2021-05-20: Er hangt een doodsgeur in de Kamers der Staten Generaal

2021-05-20: Er hangt een doodsgeur in de Kamers der Staten Generaal

Er hangt een doodsgeur in de Kamers der Staten Generaal
De afschaffing van de Wet afschaffing zwangerschap 

HEERE, wij buigen ons voor U. Wij hebben gezondigd. 

Wij baden in de hal van de Tweede Kamer. We zagen de ene groep schoolkinderen na de andere de roltrappen naar de publieke tribune op en afgaan.

Allemaal abortusoverlevenden. Geboren na 1980. Hun broertje of zusje kon wel geaborteerd zijn. Nu al meer dan 1,2 miljoen. Allen door God gekend al voor de moederschoot. 

We zagen toen de Kamer leden stemmen in 1980 en '81 vóór de Wet afbreking(!) zwangerschap, met  slechts één stem verschil.

Hoe durven we. Moord in de moederschoot.

Dag in dag uit vloeit sindsdien onschuldig bloed door de hal van de Tweede Kamer. 30.000 per jaar. Al 40 jaar lang.

Gods oordeel komt met spoed.

In het voetspoor van Jeremia 1 vers 5: " Eer Ik u  in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd, zegt de HERE God; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld.( vers17) Gij dan, Jeremia,  gord uw lendenen, en maakt u op, en spreek tot hen alles, wat Ik u gebieden zal; wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat Ik u voor hun aangezicht niet versla. (vers 19) En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen". 

Jeremia wat zie je? Een amandeltwijg (vers 11) en een kokende pot (vers 13) Profeten spreken. Bekeert u.

(zie.www.kiesdanhetleven.nl   'In twee jaar de Bijbel door')

Er hangt een doodsgeur in de Kamers der Staten Generaal; hoelang blijven de ongeborenen vogelvrij en hun leven voltooid verklaard en hun schreeuw om leven gesmoord in hun bloed. Honderd per werkdag.

Jeremia ziet een kokende pot (Jeremia 1:13). God zal hun bloed wreken. politici sta nu profetisch op! Armageddon wenkt. De hemel noodt. Op de knieën!
Naar alle artikelen