2021-03-04: DE MAAT VAN GODS GRAMSCHAP RAAKT VOL.

2021-03-04: DE MAAT VAN GODS GRAMSCHAP RAAKT VOL.

Maar zij bekeerden zich niet

Je leest het toch. De zonde stijgt huizenhoog. De oordelen razen over de wereld. De profeten zijn vermoord. De mensen willen het niet horen. Lees Jesaja, Jeremia, Ezechiël en al de kleine profeten. God stuurt de Richters, God stuurt de leiders. God wil zijn volk zegenen. Hij doet grote wonderen. Onmogelijke dingen gebeuren. De Bijbel staat er vol van. Hij leidt zijn volk uit Egypte. Wat een wonderen. Hij leidt een murmurerend volk door de woestijn. Grote wonderen. Ze hebben het zelf gezien. Maar ontevredenheid, zonde, het gouden kalf.

Dan moet je het ook maar zelf weten. Jullie sterven allemaal in de woestijn. Alleen jullie kinderen die in de woestijn geboren zijn zullen de Jordaan overtrekken en het beloofde land binnengaan. En dat duurde 40 jaar. Wat een straf. Wat een geduld van God. Maar dan is ook het geduld op. En dan komt het oordeel. Dat kun je God niet kwalijk nemen. Hij heeft genoeg gewaarschuwd. Hij heeft genoeg wonderen laten zien om te bewijzen wie de Almacht heeft. En als jullie dan die stomme afgoden van hout en steen en ijzer denken na te moeten lopen, dan moeten jullie het zelf weten, maar God laat zijn eer niet roven. En dan vallen ze. Dan gaan ze in ballingschap. Allemaal. En tot op vandaag zijn ze over de wereld verspreid. Wat een straf. Slechts een deel komt sinds 1948 terug.

En vandaag. De Jan Salie geest heeft ons in de greep. We weten het allemaal. We lezen van Gods gramschap. We lezen van het oordeel. We lezen hoe dat concreet wordt toegepast. Verschrikkelijk als het oordeel van God over je komt. Dan wordt het een grote chaos. Maar ook dan nog klinkt het keer op keer: bekeert u, maar zij bekeerden zich niet! Als de plagen en de oordelen van God over de wereld razen, zoals in het laatste Bijbelboek de Openbaring van Jezus aan Johannes wordt beschreven, dan volgt daar keer op keer dat ook al gaan de vreselijke rampen over wereld: maar zij bekeerden zich niet.

Wat kan er dan ook alleen anders gebeuren dan dat God een einde maakt aan deze verdorven wereld en Hij de mensen wegvaagt in de poel van de hel die brandt van vuur en zwavel. Waar het geween en het tandengeknars is. Nu moeten we niet zielig gaan doen en zeggen dat dat ook wel heel verschrikkelijk is. Heb je gezien wat ze hebben gedaan. Ze hebben God en zijn gebod verlaten en zijn goddeloos en meedogenloos tekeer gegaan.

En het ergste is dat ze zelfs niet met hun klauwen konden afblijven van het kind in de moederschoot. Wie durft zoiets gruwelijks doen. De plaats waar God het grootste scheppingswonder keer op keer laat gebeuren, rooft de duivel het leven weg. Demonie van de bovenste plank. En dat hebben ze geweten. Het gaat bergafwaarts. De dood heerst in ons land, in de wereld. Abortus ja, euthanasie natuurlijk. Vrije seks moet, vrije drugs ja, criminaliteit, moord en doodslag, zelfs de vissen in de zee gaan dood. Hosea 4. De kennis Gods is uit het land. Wat willen we nog meer. Als we onschuldig bloed vergieten dan wordt ons bloed vergoten. Jesaja 26:21. 

En bij het openen van het vijfde zegel in Openbaring 6 vers 9 tot 11 roepen de martelaren onder het altaar, tot hoelang, o HEERE, moeten wij wachten voordat U ons bloed wreekt. Het antwoord is wacht nog even tot het getal van de martelaren vol is en dan zal Ik komen en het onschuldig vergoten bloed wreken. Hoort u de miljoenen ongeboren martelaren! We zien het voor onze ogen. De wereld wankelt, waggelt, gaat ten onder in ontucht, hoogmoed en zonde. Maar zij bekeerden zich niet. Liever het oordeel en de ellende dan gehoorzaamheid. Nou dan zullen we het weten ook. We halen zelf het oordeel over ons heen.

De maat van Gods gramschap raakt vol en met 50 miljoen abortussen per jaar wereldwijd raakt de maat vol. Armageddon heeft dan ook alles te maken met Abortus.

Net als in het Oude Testament als Gods oordeel onherroepelijk kwam als het volk hardnekkig bleef offeren aan de afgod Moloch ondanks dat de profeten oproepen tot bekering. We moeten blijven profeteren. We moeten ons blijven verzetten. De inzet voor het leven is dan ook een verzetsbeweging. We moeten blijven oproepen, maar tegelijkertijd het oordeel aankondigen als we ons niet bekeren. Bekeert U, de tijd is vervuld, het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Gelooft het evangelie (Markus 1:15).

Drs. L.P. Dorenbos
Naar alle artikelen