Moloch en Abortus in elkaars verlengde - Abortus plaveit de weg naar Armageddon -

Moloch en Abortus in elkaars verlengde - Abortus plaveit de weg naar Armageddon -

Moloch en Abortus in elkaars verlengde

 Toen Israël de kinderen aan de afgod Moloch offerde, kwam het oordeel en ging het volk in ballingschap. Vandaag offeren wij onze kinderen aan de afgod abortus. Bij elke hartslag sterft ergens op de wereld een kind door abortus; 50 miljoen per jaar. Met abortus halen wij Gods (eind)oordeel over de wereld. De maat van Gods gramschap raakt vol. Ook de geaborteerde kinderen roepen onder het altaar: hoelang nog HEERE voordat U ons bloed wreekt. Alle hens aan dek voor corona, maar kom niet aan abortus!

Abortus plaveit de weg naar Armageddon

We leven in profetische tijden. Terrorisme, oorlogen en geruchten van oorlogen, pestilentie, aardbevingen en (water)rampen. Corona raast over de wereld. De tijd is vervuld. Kom tot bekering. 'Maar zij bekeerden zich niet!' Het kookt in het Midden-Oosten. Israël van alle kanten in de druk. God grijpt zelf in in de laatste slag bij Armageddon en Gods wet van recht en gerechtigheid zal dan uitgaan van Jeruzalem. Wil je waakzaam blijven, lees dan dagelijks je Bijbel en bid elke dag, opdat je leven mag (www.kiesdanhetleven.nl).

Bert Dorenbos

 
Naar alle artikelen