2020-01-04: A.D. 2021  WEERSTAND BIEDEN

2020-01-04: A.D. 2021 WEERSTAND BIEDEN

Gij hebt nog niet ten bloede toe WEERSTAND geboden tegen de boze (Hebr. 12)

Dank U HEERE. Weerstand viel op me. De zonde beukt, maar wij moeten weerstand bieden. Kaïn deed dat niet. De gevolgen zijn vreselijk. Moord en doodslag. Onschuldig bloed vergoten. Dat bloed schreeuwt om wraak van de aarde. Zij roepen onder het altaar, hoe lang nog HEERE, voordat U ons bloed wreekt. Nog een korte tijd. Gods Koninkrijk is komende. Met grote spoed. Weest waakzaam. Biedt weerstand tegen de zonde. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden tegen de zonde. De tijd is vervuld. Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen, Bekeert u en gelooft het evangelie. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Beijvert u daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen want als gij dat doet zult gij nimmer struikelen. Gods ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat gaat. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden tegen de boze. Houd uw oog dan alleen gericht op Jezus. Kies dan voor het leven.  De dood heerst in ons sterfelijk lichaam. Hij is de mensenmoorder van den beginne. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Trekt dan de wapenrusting Gods aan om weerstand te bieden in de boze dag. Heerlijk evangelie. Het is dus een strijd. We moeten dus weerstand bieden. Het gaat niet vanzelf. Het is een wereldoorlog. Het is een harde strijd. Dank U voor uw grote liefde. U bent de aanvoerder. U bent overwinnaar. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Niets, maar dan ook niets. Wat een evangelie. Hij houdt mij staande. Hij laat mij niet vallen. Bij Hem ben ik veilig. Hij is mijn schuilplaats. Hij is mijn toren. Hij geeft mij kracht. Met Hem spring ik over een muur, loop ik op een legerbende in. Glorie voor uw naam. Hebreeën 12.

Amen

Gebed 4 jan. 2021 L.P. Dorenbos 

Genesis 4:1-5:32 Marcus 1:21-45

www.kiesdanhetleven.nl

dorenbos@kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen