De website Kiesdanhetleven.nl is een project van de Evangelische Video Stichting, afgekort EVS.

De EVS non-profit stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI.
De giften aan de Evangelische Video Stichting kunt u aftrekken op uw belasting aangifte .
ANBI Nummer: RSIN / fiscaal nummer: 806492521

Dit zijn de projecten van EVS en vallen dus onder het financieel beheer van EVS.
– IsraelCNN
– EVS Producties
– Kies Dan Het Leven
– Christelijke – Evangelische Videotheek