: transgender. Wat zegt de Bijbel daarvan. Gelukkig is de Bijbel scherp en duidelijk als het over seksuele relaties gaat. Bijv. Leviticus 18 en 19. God schiep man en vrouw naar zijn beeld en God zegent de exclusieve relatie tussen man en vrouw binnen een huwelijk. De wereldwijde zondvloed kwam omdat God niet duldde dat de mens in ontucht met elkaar omging en vandaag waarschuwen de Here Jezus en Petrus in het nieuwe testament dat in het laatst der dagen het weer wordt als in de dagen van Noach en dat God met zijn eindoordeel komt. Met de nieuwe transgender hype zijn we heel dichtbij. 

Hoog tijd dat we de serie van Francis Schaeffer; 'How Should we than Live' weer uitzenden. De serie staat op REDEEMTV.com die je gratis kunt downloaden. We zullen de serie ook op onze site zetten www,kiesdanhetleven.nl. In boekvorm:  XXX 90 266 1633 3, Hoe zouden wij dan leven?, F.A. Schaeffer, G.F. Callenbach BV, Nijkerk De serie die door de EO en Gospel Films is gemaakt heeft in Amerika tot gevolg gehad dat niet alleen de katholieken zich inzetten voor ethische kwesties als abortus zoals toen hun voorman dr Willke maar ook de evangelicals ethisch wakker werden en zich tegen abortus organiseerden. Met als gevolg dat steeds meer mensen in Amerika pro life werden en nu meer dan 50 % in Amerika zich pro life noemt. Bij elke verkiezing speelt pro life een essentiele rol. De huidige hevige linkse democratische strijd van de agressieve pro abortus en pro gender president Biden is een aanval op de pro life groei in Amerika en een aanval op de christenheid. 

In ons land zien we een scherpe neergang van onze ethische moraal. Abortus is algemeen aanvaard evenals homoseksualiteit en de transgender opmars doet schrikken. Het is alarmerend dat het Bijbelgetrouw verzet matig id af afwezig. Onder jonge mensen is een groeiend besef voor ethische bezinning te zien dat hoop geeft voor de toekomst.De pro life beweging LOGOS, WEET, BijbelsBeraad en andere Bezinningsinitiatieven zijn geroepen om de hand aan de ploeg te slaan en samen te werken. Samen werken ook met internationale gelijkgezinden maakt sterker. Er is een rechtstreekse lijn van de leugen van (theïstische) evolutie, naar abortus/euthanasie. homosexualiteit, trafficking ,transgenderisme, naar de val ven Babylon en het oordeel van God en de wederoprichting aller dingen: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van recht en gerechtigheid.

We beschikken over een groot aantal bevlogen deskundigen die in staat zijn om vanuit ons Bijbels Handboek krachtige signalen af te geven om de 7000 die hun knie voor Babel niet gebogen hebben te helpen om op het rechte pad te blijven of (weer) te komen. Daar zijn ook vele jongeren bij. En met internet en social media ligt opwekking dichterbij dan ooit. Dus onder schuldbelijdenis bekering en gebed op de knieën is er hoop, zoals Jacobus ons aan het slot van hoofdstuk 5 toeroept met het wonder van Elia als voorbeeld. We hebben ook vandaag een God van wonderen.
Naar alle artikelen