2021-03-20: LINKS AFGESTRAFT, RECHTS IN DE OPMARS

2021-03-20: LINKS AFGESTRAFT, RECHTS IN DE OPMARS

Verkiezingen  Uitslag 17 maart  Tweede Kamer

2e kamer     2017               2021

VVD                33                    35
D66                 19                    23
PVV                20                    18
CDA                19                    14
FvD                   2                      8
PvdA                 9                     9
SP                   14                     8  
GL                   14                     8     
CU                    5                     4
PvdD                 5                     5
SGP                  3                     3
Denk                 3                      3
Ja21                                         3                 
VOLT                                        3
50+                   4                      1
BBB                                          1
BIJ                                            1

                      150                 150       

Links afgestraft rechts in de opmars

PvdA blijft hangen op 9, vroeger eens de grootste partij. De opmars linkse partijen Groen Links en SP gaan van 14 naar 8; 50+ gaat van 4 naar 1.Wat is er met links aan de hand! En is de PVV van 20 naar 18 op haar retour met zijn één onderwerp partij ‘anti Islam buitenlanders’ aanpak! Er is kennelijk sprake van een ferme verrechtsende ruk aan het kiezersfront De VVD ziet zelfs kans om in een lock down corona pandemie zelfs 2 zetels te winnen en op 35 uit te komen. De betrouwbare indruk van een Mark Rutte die ons land door de corona ramp leidt en kennelijk ook vertrouwen inboezemt als het om waarden en normen gaat. Kennelijk leidde de interne leidersstrijd en de minimale aandacht aan de C van waarden en normen tot een verlies van 5 zetels bij het CDA van 19 naar 14. De winnaar D66 met 23 zetels met de op verbinding uit zijnde lijsttrekker Sigrid Kaag, die zich in een interview verwonderde dat i.t.t. zij zelf anderen zich van het/hun geloof hebben afgewend. De SGP bleef gelijk met 3 zetels, een bewijs dat de rechts reformatorische christenen hun orthodoxe kiezer en hun Bijbelse standvastigheid als het over abortus, huwelijk en homofilie en gender gaat met verve vasthouden tegen de liberaal christelijke en goddeloze stroming in. De CU blijft op 5, tegen hun verwachting in. Misschien is de minimale aandacht voor waarden en helemaal niet voor abortus een oorzaak. De opmars van Forum voor Democratie ondanks de interne strijd en splitsing gaat door. Thierry Baudet ging van 2 stemmen naar 8 stemmen en de afgesplitste groep Ja21 haalde ook nog 3 zetels. Dit geeft aan dat het aambeeld van Baudet om de roep naar het waardenpatroon van het verleden bij meer mensen een diepere snaar en verlangen raakt om te stoppen met de vervlakkende secularisatie met een tolerantie en vrijheid op teveel terreinen waar vooral de jeugd de dupe wordt en hun schreeuw naar houvast en een doel in het leven probeert een klankbord te vinden. Er is alle reden om optimistisch te zijn over deze uitslag en te concluderen dat direct onder de oppervlak van het agressief geëtaleerde ongeloof, en God verlatenheid toch een hang leeft om  het ‘kind’ niet met het badwater weg te gooien. Baudet kon dat op zijn eigenaardige en eigen en eigenwijze wijze en volle zalen trekkende manier te berde brengen.

Het CDA doet er goed aan tot zich in te keren om vanuit dit diepere heimwee naar het hogere, hemelse, heilige, Goddelijke van een orthodox gereformeerde en hervormde gemengd met een roomse mix van orthodox de paus volgend en een lichter soort niet verder van zich af te stoten om nog meer kwijt te raken van de authentieke uitstraling van het typische soort van boven en beneden de rivieren naar vrede en orde en regels verlangende vaders, moeders, jongeren en ouderen levende stemmers al of niet of minder of meer verbonden met hun typische religieuze kerken en organisaties. Waarom steeds je best doen om met de nieuwe winden van leer mee te willen waaien ten koste van een meerderheid die dat allemaal niet bij kan en wil benen. De ene hype is nog niet voorbij zoals vrije seksualiteit en nu ook abortus of de andere wordt al weer in het zadel geholpen zoals de homo geaardheid met recent de LBGHT+ gender explosie. Misschien is links, die dacht furore te kunnen maken met deze items wel afgestraft omdat zij zich daarmee veel te ver verwijderden van wat er echt leeft in de samenleving. Voor een SGP en hopelijk ook voor een CU is dit ook een signaal dat zij zich niet langer té ingetogen gedragen omdat de ‘ander’ steeds agressiever durfde te ageren tegen hun zgn achterhaalde standpunten die alleen nog geduld zouden mogen worden in hun eigen ommuurde kerkelijke getto’s van zwarte kousen in plaatsen als Urk en Staphorst en de Veluwe, de zogenaamde Biblebelt. De SGP en ook de CU kennen mannen en vrouwen van groot kaliber en niet in de laatste plaats hun fractieleiders en fractieleden. Om als SGP ook de grootste partij jongeren organisatie te hebben zegt veel over de expansieve explosie en betekenis voor de toekomst van ons land.

Zelf heb ik aan de wieg mogen staan van een Evangelische Omroep opgericht door broeders uit de brede kerkelijke denominaties van gereformeerde gemeente tot vrij evangelisch vanuit hun verlangen om vanuit het gebed en alleen Bijbel getrouwe woord op radio en televisie uit te zenden omdat de bestaande NCRV water in de wijn deed en weigerde te luisteren. Ieder was overtuigd dat dit een onmogelijkheid was maar deze gehate EO werd de grootste omroep van Nederland met 350.000 leden en jongeren dagen met Bijbelstudies met 50.000 deelnemers in het Arena stadion in Amsterdam. Helaas kwam het loeder van de verloedering binnen waardoor het evangelie verwaterde. De film de Silent Scream waarin een ongeboren kindje van tien weken wordt geaborteerd riep ons om de rest van ons leven ons in te zetten voor de afschaffing van abortus. God haat het vergieten van onschuldig bloed en komt met zijn oordeel tot de ballingschap toe als Israël zijn kinderen aan de Moloch offert. Heel klein begonnen met een Mars voor het Leven met honderd deelnemers op de Dam in Amsterdam groeide Schreeuw om Leven tot 15.000 deelnemers met steeds meer jongeren, het werd een buggy mars. In deze fase van ons leven worden we bepaald dat we elkaar moeten oproepen om te stoppen met onze leesloosheid en gebedsloosheid via onze site KIES dan het LEVEN. We zien grote wonderen door de hele Bijbel en geschiedenis heen dat God grote wonderen doet op bekering en gebed. Ook bij de uitslag van deze verkiezingen gaan ‘de ogen van de HEERE over ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat’ uit 2 Kronieken 16:9. En die God kan veel meer doen dan wij  bidden of beseffen. Er is hoop en zegen voor ons land. Op de knieën met een open Bijbel. 

L.P. Dorenbos, dorenbos@kiesdanhetleven.nl

www.Kiesdanhetleven.nl  

 
Naar alle artikelen