2021-06-03: De uitstorting van de Heilige Geest

2021-06-03: De uitstorting van de Heilige Geest

De uitstorting van de Heilige Geest

Handelingen 2:19-21

19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.

20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

 

Het laatst der dagen.

Hoe de profeten en de Here Jezus en de apostelen ook hebben gesproken over het laatste de dagen en de komst van de grote en doorluchtige dag des Heeren, de werkelijkheid van ons christelijke leven is dat we er nauwelijks of helemaal niet bij stilstaan. We hoorden Mike Bickle van IHOP Kansas City concluderen  ( https://youtu.be/OqiLrYyewNQ?t=1779) dat nu hij bijna 50 jaar gepredikt heeft moet concluderen dat het hoofdzakelijk pastoral preaching is geweest, maar dat hij nu ontdekt heeft dat hij nauwelijks is toegekomen aan prophetic preaching en nu tot schande heeft ontdekt hoe groot het gedeelte in de Bijbel is waar het gaat over de tekenen der tijden en de verwachting van de wederkomst. Hij heeft zich voorgenomen om vanaf nu zich te concentreren op prophetic preaching  vooral ook vanwege de politieke en kerkelijke ontwikkelingen in Amerika en ook de ontwikkelingen in het Midden Oosten. 

Daar is ook alle aanleiding toe.

We hebben net Pinksteren gevierd. En hoe profetisch is dat niet als Petrus zijn oproep in Handelingen 2 doet vanuit wat de profeet Joël heeft geprofeteerd niet alleen voor de uitstorting van de Heilige Geest toen, maar ook voor de verwachting van de wederkomst nu. Het was en is de hoogste tijd om de tekenen der tijden te onderzoeken. We zijn echter vandaag hoofdzakelijk bezig met pastorale prediking. Als we het al hebben over de wederkomst dan is de eerste gedachte vaak, dat zal nog wel even duren, alleen God weet de tijd, of ze hebben altijd al gezegd dat Jezus spoedig wederkomt.  Kan allemaal wel zo zijn, maar de profeten, Jezus en de apostelen zeggen er veel over om ons waakzaam te maken en te houden; ‘opdat die dag ons niet overvalt als een dief in de nacht’. Het is een aanrader om een Bijbelstudie leesplan te maken van alle profetieën, gedeelten en evangelie wat over de toekomst of het einde der tijden gaat. Zeker is dat je op een ontdekkingsreis gaat waarin je veel duidelijk wordt en ook wat je niet duidelijk wordt om dat God dat zelf zegt of omdat het je onduidelijk blijft.  Wordt je steeds duidelijker dat de Bijbel geen verhalen boek is, maar dat God tot ons spreekt door zijn woord en geest. Het is inderdaad een levend woord als een lamp voor je voet en een licht op je pad ook vandaag spreekt God tot ons. Wij lezen de Bijbel niet, maar God leest ons door zijn woord en Geest.  

Wij lezen vandaag Inhaaldag, Handelingen 2:14-40

www.woonbijbel.nl

www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen