2021-06-01: Drieduizend zielen op één dag toegevoegd

2021-06-01: Drieduizend zielen op één dag toegevoegd

Drieduizend zielen op één dag toegevoegd. Waardoor? Doordat het Woord met betoon van Geest en kracht werd gebracht. Handelingen 2:41 en  vers 42: Zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeen­schap, het breken van het brood en de gebeden. Volharding. www.kiesdanhetleven.nl

Wat moeten we doen mannen broeders? Bekeert u! Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Wat is dat verkeerde geslacht? Dat zijn de mensen die Jezus als Messias loochenen. Laat je daarvan behouden. Ga niet met hen mee. Blijf bij Jezus! Pak je Bijbel! Lees zijn woorden! Laat je niet weer in de war brengen. Niet doen! Niet doen! Doe net als Petrus: Lees de profeten. Ze spre­ken over Jezus. Ze laten Hem zien. We moeten niet mee heulen met al die stromingen die over de wereld gaan. Het is enkel het Woord. Wat zijn we toch vaak dom en wat luisteren we vaak naar allerlei uitleggingen en meningen die daarvan afwijken. Terwijl het Woord zichzelf uitlegt. Dat betekent dat we het moeten lezen en herlezen. Het is niet genoeg om te zeggen: Ik heb het gelezen. Het is geen boek. Het is een openbaring. God spreekt door zijn Woord. En dat doet hij voor ieder persoonlijk. Als je het met een open hart leest, zul je het merken. Doe mee aan www.kiesdanhetleven.nl/ 'In twee jaar de Bijbel door'

Heerlijk om je te verblijden en te vermeien in het Woord. En dit gedeelte is wel heel bijzonder. Drieduizend zielen op een dag toegevoegd. Waardoor? Doordat het Woord met betoon van Geest en kracht werd gebracht. En dan vers 42: Zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeen­schap, het breken van het brood en de gebeden. Volharding. Ja, daar komt het op aan. Je moet volharden. Daar moet je je voor inzetten. Waarbij? Het onder­wijs der apostelen. Zijn gedachten zijn zoveel hoger dan onze gedachten, maar Hij openbaart Zich vanuit zijn volheid. En die is oneindig. Daar komt alleen maar heil en zegen uit voort. Al het andere is niet waar. Hij is de waarheid. Daar word je enthousiast van. Daar kun je de hele dag wel over bezig zijn en de HERE loven en prijzen.

En dan de gemeenschap. Je wilt er ook samen van genieten. Samen beleven de machtige daden die God doet. Dat kan niet stuk. Het is fantastisch om opgeno­men te zijn in een gemeenschap. Je voelt je daar thuis. Je bent er blij om. En dan het breken van het brood. Ze aten samen. Ze vierden het avondmaal. Ze gedenken dat Messias Jezus zijn leven gegeven heeft voor de verzoening van onze zonden. De schuld is weggenomen. Wat zouden wij moeten beginnen als we onze schuld zelf moesten betalen? Dat kan toch helemaal niet? Dat is een ondraaglijke last. Daar bezwijk je onder. Messias Jezus, Gods Zoon, kwam om die schuld van mij weg te nemen.

De gebeden: wat is er mooier dan om met God te spreken. Of beter te zeggen: God spreekt met jou. Je sluit je ogen en je wacht op God. Je looft en je prijst zijn heilige Naam. Want van Hem komen alleen maar goede dingen. Prijs de Heer! Hij wil ons zegenen met de zegen van Hem. Temidden van een boos en verkeerd geslacht. Want de tegenstander van God is heel actief om de boel in de war te sturen. Het is een aanval. Maar we pareren de aanval. We laten het niet gebeuren. We blijven volharden. Volharden.

De HERE voegt dagelijks toe aan de kring, die behouden werden. Je gaat met­een aan de slag om de armen te helpen. Je verkoopt je spullen en deelt met de arme. Dat is bijbels denken en handelen. Dat is pas echte naastenliefde. Om­zien naar de weduwe en wees in hun druk. Omzien naar de afval en de verloe­dering op moreel gebied. Het niet langer nemen. Tot de daad, tot actie over­gaan. Daar waar de zonde doordringt, overgaan tot de proclamatie van de waarheid. En die waarheid zal je vrij maken. En je looft God. En wat gebeurt er? Dan sta je in de gunst bij de mensen. Prijs de Heer! Loof Hem! En dan ge­beuren er tekenen en wonderen. We lezen van Petrus en Johannes en de ver­lamde man daar bij de poort. Hij vraagt om een aalmoes. Ze zetten hem er elke dag neer om te bedelen. Petrus zegt: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! Hij greep hem bij de hand waarna hij opsprong en heen en weer liep. Ja, zo gaat het als de kracht van God vaardig wordt. De man loofde God. Wat kan hij ook anders doen? Een wonder is gebeurd. Er gebeuren wonderen. God is een God van wonderen. Alle mensen waren met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hen gebeurde. God verandert de situatie. God verandert mensen. Hij is machtig. Hij regeert het grote wereldgebeuren. Hij grijpt ons bij de hand en redt ons uit de duisternis. Hij richt ons op. Prijs de Heer! We gaan weer een dag van vreugde tegemoet.
Naar alle artikelen