2021-06-02: Haast, de vissers en de jagers komen eraan

2021-06-02: Haast, de vissers en de jagers komen eraan

Haast, de vissers en de jagers komen eraan door Bert Dorenbos

Hoe heerlijk is uw woord. Wonen in uw woord. Vanmorgen weer gelezen. Zie www.kiesdanhetleven.nl (Bijbelplan, 'In twee jaar de Bijbel door'). Het hele evangelie. U hebt het geopenbaard. Het is geschreven. Het is waar. U hebt het beloofd. U doet het. Het is geschied. U hebt uw volk weggeslingerd. U hebt hen doen terugkeren. Zie de dagen komen dat niet gezegd wordt de uittocht van Egypte, maar de grote terugkeer uit de volkeren. U hebt eeuwigdurende beloften gegeven, dus het zal geschieden. Blijf wakker'. 

Ze hebben hun Messias gedood. Vreselijk. Hoe hebben ze het kunnen doen. De oproep tot bezinning,  bekering klinkt, opdat er tijden van verademing komen, tot de tijden der wederoprichting van alle dingen. De Romeinen zijn in het land. De bezetters. Ze kunnen geen kant op. Ze hebben hun Messias vermoord. Kan er uit Nazareth iets goeds komen. Hoe durft Hij zeggen dat Hij de Zoon van God is. Godslastering. Hij is des doods schuldig. Weg met Hem. Kruisig Hem.

De rust keert terug. De Romeinen bezetten rustig verder. Hoe dikwijls heb Ik u willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. En dan komt in 70 de verwoesting van Jeruzalem. Ze komen in verzet. Titus komt met zijn legioenen en Jeruzalem wordt verwoest. Vreselijk. Wat een bloedbad en wat een verwoesting. En de tempel is nooit meer opgebouwd. Door de eeuwen heen. Wat een oordeel. En de Joden zijn tot vandaag verstrooid onder de volkeren. Ze zijn keer op keer vervolgd. Anti-semitisme wereldwijd weer in opmars. 

Holocaust op Holocaust. De Jood leeft met de gedachte wanneer komt de volgende Holocaust. En hoe is het mogelijk dat de Hitler Holocaust mogelijk was. 6 miljoen Joden vermoord. Wat een oordeel hangt over Europa. God vergeet niet dat we zijn oogappel hebben aangeraakt. Wij zullen ons deerlijk verwonden. We hebben het oordeel over ons afgeroepen. De wereld schudt. God ontfermt zich over zijn volk. God stuurt de vissers en de jagers. 

Ze hebben geleden en ze zullen lijden, maar Gods beloften zijn eeuwigdurend. Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid komt. Komt dan tot bezinning. Gelooft het woord. Volg Hem. Hij roept op tot bekering. Een heerlijk evangelie. Nog is het tijd. Wat een beloften. Wat een zegen. God is groot. En nooit genoeg te prijzen. Hij is opgevaren naar de hemel. En Hij komt op dezelfde wijze terug.  Glorie voor zijn naam. Prijs de HEERE.

HEERE, openbaar U vandaag in Den Haag als de gesprekken verder gaan over de kabinetsformatie. HEERE doe de gebeden vermenigvuldigen. HEERE, doe een wonder in ons land. Doe uw kinderen opstaan. Doe de voorgangers preken dat abortus in ons land afgeschaft wordt. HEERE dank U wel dat U de Heilige Geest hebt uitgestort. Woon in ons hart en leven. Wijs ons de weg. 

God ontbiedt vissers en jagers

De zonden reiken tot de hemel

Jeremia roept het in de poort

de mensen roepen, hou je mond

 

Moet jij hier de boel bederven

hoe durf je in de poort te staan

en onze eredienst te verstoren

 

Kinderen schreeuwen om leven

Het dal Ben Hinnom vol bloed

Er is vrede, vrede en geen gevaar

 

God heeft hen weggeslingerd

verstrooid onder de volkeren

ze zijn vervolgd en vernederd

 

Maar zie dan komen de dagen

ontboden uit het Noorderland

met uw vissers en uw jagers 

 

Mijn ogen letten op uw tijden

abortus verhaast uw oordeel

Kom Here Jezus, kom spoedig

 

Jer. 16:1-17:18 Hand. 3:11-26

www.kiesdanhetleven.nl

 

 

 
Naar alle artikelen