2021-04-29: Experiment creëert MensAap embryo's, de seksuele zonde van de godenzonen - Experiment creates HumanApes embryos. The sexual sin of the Nephilim

2021-04-29: Experiment creëert MensAap embryo's, de seksuele zonde van de godenzonen - Experiment creates HumanApes embryos. The sexual sin of the Nephilim

Illustratief: Foetus met DNA op abstracte achtergrond. (Met dank: bluebay / Shutterstock.com)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Experiment creëert "planet of the apes" -embryo's, rabbijn noemt het de seksuele zonde van de godenzonen

Door: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Genesis 6: 4 (NBV )

Onderzoekers injecteren menselijke stamcellen in apenembryo's en zelfs wetenschappers zijn verontrust vanwege de ethische implicaties. Voor de bijbelgetrouwen zijn de implicaties duidelijk.

APEN- EN MENSELIJKE CELLEN MENGEN

Onderzoekers in Californië publiceerden donderdag hun resultaten in The Cell, waarin ze beschrijven hoe ze met succes embryo's 'creëerden' die een mengsel waren van apen- en menselijke cellen. De samenvatting, getiteld "Chimerische bijdrage van menselijke verlengde pluripotente stamcellen aan apenembryo's ex vivo", legt uit dat de studie was gericht op het creëren van cellen die kunnen worden gebruikt om organen te produceren voor mensen die transplantaties nodig hebben.

Chimerisme is een aandoening waarbij een organisme of persoon niet één maar twee complete genomen of sets DNA in hun lichaam heeft. De aandoening is genoemd naar een legende, een vuurspuwend wezen in de Griekse mythologie, meestal afgebeeld als een leeuw, met de kop van een geit die uit zijn rug steekt, en een staart die eindigt in een slangenkop.

De onderzoekers injecteerden 25 cellen die bekend staan als geïnduceerde pluripotente stamcellenvan mensen, gewoonlijk iPS-cellen genoemd, in elk van de 132 blastocyten van makaken. Blastocyten zijn een vroege structuur in de embryonale ontwikkeling bij zoogdieren. De embryo’s die daar het resultaat van waren, werden tot 20 dagen in kweekschalen gekweekt. Na 13 dagen waren de menselijke cellen nog steeds aanwezig in ongeveer een derde van de embryo’s. 

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers menselijke stamcellen geïnjecteerd in schapen- en varkensembryo's in een poging om menselijke organen in dieren te laten groeien voor transplantatiedoeleinden. Makaken (een aapsoort) zijn genetisch meer verwant aan mensen dan schapen en varkens. De onderzoekers geloven dat ze in staat zullen zijn om de mogelijkheden die worden waargenomen in de aap-menselijke embryo's opnieuw te ontwerpen en die kennis toe te passen op embryo's bij schapen en varkens.

De morele implicaties waren zelfs voor de onderzoekers duidelijk.

"Mijn eerste vraag is: waarom?" Kirstin Matthews , een collega voor wetenschap en technologie aan het Baker Institute van Rice University, vertelde NPR . "Ik denk dat het publiek zich zorgen zal maken, en ik ook, dat we gewoon doorgaan met die wetenschap zonder een goed gesprek te hebben over wat we wel en niet zouden moeten doen."

"Ik zie dit soort onderzoek niet als ethisch problematisch", zegt Insoo Hyun , een bio-ethicus aan de Case Western Reserve University en de Harvard University. "Het is gericht op zuiver humanitaire doelen."

"Ons doel is niet om een nieuw organisme of monster te genereren",  vertelde  Juan Carlos Izpisua Belmonte aan NPR. Hij is een professor in het Gene Expression Laboratory van het Salk Institute for Biological Sciences in La Jolla, Californië en een co-auteur van de Cell- studie. “En zoiets doen we niet. We proberen te begrijpen hoe cellen van verschillende organismen met elkaar communiceren. "

De grootste zorg is dat iemand zou kunnen proberen om een van deze embryo’s met gemixte cellen te laten leven, door per ongeluk dieren te creëren die gedeeltelijk menselijke hersenen hebben, waardoor ze een schijn van menselijk bewustzijn of menselijk denkvermogen krijgen.

Zo’n halfmenselijk wezen wordt door wetenschappers overwogen om neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson te bestuderen.

'Moet het als menselijk worden beschouwd omdat er een aanzienlijk deel van de menselijke cellen in zit? Of moet het worden beschouwd als een dier? Of iets anders?" Matthews zei. "Op welk punt neem je iets uit zo’n embryo en gebruik je het voor organen terwijl het eigenlijk begint te denken en logica bezit?"

VERBODEN DOOR DE WET UIT DE THORA.

In de Thorawet roept zo'n schepsel Halachische (Torahwet) kwesties op. Abortus bij mensen is natuurlijk verboden door de Thora, hoewel abortus bij dieren dat niet is. De nieuwe soort die in dit onderzoek werd gecreëerd, was genetisch vergelijkbaar met mensen en het beëindigen van de ontwikkeling van de foetussen kan worden verboden.

Rabbijn Moshe Avraham Halperin van de Machon Mada'i Technology Al Pi Halacha (het Instituut voor Wetenschap en Technologie volgens Joodse Wet) verklaarde in reactie op het rapport dat er duidelijke Thora-richtlijnen zijn voor deze nieuwe technologie. Rabbijn Halperin verwees naar de Bijbelse wet betreffende het mengen van soorten.

‘Laat je vee niet paren met dieren van een andere soort. Zaai je akker niet in met verschillende soorten gewassen. Draag geen kleren die zijn geweven uit twee soorten garen.’ Leviticus 19:19

"Het is verboden om een schepsel te creëren dat een mengsel is van soorten, maar zolang ze geen nieuw schepsel produceren dat een andere vorm heeft, is het toegestaan", vertelde Rabbijn Halperin aan Israel365 News .

Hij merkte echter op: “Het verbeteren van soorten, zelfs het menselijk ras, is niet verboden door de Joodse wet. Het veranderen van de kleur van de huid of het haar is toegestaan, zeker als het gaat om het verwijderen van genetische aandoeningen. Maar het proces heeft zeker toezicht nodig. "

"PLANEET VAN DE APEN"

Een andere ethische zorg is dat zo’n embryo later menselijk sperma of eieren kan produceren. Dit is ook een mogelijkheid die onderzoekers zouden willen onderzoeken, aangezien het nuttig kan zijn voor het bestuderen van menselijke ontwikkeling en onvruchtbaarheid. 

"Niemand wil echt dat apen rondlopen met menselijke eitjes en menselijk sperma," zei Hank Greely , een bio-ethicus van Stanford University. Hij schreef mee aan een artikel in dezelfde uitgave van het tijdschrift waarin hij kritiek levert op de onderzoekslijn. Hij zei dat deze specifieke studie was gedaan langs de lijnen van de ethiek. "Want als een aap met menselijk sperma een aap met menselijke eieren ontmoet, wil niemand een menselijk embryo in de baarmoeder van een aap."

'Ik denk niet dat we aan de rand van de ‘Planet of the Apes’ staan. Ik denk dat er weinig malafide wetenschappers tussen zitten. Maar ze zijn niet uit te sluiten, zei Greely. "Dus ik denk dat het een geschikt moment is om na te denken over: 'Moeten we deze ooit verder laten komen dan een petrischaaltje?' "

NEPHILIM: DE ZONDE VAN HET MENGEN VAN SOORTEN

 Het mengen van soorten wordt in de Bijbel beschreven op een manier die verontrustend lijkt op het experiment waarbij menselijk genetisch materiaal werd gemengd met zich ontwikkelende apenfoetussen. In Genesis kruisten 'goddelijke wezens' zich met menselijke vrouwen. Het resultaat was zo afschuwelijk voor God dat hij de levensduur van mensen ernstig beperkte.

‘De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de HEER: “Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. " In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op de aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.’ Genesis 6: 2-4

Direct daarna werden de mensen slecht en besloot God een vloed te brengen om al het leven te vernietigen. Volgens de joodse traditie werden de dieren gedood omdat ze evenzeer schuldig waren omdat ze deel uitmaakten van de seksuele zonden van de mens. Het kan zijn dat behalve dat de zonde van bestialiteit gebaseerd is op de seksuele handeling, het mengen van het genetisch materiaal van twee soorten ook verboden is.

Yosef Berger , rabbijn van het graf van koning David op de berg Sion legt uit dat er een verband is tussen seksuele zonde en de vermenging van soorten, dier en mens, evenals de mens en bijna goddelijke wezens.  Rabbijn Berger legde ook uit dat het vers dat het mengen van dierenrassen verbood, direct voorafging aan een deel van de Thora over seksuele ongepastheid.

‘Als een man seksuele omgang heeft met een slavin die voor een andere man bestemd was, en ze was nog niet vrijgekocht of vrijgelaten, moet hij een schadeloosstelling betalen. Ze hoeven niet ter dood gebracht te worden want de vrouw was nog niet vrij.’ Leviticus 19:20

De rabbijn legde het verband uit tussen de twee verschillende geboden.

"Dit komt ook tot uiting in de zonde van de generatie van Noach, die volgens de Joodse traditie de verboden vermenging van dieren en mensen was", vertelde Rabbi Berger aan Israel365 News , waarbij hij Genesis citeerde.

‘Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem wegvagen, dacht Hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van dat Ik ze heb gemaakt Genesis 6: 7 (NBV)

" De generatie van Noach zondigde seksueel, maar het kwam tot uiting in de vermenging van soorten," legde hij uit.

“Deze seksuele zonde zou kunnen voorkomen dat het komende Messiaanse tijdperk aanbreekt, aangezien de verbinding tussen man en vrouw een heilig onderdeel is van het proces van het brengen van geula (verlossing). Dit is de basis van de opdracht om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen: om Moshiach (de Messias) voort te brengen. "

VERSPREIDING VAN VIRUSSEN

Een andere ernstige zorg is dat het gebruik van organen van dieren voor transplantaties ertoe kan leiden dat virussen zich van dieren op mensen verspreiden. De mogelijkheid van virussen die van dieren naar mensen overgingen was vooral zorgwekkend omdat de Californische onderzoekers samenwerkten met Chinese onderzoekers van de Kunming University of Science and Technology in Yunnan. De nieuwe studie werd vorig jaar mogelijk gemaakt toen het Chinese team van de Kunming University een technologie ontwikkelde waarmee apenembryo's in leven konden blijven en voor een langere periode buiten het lichaam konden groeien.

Deze zorgen hebben geleid tot dergelijk onderzoek waarbij menselijke stamcellen worden gecombineerd met dierlijke, om dierlijke embryo's te creëren die gedeeltelijk menselijk zijn. Dit moratorium is in 2016 opgeheven.

Dr. Anna Smajdor, docent en onderzoeker in biomedische ethiek aan de Norwich Medical School van de Universiteit van East Anglia, zei dat het "aanzienlijke ethische en juridische uitdagingen" opleverde.

"De wetenschappers achter dit onderzoek stellen dat deze gemixte embryo's nieuwe kansen bieden, omdat 'we niet in staat zijn om bepaalde soorten experimenten bij mensen uit te voeren'," zei Smajdor tegen de BBC. "Maar of deze embryo's menselijk zijn of niet, is de vraag."

Prof. Julian Savulescu, directeur van het Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics en mededirecteur van het Wellcome Centre for Ethics and Humanities, University of Oxford, zei dat het onderzoek "de doos van Pandora opent voor menselijke met niet-menselijke embryo’s".

"Deze embryo's werden vernietigd na een ontwikkeling van 20 dagen, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat menselijke en niet-menselijke embryo’s met succes worden ontwikkeld, misschien als een bron van organen voor mensen," zei Savulescu tegen de BBC . "Dat is een van de langetermijndoelen van dit onderzoek."
 


Aanvulling Redactie Israelcnn

In de laatste der dagen zal het zijn als in de dagen van Noach zegt de Bijbel. Maar wat gebeurde er in die tijd en verwezen wordt naar nu. In die dagen werd het DNA van de mens gemanipuleerd, zoals ook nu. We hebben daar een driedelige studio over door Jos van Westing, die wij zeer aanraden bij u om meer hierover te weten.
Deel 1: Van Henoch tot Noach. Geslachtsregister van de aartsvaders
Deel 2: Van Henoch tot Noach. Oorzaak van de Zondvloed
Deel 3: Van Henoch tot Noach. De uitredding van Noach


 

 

 *****************************************
ENGLISH

Illustrative: Fetus with DNA on abstract background. (Credit: bluebay/Shutterstock.com)

Experiment creates “planet of the apes” embryos, rabbi calls it. The sexual sin of the Nephilim

It was then, and later too, that the Nephilim appeared on earth—when the divine beings cohabited with the daughters of men, who bore them offspring. They were the heroes of old, the men of renown. Genesis 6:4 (The Israel BibleTM)

 By: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Researchers are injecting human stem cells into monkey embryos and even scientists are disturbed by the ethical implications. For the Biblically minded, the implications are clear.

MIXING MONKEY AND HUMAN CELLS

Researchers in California published their results in The Cell on Thursday describing how they successfully “created” embryos that were a mixture of monkey and human cells. The abstract, titled “Chimeric contribution of human extended pluripotent stem cells to monkey embryos ex vivo”, explains that the study was focused on creating cells that could be used to produce organs for people who need transplants.

Chimerism is a condition whereby an organism or person has not one but two complete genomes or sets of DNA in their body. The condition is named for the chimera, a fire-breathing creature in Greek mythology usually depicted as a lion, with the head of a goat protruding from its back, and a tail that might end with a snake’s head.

The researchers injected 25 cells known as induced pluripotent stem cellsfrom humans — commonly called iPS cells — into each of 132 macaque monkey blastocytes,  an early structure in embryonic development in mammals,  and reared the resulting chimeras in culture dishes for up to 20 days.  After 13 days, the human cells were still present in about one-third of the chimeras. 

In recent years, researchers have been injecting human stem cells into sheep and pig embryos in an effort to grow human organs in animals for the purposes of transplantation. Macaque monkeys are more closely genetically related to humans than are sheep and pigs. The researchers believe they will be able to re-engineer the pathways observed in the monkey-human embryos and apply that knowledge to embryos in sheep and pigs.

The moral implications were evident even to the researchers.

“My first question is: Why?” Kirstin Matthews, a fellow for science and technology at Rice University’s Baker Institute, told NPR. “I think the public is going to be concerned, and I am as well, that we’re just kind of pushing forward with science without having a proper conversation about what we should or should not do.”

“I don’t see this type of research being ethically problematic,” said Insoo Hyun, a bioethicist at Case Western Reserve University and Harvard University. “It’s aimed at lofty humanitarian goals.”

“Our goal is not to generate any new organism, any monster,”  Juan Carlos Izpisua Belmonte, a professor in the Gene Expression Laboratory of the Salk Institute for Biological Sciences in La Jolla, Calif. and a co-author of the Cell study, told NPR. “And we are not doing anything like that. We are trying to understand how cells from different organisms communicate with one another.”

The biggest concern is that someone could attempt to bring one of these chimeric embryos to term, inadvertently creating animals that have partly human brains, endowing them with some semblance of human consciousness or human thinking abilities.

Such a “chimeric” half-human creature is actually being considered by scientists in order to study neurological conditions such as Alzheimer’s and Parkinson’s diseases.

“Should it be regulated as human because it has a significant proportion of human cells in it? Or should it be regulated just as an animal? Or something else?” Matthews said. “At what point are you taking something and using it for organs when it actually is starting to think and have logic?”

FORBIDDEN BY TORAH LAW

In Torah law, such a creature raises Halachic (Torah law) issues. Human abortion is, of course, forbidden by the Torah though animal abortion is not. The new species created in this research was genetically similar to humans and ending the development of the fetuses may be forbidden.

Rabbi Moshe Avraham Halperin of the Machon Mada’i Technology Al Pi Halacha (the Institute for Science and Technology According to Jewish Law) stated in response to the report that there are clear Torah guidelines for this new technology. Rabbi Halperin referred to the Biblical law concerning mixing of species.

Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee. Leviticus 19:19

“It is forbidden to create a creature that is a mixture of species, but as long as they are not producing a new creature that has a different form, it is permitted,” Rabbi Halperin told Israel365 News.

However, he noted, “Improving species, even the human race, is not forbidden by Jewish law. Changing the color of the skin or hair is permitted, even more so when it concerns removing genetic maladies. But the process certainly needs oversight.”

“PLANET OF THE APES”

Another ethical concern is that the resulting chimera might produce human sperm or eggs. This is also a possibility that researchers would like to investigate as it may be useful for studying human development and infertility. 

“Nobody really wants monkeys walking around with human eggs and human sperm inside them,” said Hank Greely, a Stanford University bioethicist who co-wrote an article in the same issue of the journal that critiques the line of research while noting that this particular study was ethically done. “Because if a monkey with human sperm meets a monkey with human eggs, nobody wants a human embryo inside a monkey’s uterus.”

“I don’t think we’re on the edge of beyond the Planet of the Apes. I think rogue scientists are few and far between. But they’re not zero,” Greely said. “So I do think it’s an appropriate time for us to start thinking about, ‘Should we ever let these go beyond a petri dish?’ “

NEPHILIM: SEXUAL SIN OF MIXING SPECIES

Mixing of species is described in the Bible in a manner disturbingly similar to the experiment mixing human genetic material with developing monkey fetuses. In Genesis, “ divine beings” and, later, Nephilim interbred with human women. The result was so abhorrent to God that he severely limited the lifespan of men.

The divine beings saw how beautiful the daughters of men were and took wives from among those that pleased them. Hashem said, “My breath shall not abide in man forever, since he too is flesh; let the days allowed him be one hundred and twenty years.” It was then, and later too, that the Nephilim appeared on earth—when the divine beings cohabited with the daughters of men, who bore them offspring. They were the heroes of old, the men of renown. Genesis 6:2-4

Directly after this, men became evil and God decided to bring a flood to destroy all life. According to Jewish tradition, the animals were killed as they were equally culpable due to being part of man’s sexual sins. It may be that in addition to the sin of bestiality being based on the sexual act, the mixing of the genetic material of two species is also forbidden.

This connection between sexual sin and the mixing of species, animal and man as well as man and near-divine beings, was noted by Rabbi Yosef Berger, rabbi of the Tomb of King David on Mount Zion. Rabbi Berger explained that the verse forbidding mixing breeds of animals directly preceded a section of the Torah dealing with sexual impropriety.

And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her; she shall be scourged; they shall not be put to death, because she was not free. Leviticus 19:20

The rabbi explained the connection between the two distinct commandments.

“This is also expressed in the sin of the generation of Noah, which, according to Jewish tradition was the forbidden mixing of animals and man,” Rabbi Berger told Israel365 News, quoting Genesis.

And Hashem said: ‘I will blot out man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and creeping thing, and fowl of the air; for it repenteth Me that I have made them.’ Genesis 6:7

Noah’s generation sinned sexually, but it was expressed in the mixing of species,” he explained.

“This sexual sin could prevent the coming Messianic era as the connection between man and woman is a holy part of the process of bringing geula (redemption). This is the basis of the requirement to be fruitful and multiply: to bring Moshiach (Messiah).”

SPREADING VIRUS

Another serious concern is that using organs from animals for transplants may lead to viruses spreading from animals to humans. The possibility of trans-species viruses was especially concerning as the California researchers cooperated with Chinese researchers from the Kunming University of Science and Technology in Yunnan. The new study was made possible last year when the Chinese team at Kunming University developed technology that allowed monkey embryos to stay alive and grow outside the body for an extended period of time.

These concerns led to such research combining human stem cells to create animal embryos that are partly human. This moratorium was lifted in 2016.

Dr. Anna Smajdor, lecturer and researcher in biomedical ethics at the University of East Anglia’s Norwich Medical School, said it posed “significant ethical and legal challenges”.

“The scientists behind this research state that these chimeric embryos offer new opportunities, because ‘we are unable to conduct certain types of experiments in humans’,” Smajdor said to the BBC. “But whether these embryos are human or not is open to question.”

Prof. Julian Savulescu, director of the Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics and co-director of the Wellcome Centre for Ethics and Humanities, University of Oxford, said the research “opens Pandora’s box to human-nonhuman chimeras”.

“These embryos were destroyed at 20 days of development but it is only a matter of time before human-nonhuman chimeras are successfully developed, perhaps as a source of organs for humans,” Savulescu said to the BBC. “That is one of the long-term goals of this research.”
Naar alle artikelen