2021-03-17: DE VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER EN DE WET AFBREKING ZWANGERSCHAP

2021-03-17: DE VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER EN DE WET AFBREKING ZWANGERSCHAP

De verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Wet AFBREKING zwangerschap.

HEERE, dank U wel. Geweldig om in uw woord te wonen. HEERE, leer ons in uw woord te wonen. Beuk ons wakker omdat U ons op wil trekken in de kracht en de overwinning van U. HEERE, ik begin weer met het herhalen van de Bijbeltekst die ik al vele jaren op mijn visite kaartje heb. ’De ogen van de HEERE gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat’ uit 2 Kronieken 16:9. Zo komen wij vanmorgen tot U om de verkiezingen voor de Tweede Kamer van vandaag bij U aan te bevelen. Beweeg de harten van de stemmers om te stemmen op kandidaten die U kennen. HEERE werk een wonder in ons land. HEERE dank U wel dat steeds ook kinderen van U op de kandidatenlijst staan. Vooral bij de SGP en de ChristenUnie maar ook bij het CDA en ook in andere partijen. En ook bij velen die bij U weggegleden zijn leeft onder de oppervlak nog veel dat herinnert aan uw invloed in hun familie, gezin of leven. Thierry Baudet van Forum voor Democratie sprak krachtig over het belang van onze geschiedenis om de waarden en normen weer naar boven te halen en te houden. Hij maakte krachtige furore omdat velen zich daarin herkenden, ook in onze christelijke kring. Moge die snaar vandaag in het stemgedrag van de kiezers resoneren, boven de geluiden van de aanvallers die proberen dat weer onderuit te halen. HEERE, de VVD met Mark Rutte onze Corona president zal weer de grootste worden om ons in angst vastgeklonken land weer vlot te trekken. Hij zegt dat hij nu meer dan 50 % procent weer gelooft. Wil vandaag in zijn hart werken dat hij de wortels van zijn christelijke opvoeding weer ontdekt en zijn VVD waarden en normen verwording ondergeschikt maakt aan zijn persoonlijke herontdekking van zijn echte roeping. Hij kan dan wel uit politieke opportuniteit roepen dat abortus en euthanasie verworven rechten zijn, maar hij kan er niet onderuit dat de Wet AFBREKING! zwangerschap en in de Eerste en Tweede Kamer resp. 1981 en 1980 met slechts één stem meerderheid is aangenomen en sindsdien niet uit de politieke en publieke aandacht is verdwenen. 

Het bloed van de anderhalf miljoen omgekomen ongeboren kinderen van moeders waarvan inderdaad hun zwangerschap is AFGEBROKEN schreeuwt nog van onze aardbodem zoals de Schepper van ons allemaal en deze kinderen zegt. Het kabinet is gevallen vanwege wanbeleid tegen vele burgers vanwege een toeslagbeleid en terecht. Moge nu onze minister-president die onverwachts tot opper pandemie verlosser is benoemd en zich te midden van vele vragen uitermate inspant om deze pandemie te bezweren, bepaald worden bij de vraag of het omkomen van honderd ongeboren  medeburgers per dag, ook geen onrecht is waartegen we ons moeten verzetten. Zou het ook zo kunnen zijn dat de huidige corona pandemie ons en de wereld overkomt omdat met wereldwijd 1,6 miljard omgekomen ongeboren kinderen en elke seconde één meer ons aller Schepper waarschuwt om te stoppen omdat er anders nog meer rampen ons zullen treffen zoals Jezus profeteert in Mattheüs 24. Mogen de ogen en de harten van Mark Rutte en zijn 150 mede Kamerleden open gaan voor deze profetische waarheid voordat het te laat is. God die ons enkel wil zegenen kijkt vandaag mee naar de gebeden en hoe we stemmen in onze verkiezingen. God roept ons op om te kiezen voor het Leven en niet voor de Dood in Deuteronomium 30:19 nadat hij in hoofdstuk 28 heeft opgesomd wat tot zijn zegen behoort en wat de vloek veroorzaakt. Zeker is dat we met de Wet AFBREKING zwangerschap de vloek over ons afroepen. 

We lezen vandaag:

Jesaja 47:1-48:22 Johannes 5:19-6:15

www.woonbijbel.nl

www.kiesdanhetleven.nl

Ín twee jaar de Bijbel door’

dorenbos@kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen