Privacy verklaring

kiesdanhetleven.nl is de website van Kies dan het Leven en gaat bij de verwerking van uw persoonsgegevens zorgvuldig te werk en neemt alle voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyregelgeving in acht. Wij zullen van u een aantal persoonsgegevens vragen. Wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij zullen bij de verwerking van uw persoonsgegevens dan ook zeer zorgvuldig te werk gaan en alle voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacyregelgeving in acht nemen. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Tevens kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt uw verzoek richten aan dorenbos@kiesdanhetleven.nl. Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit kosteloos aan ons. De website kiesdanhetleven.nl kunt u anoniem raadplegen. Deze website verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Kies dan het Leven