2021-05-13: Oproep tot Reveil en grote schoonmaak

2021-05-13: Oproep tot Reveil en grote schoonmaak

Oproep tot Reveil en grote schoonmaak

Door Bert DOrenbos

 Kinderen wonder van Gods schepping

HEERE, U zegent ons. HEERE, U hebt ons lief. Wij roepen U aan. Wilt U de boze weren uit ons land. Wilt U ons land zegenen. Wilt U de jongeren helpen om staande te blijven. HEERE, wij roepen U aan. HEERE, geef ons creativiteit om de jongeren te helpen om staande te blijven en de boze krachten af te weren in hun leven. Dank U wel dat U uw hart gericht hebt op de jongeren. U schept het leven. Het is een wonder. En wat is er mooier dan een kindje dat uit de moederschoot geboren wordt. Het is een wonder. Wat een wonder van uw schepping. En hoe speelt het kind in de straat. Het verheugt het hart. Het kan niet stuk.

 Uw woord van geslacht tot geslacht

Heerlijk om de jonge mensen zo in de weer te zien. Wat een heerlijkheid om kinderen te helpen op hun weg naar de volwassenheid. We zien het in de kinderen van onze kinderen. We zien het door de geslachten heen. Dank U wel. Wat een blijdschap om jongeren belijdenis te zien doen. Wat een vreugde bij ouders als ze hun kinderen zien wandelen in de wegen des HEEREN. Wat een wonder als jongeren bijeen komen om de HEERE te loven en te prijzen. We leven in een geweldig land waar nog alles in vrijheid mag. Dank U wel voor allen die in het jongerenwerk werken. Dank U wel voor de dappere jonge mensen die hun krachten geven aan het jongerenwerk. Dank U wel voor alle predikanten die week in week uit catechisatie geven. Er is nog zoveel goeds en zegen in ons land. Wilt U het vermenigvuldigen.

Hart voor de kinderen in Huis van Oranje

We zien ook de vreugde in het paleis, als we de kinderen van de Koning van Oranje en Koningin Maximá zien. Koningin Maximá hopt 17 mei 50 jaar te worden. Zegen haar. Ze heeft een hart voor de kinderen. Ze heeft een hart voor de vrouwen om hen te helpen een bestaan op te bouwen. HEERE, zegen haar. Zegen de moeders van de wereld. Dank U wel dat de moeders soms met de moed der wanhoop hun kinderen bewaren. Ze gaan ervoor. We gaan voor de kinderen. We laten ze niet roven. Door wie dan ook. En waar dan ook. HEERE, ontferm U over de jeugd. De boze probeert hen in de greep te krijgen. Maar U duldt het niet.

Laat de opwekking uitbreken 

Dank U voor de dappere voorgangers, burgemeestersen geestelijke leiders. HEERE, uw hart gaat naar de jongeren uit. Doe een wonder. Laat hen uw grootheid en schoonheid zien. Stop de rebellie. Het is de boze. Verander de kroegen en  barretjes in plaatsen van het licht.  Zegen de kinderen. Laat ze een boodschap van reiniging en heiliging horen. Wat is er een seksuele chaos onder hen en hun ouders. Laat de boodschap van reiniging en heiliging het land door klinken. Glorie voor uw naam. Geef hen moed. Wat een zegen dat er veel jeugd is die hoort. Zegen allen die voor de jeugd gaan. Wat een liefde en wat een inzet. Je wordt er enthousiast van. Laat de opwekking uitbreken. Zo kunnen we de dag vullen met allen die zich op de vele plaatsen inzetten. Glorie voor uw naam.

 Stop abortus. Prent het je kinderen in

Stop abortus nu. Het begint in de ongezonde seksuele relatie. De boze is geklommen in de vensters in ons land. In de kerk, in de harten van de jongeren maar ook van hun ouders. Ze hebben de poort niet gesloten, maar de liederlijkheid binnen laten komen. Ze hebben geen plank getimmerd in de deur zodat hun dochters niet aangerand worden, waar Hooglied over spreekt. Ze hebben hun jongens niet geleerd om van de meisjes af te blijven. Jongeren zijn het slachtoffer van de seksuele slapheid en zonde van hun ouders. Wie pakt hen aan. Hoe tobben de leerkrachten niet met de orgie op (ook christelijke) scholen. En waarom durven de opvoeders de koe niet bij de horens te vatten. We zouden het toch onze kinderen inprenten volgens Deuteronomium 6. Dat begint al heel jong. Laat het woord klinken in de harten van de kinderen. Al vanaf hun geboorte. Leidt ze aan je hand tot Jezus.

 Leer je kinderen jong te lezen

Leer je kinderen jong zelf te lezen. Ze komen dan de zonde tegen en de waarschuwingen en de straf van God. Ze leren dan de grenzen en de zonde toen en ook nu ontdekken. Ze leren keuzes te maken voor het volgen van Gods geboden. Ze zullen nooit vergeten wat David overkwam na zijn zonde met Batseba. Wat een genade dat Salomo als kind van deze Batseba koning werd. De redding van de jeugd is een eenvoudige leesstudie van Gods woord. We gaan ervoor. Jongeren Pro Life is Jongeren Pro Bible. HEERE, ik ben zo enthousiast. U laat door uw woord grote legers terugdeinzen. En ook de kleine jongere kinderen stonden bij de preekstoel die Ezra en Nehemia in hoofdstuk 8 oprichtten. Kinderen hoe klein ook begrijpen heel goed als de HEERE iets recht wil zetten wat verkeerd is.

 We roepen op tot Reveil tot grote schoonmaak

Zo ook in 2 Kronieken 31 en 32. In ons Bijbelplan “In twee jaar de Bijbel door” (www.kiesdanhetleven.nl). Sanherib die voor de muren van Jeruzalem staat en moet afdruipen omdat Hij de God van Israël hoont. Wat denkt hij wel. En zo geldt het vandaag nog. Wat denken die perverse seksueel verknipte mediabonzen wel die denken dat ze met hun smerige porno programma’s ons land kunnen vervuilen. En de politiek die de(ze) vrije seks promoot. HEERE, wij roepen U aan. Stop hen. Doe een wonder. Doe ons opstaan. We nemen het niet langer. We stoppen onze huizen dicht. We doen onze hoererij-huiskamer-kast op slot. We doen de bordelen op zak bij ons en onze kinderen op slot voor alles wat verboden is. Leer ons beheersing met de technische mogelijkheden die zo binnen bereik zijn. We roepen op tot een Reveil, een nieuw elan. De weg van gezonde waarden en normen. Dank U dat we daarmee weer mogen beginnen. Het kan niet stuk.
Naar alle artikelen