2021-03-09: STEMT U 17 MAART OP HET LEVEN OF OP DE DOOD (Deut.30:10)

2021-03-09: STEMT U 17 MAART OP HET LEVEN OF OP DE DOOD (Deut.30:10)

Stemt u 17 maart op het LEVEN  of op de DOOD  (Deut. 30:19)

 Profetische tijden: van “Gnadentot” en T4 toen en abortus en euthanasie nu. 

Corona teistert de wereld Het Midden-Oosten kookt. Mensenmassa’s komen in beweging. Roep om verandering. De Islam rukt op. Niet te volgen. Waar komt die beweging vandaan. Niemand weet het. Iedereen gist. Het is wel weer het Midden-Oosten. En daar ligt ook Israël. En Israël moet van de kaart geveegd worden. Weg met de Joden. En ook de christenen. Weg met de God van Israël en de God van de Christenen. Een Babylonische spraakverwarring. Allah is god en hij heeft geen zoon. Islam is de wereldgodsdienst. En zal over heel de wereld heersen. Iedereen die Allah voor de voeten loopt moet uit de weg geruimd worden. Dat is de moslim plicht. En als je al in leven gelaten wordt dan moet je dhimmy, je mond houden en de Islam niet tegenspreken op straffe van je dood. Dhimmi ben je dan. En dat weten miljoenen en dat zullen miljoenen weten. Waarom rommelt het steeds weer rondom Jeruzalem. Waarom krijgt niemand dat kleine landje met die paar miljoen mensen er niet onder. Wat zit daar toch achter.

Ach, dat is toevallig. Daar moet je niets achter zoeken. Dat loopt nu eenmaal zo. En je moet er vooral God niet bijhalen want de Joden hebben Jezus vermoord. En tot op vandaag moeten ze niets van Jezus hebben. Dat is toch die man van de christenen die hen in de naam van die Jezus keer op keer een Holocaust hebben bezorgd. Christenen moet je niet vertrouwen. Zijn ook niet te vertrouwen, want als er weer een Holocaust is dan blijven ze aan de kant staan. Zijn daarom ook die zes miljoen joden niet vergast, verbrand in de laatste Shoah. Waar bleven de mensen in het verzet. Wie heeft ooit een trein gestopt die dag in dag uit naar de gasovens van de concentratiekampen reden. Ze kwamen soms te snel aan in de kampen zodat ze niet verwerkt konden worden. Wat een logistiek plan. Wat een organisatie. Duizenden en duizenden mensen hebben in deze vernietigingsindustrie hun brood verdiend.

En er met hart en ziel gewerkt. Je was immers betrokken bij een edel plan. Je hielp mee aan een gezonde natie waar alle elementen en zij die niet raszuiver waren verwijderd moesten worden. En ook de tegenstanders moesten en masse uit de weg geruimd worden en vooral zij die leiding gaven. Weg ermee. En dan zie je de Poolse katholieke hoogwaardigheidsbekleders de gasovens in gaan. En dat in een hoogontwikkeld Duitsland met beroemde professoren in de ethiek, in de medicijnen en in het recht. Maar zij plaveiden de weg naar de vernietiging. Het ontstond in de hoofden van de geleerden. En het heeft alles te maken met de evolutie. De mens wordt steeds beter en we moeten daar een handje mee helpen. Het gaat om raszuivere mensen. Daar horen gehandicapten en demente bejaarden en alles wat niet volmaakt is niet bij. Je doet hen en de samenleving toch een dienst als je die uit liefde uit de weg ruimt. Ho, ho niet zo grof. Je helpt hen met de genade dood. Daar moet je blij mee zijn. Er zijn misschien mensen die dat zo nog niet zien maar daar moet je hen dan bij helpen. En als ze niet willen dan moeten ze het zwijgen opgelegd worden. En dat gebeurde in Duitsland dan ook. En niemand die zich daar ook tegen verzette. We zagen een overwinnend rijk met fantastische perspectieven.

En vandaag zijn we weer terug bij af. Nu zien we abortus en euthanasie als genade. We helpen ongewenste kinderen voorkomen en oudere mensen mogen de dood ingaan en gehandicapte kinderen hoeven echt niet geboren te worden. En de evolutie moet overal geleerd worden. Je houdt het toch niet voor mogelijk. De barmhartigheid is zoek. O neen dat zie je verkeerd. Dat is juist barmhartigheid. En als jij daar tegen bent dan ben jij onbarmhartig. Hoe kun je zo onbarmhartig zijn. Dat komt zeker van die God van jullie. Nou die is dan ook wreed. En als die God zegt God te zijn, dan had Hij toch al die ellende voorkomen. En als Hij dat dan niet doet dan heb je er ook niets aan. Nee, die God moet je er buiten houden. God wordt naar de rand van de samenleving gemanoeuvreerd en heel veel christenen doen dat ook en sluiten zich op in hun getto’s.

Terwijl juist nu het de noodzaak is dat de God van barmhartigheid, die zelf het meest lijdt aan de zonde in de schepping kan helpen door het verlossingswerk van Jezus en een weg kan banen in het lijden van ons en iedereen in deze wereld. Daar staat de Bijbel en de geschiedenis vol van. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Hij heeft ons en de wereld geschapen. Wat een hoogmoed om te denken dat we ons zelf geschapen hebben. Hoe kan ooit de pot tegen de pottenmaker zeggen hoe hij hem gemaakt heeft. Hij geeft het geloof. Grijp het. Het leven wordt dan een feest. Het is voor iedereen. En pas op als je de Bijbel gaat lezen, want het geheim is dat als de Bijbel het woord van God is, de Bijbel, God, jouw leest en met zijn liefde in je hart en leven komt wonen. Je ontdekt een waarheid, die je echt vrijmaakt. Probeer het maar. Dat is echte genade. Waarom zou je het missen. De rechtvaardige zal uit geloof leven.

www.kiesdanhetleven.nl

'In twee jaar de Bijbel door'+ notities L.P. Dorenbos
Naar alle artikelen