2021-05-11:  Op de Moloch toen en Abortus afgodendienst nu stond en staat het oordeel vast

2021-05-11: Op de Moloch toen en Abortus afgodendienst nu stond en staat het oordeel vast

Op de Moloch toen en Abortus afgodendienst nu stond en staat het oordeel vast

De volgende koning zit weer helemaal in de verkeerde hoek. Achaz (2 Kronieken 28). Heel, heel triest. Hij offert zelfs zijn zonen aan de Moloch in het dal Ben-Hinnom. Dat is verschrikkelijk. Het oordeel van de HEERE blijft dan ook niet uit. Hij geeft hem over in de macht van de koning van Aram en de koning van Israël. Als de kinderen worden opgeofferd aan de afgoden, dan is de maat vol. Dat geldt ook voor vandaag, als we de kinderen het slachtoffer laten worden van onze welvaart en ons plezier dan is het oordeel Gods over de wereld. Dat geldt bij abortus. Hoe in de wereld hebben we kunnen bedenken dat abortus een oplossing zou zijn voor een probleem? Wat doen we de kinderen in de wereld niet aan. Het is verschrikkelijk. Kinderen worden geboren aan het hart van God. Als we de kinderen iets aandoen, dan raken we Gods hart aan. Dan kan Hij Zijn toorn niet inhouden. Juda lijdt eronder. Het is oorlog en verdriet. Dood en verderf. Als de profeet Oded Israël niet voorgehouden had, dat er onder hen ook grote zonde is en dat ze daarom de ballingen moesten terug­sturen, dan was het nog erger geweest. Want het was bekend dat de HEERE niet met Israël was vanwege de grote zonden die daar bedreven werden. Ze gaan ook later allen in ballingschap.

Wat een duisternis in Juda. Zou het wel ooit weer goed komen? Zo kan het toch niet erger. O HERE, kom Uw volk te hulp. Dat gold niet alleen toen, maar ook vandaag. Wat zijn ze ver weg van de verlossing die er is in U. Wat wordt er toch vreselijk geleden door Uw volk, ook vandaag. Ze zijn verstrooid en in ballingschap gegaan vanwege hun zonden, en tot vandaag zijn ze verspreid over de hele wereld en het bloed kleeft aan de handen van zoveel vijanden die hen proberen uit te roeien. Wat moet dat worden. Wat een tragiek. Ook vandaag sterven er 50.000 Joodse kinderen per jaar in Israël door abortus. En toch houdt U uw verbond. Het kan ook niet anders dan dat uw tegenstander, de mensenmoordenaar van den beginne, alles doet om U van uw plan af te houden en allen die U willen volgen te vervolgen en dwars zitten. Maar het geheim is en blijft dat al wie bij de HERE schuilt, niet beschaamd zal uitkomen. Bij Hem zijn we veilig en onaantastbaar. En eens zal abortus worden afgeschaft. Met abortus wordt de eindtijd verhaast.

God kwam met zijn oordelen toen omdat ze Hem verlieten en de afgoden volgden en hun kinderen offerden. God komt met zijn oordelen ook nu als wij vandaag kinderen offeren aan  de abortus holocaust. God haat het vergieten van onschuldig bloed en zal dat bloed eisen van de hand die dat bloed vergieten (Genesis 9:5 en 6). De corona crisis die nu over de wereld raast is één van de weeën van de eindtijd. De abortus ramp raast ook over de wereld met elke hartslag een kindje dat in de moederschoot wordt omgebracht, 50 miljoen per jaar, tot nu toe meer dan anderhalf miljard wereldwijd en vooral meisjes (www.numberofabortions.com). Moeder Teresa uit India zei bij de uitreiking van haar Nobelprijs voor de Vrede in 1979, dat met abortus de Derde Wereldoorlog in de moederschoot woedt. Jezus zegt in zijn rede over de laatste dingen in Mattheüs 24 dat er in het laatste der dagen rampen, oorlogen en pestilenties als het begin der weeën over de wereld zullen gaan als het begin der oordelen van God tot het eindoordeel vanwege de zonden die weer zijn als die in de dagen van Noach. Met de opening van het vijfde zegel door Jezus in Openbaring 6:9-11 komt het eindoordeel over de martelaren, na nog een korte tijd als het getal van de martelaren vol is en al het onschuldig vergoten bloed vanaf dat van Abel en ook al het vergoten bloed door abortus gewroken zal worden. 

Jezus zegt in Markus 1:15: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.
MET ABORTUS WORDT DE EINDTIJD VERHAAST.
Naar alle artikelen