2021-02-11: ONZIN, GEEN TIJD VOOR BIJBEL EN BIDDEN.

2021-02-11: ONZIN, GEEN TIJD VOOR BIJBEL EN BIDDEN.

Onzin, geen tijd voor Bijbel lezen en bidden

De duvel maakt ons allemaal druk. We hebben nog nooit zoveel vrije tijd gehad en toch zijn we zo druk dat we geen tijd hebben voor de Bijbel. Waar zijn we mee bezig. Flauwe kul. Het is een aanval van de duivel, die ons druk maakt en ons van het woord afhoudt. Dat is zeer strategisch, want de Bijbel en de profeten zeggen keer op keer: Het volk gaat te gronde door het  gebrek aan kennis. Hosea 4. Opwekking komt als het wetboek weer gelezen wordt. Lees Nehemia 8. Lees de opwekking onder koning Josia. En de opwekkingen door de eeuwen heen. En dat is logisch ook. Want God houdt ons zijn liefdesregels, geboden ten leven voor. Kies dan het leven en niet de dood. Je hoeft er niet voor naar de overkant van de zee. Het woord van God is zeer dichtbij. Het is in je hart. Deuteronomium 30:10-20.

Dus het is onzin dat we geen tijd hebben. Het zit tussen je oren. Je hebt wel tijd voor al het andere. En je laat je tijd wel roven voor minder belangrijke dingen. Het is dus onzin. En daar moet je dus vanaf vandaag iets aan doen. De tegenstander zal je daarbij danig tegenwerken. Hij wil niet zo maar capituleren en God ruim baan geven. Het zijn de verzoekingen in de woestijn. De boze heeft nog steeds veel macht. We zien dat om ons heen. Wat een vervolging, wat een liefdeloosheid, wat een vervolgingen wereldwijd. Vreselijk. Te gek. Maar God is toch sterker. Hij heeft het grote wereldgebeuren in zijn hand. Glorie voor zijn naam. Prijs de HEERE.

We moeten elkaar bij de kladden pakken. We moeten er een actie plan van maken. We moeten er een wedstrijd van maken. Natuurlijk met een leesrooster. Maar nog belangrijker. Gewoon elkaar trainen in tijd discipline. Daar zijn toch wel boekjes over. Moeten we eens nagaan. En kleine advertentietjes of billboards of aanmoediging premies. Enz. enz. En vooral gebed. Want de aanval op het woord van God is ernstig. Daar moeten we ons toe wapenen. En proclameren. Proclameren dat we mogen lezen. En elkaar daar steeds weer bij bepalen. Want je zakt zo maar weer af. De boze zit niet stil. En hij is listig om allerlei heel goede excuses in te fluisteren. Niet naar luisteren. Misschien moeten we wel een leeswekker maken of een bordje aan de muur, of een wekker die je pas stil kunt zetten als je gelezen hebt. Er zijn zoveel creatieve manieren. We zouden kunnen beginnen met een enquête. Of gewoon de mensen aanspreken. Dat is toch heel eenvoudig.

Ik zie het helemaal zitten. God is goed. HEERE, geef mij moed en initiatief. Abortus wordt afgeschaft als de mensen de Bijbel gaan lezen. Je krijgt dan een aha beleving. Je gaat ontdekken hoe het in elkaar zit. Je ontdekt dat God zich wil openbaren aan jou. En dat gaat door zijn woord en Geest. Daarvan getuigen. Wat een heerlijke taak. Zelf is mijn lezen van een must, een discipline een willen en een mogen geworden. Mijn beste tijd is mijn slechtste tijd. Als avondmens zie ik toch dat ik ’s morgens mijn uur moet vinden. En dan zo vroeg mogelijk. En natuurlijk ook. Je kunt de gehele dag met God zijn. Hij is altijd bij je. Want wij denken wel dit wij de Bijbel moeten lezen en hulp bieden, maar God gaat voor ons uit. Hij leest mij. Het is immers zijn openbaring!.

Bijbelleesplan: 'In twee jaar de Bijbel door'

www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen