2021-03-10: WE ZIEN VERKNIPT. HELP!

2021-03-10: WE ZIEN VERKNIPT. HELP!

We zien verknipt. Help

Alles is vergankelijk. Dat zie je voor je ogen. Opgaan blinken en verzinken. De bloem valt af, het gras verdort. We worden geboren om te sterven. Niets is hier blijvend. Alles vergaat. Wat een schepping. Wat een ellende. En alles is onvolmaakt. De liefde is bij velen zoek. Haat en nijd en oorlog en geweld. Je ziet het voor je ogen. En hoe doen we daar zelf niet aan mee. Wie zegt zonder zonde te zijn die sta nu op. Iedereen weet dat goed en kwaad in zijn leven strijdt. Je kunt het niet ontwijken. Je ziet het al in kleine kinderen. We noemen dat kattekwaad, maar het is het tegenovergestelde van goed. We zien het als we groter worden en ouder. We zien het in de natuur. We zien net buiten de krokusjes prachtig in bloei komen. Schitterend. Maar na een week is de glans eraf. De bloem valt af. Dan gaat de boel zich ontwikkelen en komt daaruit weer nieuw leven. Het is opgaan blinken en verzinken. Het wordt voorjaar de bomen botten uit. De knoppen springen overal naar boven. Het leven bruist, wat een wonder, wat een energie. Dan wordt het zomer, één grote weldadige schepping. Maar de herfst komt de bladeren vallen af, de boel verdort, de winter komt. Tenminste in dit deel van de wereld.

De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Wij gingen door de bodyscan en kregen rapport thuis. Er mankeert van alles aan. De leeftijd slaat toe. We gaan zakkende heen. We worden ouder en we weten dat we gaan sterven. Je wordt geboren om te sterven. Niemand overleeft het behalve zij die door God daartoe verkoren zijn. De Bijbel heeft het over Henoch en ook Elia en wie eigenlijk nog meer. En ook Mozes? Weet ik niet zo zeker. Mozes en Elia waren wel bij Jezus tijdens de verschijning op de berg. De vergankelijkheid zal onvergankelijkheid aandoen leert de Bijbel. 1 Corinthe 15:50-58 spreekt daar plastisch over. Dat zal zijn als de bazuin van de laatste dag zal klinken. Daar moeten we de Bijbel voor lezen. De schepping was volmaakt. De dood was er niet. God heeft het geschapen om eeuwig te leven. God wil wonen bij de mensen.

En God zag dat zijn schepping zeer goed was. Iedereen moet dat gelezen hebben in Genesis 1. Je moet er in ieder geval kennis van hebben genomen. Maar de tegenstander van God, de duivel, die uit de hemel gegooid was met zijn engelen trawanten gooide roet in het eten. Ja, dat staat in de Bijbel. Zie Judas. Daar kun je aan voorbij gaan. Dat kun je niet willen geloven. Maar dan vraag ik, vertel me dan hoe het kwaad in de wereld gekomen is. Want we zijn het er toch allemaal over eens dat we niet zitten te wachten op het kwaad. En ook al twijfelen we of we zelf wel zoveel kwaad doen, we zijn het er absoluut over eens dat we niet willen dat anderen ons kwaad aandoen. En dat gebeurt ook schering en inslag. En iedereen is ergens ook wel bezig om zelf of zijn kinderen zo ver mogelijk af te houden van het kwaad. Het begint al bij de opvoeding. We proberen het kwaad van onze kinderen te minimaliseren, ze op te voeden, het kwaad eruit te slaan soms goedschiks, maar vaak ook kwaadschiks. Wie niet horen wil moet maar voelen En als jij een ander kwaad doet moet je niet opkijken dat je dan ook je trekken thuiskrijgt. Enz. enz. enz.

Deze vergankelijkheid zal onvergankelijkheid aandoen want de dood heeft niet het laatste woord. Goed als je vindt van wel, dan zul je het wel zien. En als je twijfelt geloof dan maar wel, want dan weet je zeker dat je het niet mist. En je doet er goed aan het goede van God te kiezen of beter je er voor open te stellen, want God wil het je geven. Niet omdat je zelf zo goed bent, want dat weet je zelf wel, maar omdat Hij niet wil dat je in eeuwigheid in het kwade blijft hangen. Want als de vergankelijkheid onvergankelijkheid wordt aangedaan dan staan we dus op uit de doden. En dan zullen we zien dat God God is en dat zijn Zoon Jezus zijn leven heeft gegeven, geboren is als mens, geleefd en geleden heeft als mens, gestorven is en nedergedaald in de hel en na drie dagen opgestaan en ten hemel gevaren en net zo zal terugkomen als Hij gegaan is op die grote dag waarop de bazuin zal geblazen worden en wij allen opstaan. Dan zal blijken of we uit zijn genade wilden leven of hebben volhardt in ons ongeloof en hebben gekozen voor de eeuwige dood en niet de hemel.

Daarom is het zo belangrijk om je open te stellen voor het eeuwige leven dat God iedereen aanbiedt. Bij God is geen discriminatie van wie dan ook. Hij weet dat we allen zondaars zijn en in zonde ontvangen geboren zijn. Daarom wil Hij ons redden voor de eeuwige onvergankelijke dood, de hel zoals dat heet. God veroordeelt je niet, maar je haalt het oordeel over je heen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe. Als je gelooft in de Zoon van God dan word je niet geoordeeld, maar heb je eeuwig leven. Wie niet gelooft is reeds veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de Zoon van God die je uit genade het eeuwige leven aanbiedt. Dat is toch een redelijke zaak. Je doet het toch je zelf aan. Daarom spreekt de Bijbel daar ook zo duidelijk over. En je kunt het ook met je verstand doorzien. Daar heb je toch je verstand voor gekregen. Kortom, we zien de dood alom om ons heen als de aanval op het eeuwige leven. We zijn geschapen om eeuwig te leven in een wereld van recht en gerechtigheid, het herstelde paradijs. Daarom laat die kans niet liggen. Lees je Bijbel bid elke dag opdat je groeien mag. En bekeer je, want de tijd is nabij. Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gelooft het evangelie.

Jesaja 34:1-35:10 1 Corinthiërs 16:10-24

www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen